Sonuç Bildirisi

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ/ teskon 2011
SONUÇ BİLDİRGESİ

İlki 1993 yılında düzenlenen,18 yıllık bir birikim ve geleneği olan, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi  13-16 Nisan 2011 tarihleri arasında TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde İzmir‘de düzenlenmiştir. Kongre ile birlikte paralel tasarlanan TESKON+SODEX fuarı da  Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından aynı tarihlerde gerçekleştirilmiştir. Kongre ve fuar etkinliklerinin tamamı MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi‘nde bulunan 11 salon ve 1760 m2 ‘lik fuar alanında gerçekleştirilmiştir. Kongre 18 kurum ve kuruluş 13 Üniversite tarafından desteklenmiş olup, kongre boyunca toplam 61 oturumda 158adet bildiri sunulmuştur.

Kongre sırasında toplam 5 sempozyum, 7 seminer, 16 kurs, 1 panel, 4 atölye çalışması  ve 3 sabah toplantısı gerçekleştirilmiştir. Kongre ile paralel düzenlenen TESKON+SODEX Fuarına ise, sektörde ürün ve hizmet üreten temsilcilikleri ile birlikte 134 kuruluş katılmıştır. Kongreyi 1430‘u kayıtlı delege olmak üzere, 3000‘i aşkın mühendis, mimar, teknik eleman ile üniversite, meslek yüksek okulu ve meslek lisesi öğrencisi izlerken, fuar 6500‘ü aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

X. Kongre, katılımcı, bildiri, kurs, seminer, sempozyum, oturum sayıları bakımından bu güne kadar düzenlenen en kapsamlı kongre olmuştur. Bu kongremizde kurslara ve seminerlere olan aşırı ilgi dolayısıyla, bu toplantıların önümüzdeki dönemde HVAC eğitimine (okuluna)  dönüştürülmek suretiyle tekrarlanması önerilmektedir.

Oturumlarda, tesisat mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik gelişmeler ve uygulamalar ile sektörde yapılan AR-GE çalışmalarının tanıtıldığı, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bildiriler sunulmuştur. Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar başlıklı oturumlarda, tesisat mühendisliği ve ilgili alanlarda uluslararası ölçekte yenilik getiren teorik veya deneysel özgün araştırma sonuçları sunulurken, seminer ve sempozyumlarda yine uluslararası ölçekte yapılmış uygulama ve araştırmalar tartışılmıştır.

X. Kongre, bina fiziği, binalarda enerji performansı, iç hava kalitesi vb. alanlarda disiplinler arası ortak çalışmaların sunulduğu önemli bir platform haline gelmiştir.

X. Kongremizde gerçekleştirilen oturumlar aşağıda belirtilmiştir.

SEMPOZYUMLAR: 5 ADET

 1. BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI
 2. BİNA FİZİĞİ
 3. İÇ HAVA KALİTESİ
 4. TERMODİNAMİK VE TESİSAT
 5. SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ

SEMİNERLER: 7 ADET

 1. JEOTERMAL ENERJİ
 2. KONFOR VE EKONOMİ
 3. SÖNDÜRME SİSTEMLERİNDE YENİ GELİŞMELER
 4. BACALAR
 5. İSTANBUL İSTİNYE PARK PROJESİ‘NİN PROJELENDİRME, UYGULAMA, İŞLETME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 6. SÖZLÜ İLETİŞİM - DİYALOG YÖNETİMİ
 7. ETKİLİ VE VERİMLİ SUNUM TEKNİKLERİ

KURSLAR: 16 ADET

 1. MUTFAK HAVALANDIRMASI
 2. SU ŞARTLANDIRMA
 3. AKUSTİK TASARIM
 4. HAP (HOURLY ANALYSİS PROGRAM)
 5. TEMEL VE UYGULAMALI PSİKROMETRİ
 6. KONUTLARDA DOĞALGAZ
 7. HASTANE HİJYENİK ALANLAR PROJE HAZIRLAMA ESASLARI
 8. GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ISITMA/YARDIMCI ISITMA
 9. SANAYİDE ENERJİ EKONOMİSİ YÖNTEMLERİ
 10. SANAYİDE DOĞALGAZ
 11. SOĞUK DEPO İŞLETMESİ
 12. SİSTEM SEÇİMİ
 13. KURUTMANIN TEMELLERİ
 14. ŞANTİYE KURULUŞU, TEST YIKAMA VE DEVREYE ALMA İŞLEMLERİ
 15. İKLİMLENDİRMENİN TEMEL PRENSİPLERİ, İÇ HAVA KALİTESİ STANDARTLARI
 16. SOĞUTMA SİSTEMLERİ, HESAPLARI VE MODELLEMESİ

ATÖLYE ÇALIŞMALARI: 4 ADET

 1. TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ
 2. YAPI DENETİMİ
 3. GENÇ MÜHENDİSLERİN VE SEKTÖRÜN SORUNLARI
 4. KAMU İHALE KANUNU

Kongrede gerçekleştirilen tek panelde ise, ülke gündeminde önemli bir yer tutan, "Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği Uygulamaları" başlığında ilgili konular ayrıntıları ile  bakanlık, oda, üniversite ve sektör temsilcileri paydaşlarınca tartışılmış olup somut  görüş ve öneriler üretilmiştir.

