Sempozyumlar

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

 


1- Binalarda Enerji Performansı
Sempozyum Yöneticisi: Gülden Gökçen
13-14 Nisan 2011

Sempozyum İçeriği

Enerji ihtiyacının ¾`ünü ithal eden Türkiye`de binaların enerji tüketimindeki payı yaklaşık %32`dir. Binalarda enerji tüketiminin azaltılması ve AB uyumu kapsamında 1998 yılında TS 825 "Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları" ile 2000 yılında 24043 sayılı "Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği" yayınlanarak ısı yalıtımı zorunlu hale getirilmiştir. 2007 yılında çıkarılan 5627 sayılı "Enerji Verimliliği Yasası"na dayanılarak hazırlanan ve 2008 yılı sonunda yayınlanan 27075 sayılı "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" ise binaların enerji tüketimlerine (kWh/m²yıl) ve CO2 emisyon miktarlarına (kgCO2 /m²yıl) göre sınıflandırılmalarını ve bu performans göstergelerinin belirli sınırların altında tutulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu yönetmeliğin eki olarak yayınlanması beklenen "Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemi", bir tebliğ ile 07.12.2010 tarihinde Resmi Gazete`de yayınlanmıştır.

Enerji verimliliği ve bunun bir parçası olarak binalarda enerji performansının belirlenmesi alanlarında son yıllarda yasal düzenlemeler, teşvikler ve toplumsal bilincin geliştirilmesi yönündeki çalışmalar ve Tesisat Mühendisleri`nin bu çerçevedeki rolü göz önüne alınarak 10. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında ikincisi düzenlenecek olan "Binalarda Enerji Performansı" Sempozyumu`na bu alanda çalışan akademisyenler ve sektör temsilcileri davetlidir.


 

 


2- Bina Fiziği
Sempozyum Yöneticisi: 
Gönül Utkutuğ
14 Nisan 2011

Sempozyum İçeriği

TESKON Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi çatısı altında, 2007 yılından bu yana düzenlenen, Bina Fiziği Sempozyumunda bu yıl sürdürülebilirlik ve yeşil kriterlerin bina fiziğine yansımaları tartışılacaktır. Çeşitli disiplinlerden de beslenerek, Tesisat Mühendisliği ve Mimarlık disiplinlerinin ara kesitinde ilerlemekte olan bina fiziği alanının günümüzdeki en güncel temalarından biri sürdürülebilir bir gelecek ve ekolojik-enerji etkin binalardır.

Bu yaklaşım, bir taraftan kullanıcı konforunu sağlarken, diğer taraftan çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek, enerji başta olmak üzere kirletmeyen ve yenilenebilir kaynaklara dayalı ürün, sistem, ve teknolojilerin mimariye tasarım, yapım, kullanım aşamalarında yansıdığı yeni bir perspektif olarak değerlendirilmektedir. Bu sempozyumdaki bildirilerde enerji etkin yaklaşımlar ve farklı bina tiplerinde enerji etkin ekolojik kriterlerin, yeşil teknolojilerin mimariye etkileri incelenecek, bina örnekleri sunulacak, yapı kabuğunun bu bağlamda günümüzde nasıl biçimlendiği nasıl ele alınacaktır. 


3- İç Hava Kalitesi
Sempozyum Yöneticisi: 
Sait C. Sofuoğlu
14 Nisan 2011

Sempozyum İçeriği

İnsanlar zamanlarını %90`ı geçen oranlarda bina-içi ortamlarda geçirebilmektedirler. Dolayısıyla, bu ortamlardaki kirleticiler ve bunların bina-içi hava ve ev tozundaki derişimleri, ortaya çıkabilecek gerek kısa vadeli gerekse uzun vadeli sağlık etkileri açısından kritik bir rol oynarlar. Ek olarak, sağlık etkileri, önemli düzeyde iş-okul saati kaybına yol açacak hastalıklardan, geçici olarak ortaya çıkan spesifik olmayan semptomlara kadar değişkenlik göstermekte ve direkt ya da indirekt, iş-okul performansı kaybına da sebep olabilmektedir. Bununla birlikte, ülkemizde şimdiye kadar dış havaya gösterilene oranla, bina-içi çevresel kalite neredeyse hiç ilgi görmemiştir. Bu açıdan bakıldığında, 2007`de ilki yapılan ve 2011`de üçüncüsü düzenlenecek olan İç Hava Kalitesi Sempozyumu, bu bilim alanında ülkemizin geldiği noktayı ortaya koyması ve henüz oluşmamış olan, gerek mesleki gerekse halk bilincinin inşa edilmesi için son derece önem taşımaktadır. 


4- Soğutma Teknolojileri
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği tarafından organize edilmektedir
Sempozyum Yöneticisi: Ali Güngör
13-14-15 Nisan 2011

Sempozyum İçeriği

Soğutma sektörü tesisat mühendisliğinin en önemli çalışma alanlarından olup, bu sempozyumda soğutma teknolojilerindeki gelişmelerin, yeni uygulama tekniklerinin ve araştırmaların paylaşılması amaçlanmaktadır. Sempozyumda ayrıca bu alanda çalışanların ve firmalarımızın kongre ve fuar ortamında bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. 


5- Termodinamik ve Tesisat
Sempozyum Yöneticisi: 
Taner Derbentli
15 Nisan 2011

Sempozyum İçeriği

Bu sempozyumun amacı termodinamik alanındaki gelişmelerin tesisat mühendisliğine etkilerini uygulama mühendisleri ile paylaşmak ve bir tartışma ortamı sağlamaktır. Enerjinin etkin kullanımı, birçok alanda olduğu gibi tesisat mühendisliği alanında da önem taşımaktadır. Tasarımlar dünden daha az enerji kullanan cihazlara yönelmiştir. Isıtma, havalandırma, iklimlendirme cihazlarının ve bu cihazları oluşturan bileşenlerin verimlerinin artırılması, sistemlerin tasarlanmasında enerji optimizasyonu, bu sistemlerde kullanılan aracı akışkanların özelikleri son yıllarda araştırma konuları olmuştur. Termoekonomi alanında çalışmalar yapılmaktadır. Bu araştırmaların sonuçlarının, HVAC sitemlerine uygulamalarının TESKON-2011 Kongresi kapsamında bu özel sempozyumda ele alınması beklenmektedir.