Panel

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

PANEL - "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Uygulamaları"

1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" gereğince yapı ruhsatı almak için belediyelere verilmesi zorunlu olan Bina Enerji Kimlik Belgesi (EKB), Bakanlığın hazırladığı yazılım programı (BEP-TR) çalışmadığı için 4 aydır verilemiyor.

Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinin önemli bir parçası olan Bina Enerji Kimlik Belgesi uygulaması ve ilgili BEP-TR yazılımı, 10. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresinin "Binalarda Enerji Performansı Sempozyumunda" ve "Binalarda Enerji Performansı Uygulamaları Panelinde" uzmanlar, tasarımcılar, sektör temsilcileri ve akademisyenler tarafından tüm boyutlarıyla tartışıldı.  

Gerçekleştirilen tartışmalar sonucunda katılımcılar; Enerji Kimlik Belgesi verilmesi amacıyla geliştirilen BEP-TR yazılımının yöntem açısından yeterince tartışılmadığı; Yöntemle geliştirilen yazılım arasındaki uyumun tam olarak test edilmediği; Yazılımın getirdiği referans binaya uyum sağlama zorunluluğunun uygulanabilir olmadığı; Yazılımın kullanıcı dostu olmadığı, WEB tabanlı kullanımda sıkıntılar yaşandığı; Yazılımla ilgili dokümanların yetersiz olduğunu ortak görüş olarak olarak dile getirdiler. 

Toplantılara katılan sektör ve meslek odaları temsilcileri, akademisyenler, tasarımcılar ve uzmanlar, Bakanlığın, mevcut BEP-TR yazılımının uygulamasını durdurmasını, BEP-TR uygulamasının yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2011 tarihinden bu güne, konuyla ilgili yaşanan tüm deneyimlerin gözden geçirilerek değerlendirilmesi, Makina Mühendisleri Odası, Sektör Dernekleri ve uzmanların katılımıyla yeni bir yazılımın gerçekleştirilmesi amacıyla yol haritasının çizilmesi konularında görüş birliğine vardılar.

 

BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ UYGULAMASINDA MEVCUT DURUM

Binalarda enerjinin verimli kullanılması amacıyla AB�nin zorunlu kıldığı mevzuat kapsamında 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" uygulamada karşılaşılan problemler nedeniyle inşaat sektörünü kilitlenme noktasına getirdi.  "Enerji: Dünden daha az" temasıyla gerçekleştirilen 10. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON) kapsamında düzenlenen "Binalarda Enerji Performansı Uygulamaları Panelinde" konuşan Prof. Dr. Macit Toksoy, tesisat ve elektrik  mühendisleri ile mimarların projeleriyle birlikte yapı ruhsatı aşamasında Belediyelere vermek zorunda oldukları Bina Enerji Kimlik Belgelerinin, Bakanlığın hazırladığı yazılımdaki hatalar ve internet erişim sorunları nedeniyle düzenlenemediğini söyledi. Yönetmeliğin zorunlu kıldığı bir uygulamanın fiilen gerçekleşemez noktaya geldiğini vurgulayan Toksoy, belediyelerin Kimlik Belgesi taleplerini, sorumlu mühendislerden aldıkları taahhüt belgeleriyle İskan Ruhsatı aşamasına ertelediklerini bildirdi. Kısa zamanda köklü bir çözüm için adım atılamaz ise inşaat sektörünün kilitleneceğini belirten Toksoy, yazılım programındaki teknik hataları örnekleriyle anlattı ve programın yalnız belli metrekarelerdeki konutlar için işletilebildiğini söyledi. 

MMO İzmir Şube BEP-TR Çalışma Grubu Üyesi ve Şube Başkanvekili Güniz Gacaner ise AVM, sinema, hastane vb. kompleks yapılarda bu programdan sonuç almanın mümkün olmadığını söyledi. MMO İzmir Şubesi bünyesinde programı test etmek amacıyla oluşturulan çalışma grubunun haftalarca uğraşmasına rağmen bir alışveriş merkezi için enerji kimlik belgesi oluşturamadıklarını raporla açıklayan Gacaner, kısaca BEP-TR olarak adlandırılan yazılımın uygulanmasının durdurulmasını istedi. 

MMO Başkanvekili Şuayip Yalman‘ın sunduğu Oda raporunda ise; Yönetmeliğin yapısının uygulamada sorunlara neden olduğu, detaylar yerine daha anlaşılır bir çerçeve yönetmelik olması gerektiği, yazılım hazırlanırken AB deneyiminden yararlanılmadığı, BEP-TR�nin belediyeler tarafından kontrolünün zor olacağı, denetimin kamusal olması gerekliliğinden hareketle Makina Mühendisleri Odasının bu alanda denetim görevini üstlenmeye hazır olduğu belirtildi. 

TTMD Eski Başkanı Abdullah Bilgin ise

"4 ayda yalnızca 400 enerji kimlik belgesi belgesinin verildiğini, oysa Türkiye‘de yılda 100 bin yapı ruhsatı verilmek zorunda olduğunu belirterek, "En kısa sürede bu yazılımın yürürlüğü durdurulmalı" dedi.   

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri Şube Müdürü İsmail Ası ise, büyük emekle oluşturulan yasal düzenlemenin yaşama geçirilememesinin üzüntü kaynağı olduğunu, 1 Ocak‘tan itibaren bu belgeyi alamadıkları için belediye olarak yapı ruhsatı veremez hale geldiklerini ve Bakanlığa bunu anlatma fırsatı bulamadıklarını söyledi. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Enerji Verimliliği Daire Başkanı Murat Bayram ise BEP-TR programı hazırlık sürecinde önemli sıkışmalar yaşandığını, günde 16 saat çalışarak yazılımı, yönetmeliğin öngördüğü tarihe yetiştirdiklerini söyledi. Programın henüz ham olduğunu kabul eden Bayram, Kongrede dile getirilen görüşlerin tamamının Bakanlığa iletileceğini belirtti. Murat Bayram, ülkemizde enerji kimlik belgesi uygulamasına geçişin ciddi bir gelişme ve deneyim olduğunu vurguladı.

MEVCUT DURUM ANALİZ RAPORU