Kongre kapsamında düzenlenmesi geleneksel hale gelen sabah kahvaltısı toplantılarında,  "Tesisat Konusunda Akredite Laboratuarlar", "Meslek İçi Eğitim", "Sektörel Kongre ve Sempozyumlar", konuları ele alınmıştır. Bu toplantılara başta Kongremizin Düzenleme, Yürütme ve  Danışmanlar Kurulu Üyeleri olmak üzere, Panel Yöneticilerimiz, Oturum Başkanlarımız ile sektör dernekleri temsilcileri etkin bir katılım gerçekleştirmişlerdir.

Kongre sonucunda aşağıdaki konuların kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

1. Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinin önemli bir parçası olan Enerji Kimlik Belgesi uygulaması ve ilgili BEP-TR yazılımı, Kongrede Binalarda enerji performansı sempozyumu ve Binalarda Enerji Performansı Uygulamaları Panelinde uzmanlar, tasarımcılar, sektör temsilcileri, akademisyenler tarafından tüm boyutlarıyla tartışılmıştır. Gerçekleştirilen tartışmalar sonucunda;

a. Enerji Kimlik belgesi verilmesi amacıyla geliştirilen BEP-TR yazılımının yöntem açısından yeterince tartışılmadığı,
b. Yöntemle geliştirilen yazılım arasındaki uyumun tam olarak test edilmediği,
c. Yazılımın getirdiği referans binaya uyum sağlama zorunluluğunun uygulanabilir olmadığı,
d. Yazılımın kullanıcı dostu olmadığı, WEB tabanlı kullanımında sıkıntılar yaşandığı,
e. Yazılımla ilgili dokümanların yetersiz olduğu,

söz alan konuşmacılar tarafından ortaklaşa olarak dile getirilmiştir.

Toplantılara katılan sektör ve meslek odaları temsilcileri, akademisyenler, tasarımcılar, uzmanlar;

 • Mevcut BEP-TR yazılımının uygulamasının durdurulması,
 • BEP-TR uygulamasının yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2011 tarihinden bu güne, konuyla ilgili yaşanan tüm deneyimlerin gözden geçirilerek değerlendirilmesi,
 • Makina Mühendisleri Odası, Sektör Dernekleri ve Uzmanların katılımıyla yeni bir yazılımın gerçekleştirilmesi amacıyla yol haritasının çizilmesi

konusunda görüş birliğine varılmıştır.

2. Gerek tüketicinin korunması, gerek üretim kalitesinin artırılması, gerekse ülkemizde Enerji verimliliği çalışmalarının vazgeçilmez bir parçası sayılan akredite edilmiş test ve belgelendirme laboratuarlarının eksikliği dile getirilmiş, bu konuda bağımsız yönetimler altında kurulması yönünde sürdürülen çalışmaların koordine edilmesi, konusunda ortak girişimlerde bulunulması önerilmiştir.

3. Aynı ve benzer konularda aynı kurum çatısı altında veya farklı kuruluşlar tarafından düzenlenen kongre, sempozyum vb. etkinliklerin emek ve kaynak israfına yol açtığı dile getirilmiş, bu etkinliklerin düzenlenmesi aşamasında ortaklaştırılması, sadeleştirilmesi yönünde çalışmaların yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

4. Günümüzde Üniversitelerde verilen eğitim meslek eğitimi değildir. Meslek eğitimi mesleğin sürdürülmesi sırasında verilmesi gerekmektedir. Meslekte uzmanlık ve belgelendirme (Profesyonel Mühendislik) kaçınılmazdır. Bu konuda Makina Mühendisleri Odası, sektör dernekleri, üniversiteler eğitim süreçlerine katkı koymalıdır. Meslek içi eğitimin geliştirilmesi konusunda Makina Mühendisleri Odasının sektör temsilcileri ve üniversitelerle bir atölye çalışmasını gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

5. Kamu ihale kanunu kapsamında yürütülen çalışmalarda sorunlar yaşandığı dile getirilmiş olup, kanunda, konuyla ilgili yapılabilecek iyileştirmeler konusunda Makina Mühendisleri Odası tarafından Bakanlık yetkilileri, yatırımcı kuruluşlar, tasarımcı ve uygulamacıların katılımıyla atölye çalışması düzenlenmesi önerilmektedir.

6. Büyük bir bölümü deprem riski altında olan ülkemizde, Yapı üretim ve denetim sürecine ilişkin yasal mevzuat, güvenli, sağlıklı, konforlu yapıların üretilmesini sağlamaktan uzaktır. Yapıların planlama, tasarım, üretim ve denetim süreçlerinin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç olup, Meslek odalarının da sürece daha etkin bir biçimde katılımını sağlayacak yeni bir tasarım, üretim ve denetim modelinin yaratılması önemle vurgulanmıştır. Bu kapsamda Yapı Denetimi Yasasında Değişiklik Yapılması hakkındaki Yasa teklifi meclis gündeminden geri çekilmeli, meslek odalarının da içinde yer alacağı bir çalışmayla, Yapı Denetim Yasası ve İmar Kanunu ile bağlı ikincil mevzuatlar yeniden düzenlenmelidir.

7. Hastane Hijyenik klima ve havalandırma tesisatı, test, devreye alam ve bakımı konusunda ülkemize özel standartın çıkarılması için Odamız tarafından önerilen taslak çerçevesinde TSE`yle başlatılan çalışmaların sonuçlandırılması için girişimlerde bulunulmalıdır

8. Jeotermal Enerji kaynaklarının kullanımı konusunda;

a. Jeotermal enerjiden elektrik üretimi başta olmak üzere, sera ısıtmacılığı projelerinde büyük bir artış görülmektedir. Jeotermal enerji araştırmaları 50 yıl öncesinde başlamış olmasına rağmen, son bir yılda yapılan uygulamalar elli yılda yapılandan fazladır. Ülkemizin bilinen jeotermal potansiyeli elektrik üretimi için 1800 MWe, doğrudan kullanımda 40.000 MWt olarak tahmin edilmektedir. Ancak, dünyada jeotermal kaynakların büyük bir kısmı volkanik alanlarda bulunurken, ülkemizdeki volkanik sahalar henüz araştırılmamıştır. Uzun ve pahalı bir araştırmayı gerektiren bu alanda MTA ve üniversitelerin projeler geliştirmesi gerekmektedir.

b. Başarıya ulaşmış işletmelerin ürünlerini piyasa fiyatının üzerinde satın alma garantisi veren teşvik uygulamaları yerine, son derece pahalı ve oldukça riskli olan arama evresinin desteklenmesi, yeraltı zenginliklerimize ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Türkiye‘de 250°C sıcaklık sınırının aşılıp-aşılamayacağı uzun yıllar tartışılmıştır. 2010 yılı sonunda Salihli‘de 250°C sıcaklığa ulaşan bir kuyu delinmiş, hemen ardından Alaşehir yöresinde MTA 287°C sıcaklığa sahip bir kaynağa ulaşmıştır.  Örnekler yeraltı zenginliklerimizi aramak için yapılacak çalışmaların karşılıksız kalmayacağını kanıtlamaktadır.  

c. Jeotermal rezervuarlar, sürdürülebilir ve yenilenebilir bir işletme stratejisi ile yönetilmelidir.  Jeotermal kaynakların işletildiği sahalarda, yeryüzünde çökmeler oluşabilmektedir. Özellikle yerleşim bölgelerindeki sahalarda çökme yaratmayacak bir işletme stratejisi belirlenmeli, bu konuda çalışma ve araştırmalar yapılmalıdır.

d. 2007 yılında kabul edilen "Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular" kanunu jeotermal sahaların bütünlüğünü koruyamamaktadır. Bir tek saha çok sayıda ruhsata ve doğal olarak çok sayıda farklı işletmeye konu olabilmektedir. Bu durum jeotermal kaynaklar üzerinde giderilemeyecek zararlara neden olabilecektir. Sahaların bütünlüğünü sağlayacak yasal alt yapının ve etkili  bir denetim mekanizmasının  kurulması sağlanmalıdır.

9. Standart dışı bacaların denetim altına alınması, can güvenliğini tehdit eden tüm bacaların kullanımına son verilmesi, bu bacaların ıslah edilmesi ya da kullanımının yasaklanması sağlanmalıdır. Bu konuda Bakanlıklar, Meslek Odaları, sektör dernekleri ile işbirliği yapılması önerilmektedir.   

10. X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodex Fuarı‘nın niteliği ve niceliğiyle çağdaş, demokratik, sanayileşen bir Türkiye yaratılması sürecine katkıda bulunacağı inancı ile yukarıdaki istemlerimizin  yaşama geçirilmesinin takipçisi olunarak ve aynı anlayış ile iki yıllık periyotlarda, katılımın daha da arttırılarak, XI.  Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı‘nın gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası
16 Nisan 2011/İzmir