Kurslar

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

 


1- Mutfak Havalandırması
Kurs Yöneticisi: Akın Kayacan
Bekir Cansevdi, Yıldırım Kocabalkanlı, Ümit Çallı
13 Nisan 2011 / 11.00 - 18.30

Kurs İçeriği

Mutfaklar Özellikle otel, hastane, AVM, toplu ve büyük miktarlarda yemek servisi yapılan mekânlarda önemli bir enerji tüketim merkezidir. Mutfaklarda tüketilen enerjinin takriben %30 havalandırma ısıtma soğutmada harcanmaktadır. Yapılan projelendirme ve uygulamanın doğru ve düzgün yapılması durumunda mutfak havalandırma sistemlerinden %65 varan tasarruflar yapılması mümkündür. 

Ayrıca doğru yapılmamış bir mutfak havalandırma sistemi ortam konforunu bozarken zaman zamanda oluşan yangınlarla ortam ve çevre güvenliğini tehdit etmektedir. 

Bu kursta mutfak havalandırması nedir? Nasıl olmalıdır hakkında bilgi verilecek. Mutfak havalandırmasında kullanılan ekipmanlar (aspiratör, kanal, davlumbaz, ısıtıcı, soğutucu v.b. ) özellikleri, seçimleri, uygulama kuralları hakkında bilgi sunulacak. Kurs esnasında yapılacak örnekler ile mutfak havalandırmasında havalandırma debileri ihtiyaç duyulan ısıtma soğutma ekipmanlarının büyüklüklerinin tespiti ve yapılacak mukayeseler ile enerji tasarruf yöntemleri öğretilecektir.


 


2- Su Şartlandırma
Kurs Yöneticisi: Erol Yaşa
13 Nisan 2011 / 11.00 - 18.30

Kurs İçeriği

Dünyada yaşayan canlılar ve bitkiler için hayati öneme sahip olan su, sanıldığı gibi, doğada bol ve bitmez, tükenmez oranlarda değildir. Toplam su miktarı, Doğada sabittir, ancak, güneşin enerjisi ile, sıvı, katı ve gaz halinde sürekli dönüşüm içersindedir. Doğadaki bu evrelere "Hidrolik Çevrim" denilmektedir. 

Toplam suyun % 97,6`sının denizler ve okyanuslarda tuzlu su olarak, geriye kalan %2,4 oranındaki tatlı suyun`da %80`inin kutuplarda buz dağları ve buzullar olarak bulunduğu dikkate alınırsa, geriye kalan miktarın özellikle artan Dünya nüfusu karşısında ne kadar sınrlı olduğu görülmektedir. BM (Birleşmiş Milletler) raporlarında, 2030`lu yıllarda Dünya`nın birçok bölgesinde ölümcül kuraklıklar yaşanacağı bildirilmektedir. 

Bütün bunlar göz önüne alındığında,tüm yer altı ve yüzeysel suların ne kadar dikkatli kullanılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Diğer tarafdan sularımız tarımda, sanayide, konutlarda hoyratça kullanılmakta, kirletilmekte ve doğaya geri verilmektedir. Ayrıca, hidrolik çevrim sırasında doğanın kendi şartlarında kirlenmeler meydana gelmektedir. 

Bu nedenlerle, elde edilen yer altı ve yüzeysel sular, çoğu kez, doğrudan kullanıma ve içmeye elverişli olmamakta, arıtma işlemlerinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Günümüzde, modern arıtma teknolojileri kullanılarak, doğada bulunan ham sular veya çeşitli sektörlerde kullanılmış sular, denizlerdeki tuzlu sular ihtiyaçlara göre arıtılmaktadır. 

Su arıtma işlemleri`nin başlıcalarından, filtrasyon, yumuşatma (kireç giderimi), aktifkarbon, deiyonizasyon, sterilizasyon, ters ozmoz (membra teknolojisi, RO/UF), arsenik, demir/mangan giderim sistemleri kurs süresince ayrıntılı görüşülecektir.


 


3- Akustik Tasarım
Kurs Yöneticisi: Numan Şahin
Mehmet Çalışkan, Orhan Gürson, Selçuk Bayer
14 Nisan 2011 / 09.00 - 18.30

Kurs İçeriği

Klima-Havalandırma sistemlerinde standartlara göre odalarda istenen belirli ses seviyeleri vardır. Ses, frekans, gürültü, akustik kavramları, kullanılan tablolar nelerdir? Bu seviyelerin sağlanması işyerine göre konfor ve verimli çalışma için zorunludur. Klima santralından başlayarak doğan ses seviyesi; kanallar ve sistem ekipmanlarından geçişi sırasında ses kaybına veya kazancına neden olabilirler. Odalardaki difüzörlerden hava üflerken, temin ettiğimiz havanın yanında acaba hangi seviyede ses gönderiyoruz. Bunu susturucular ile veya doğru ekipman seçimi ile nasıl engelleriz. Sistemin "Akustik Tasarım"ı nasıl yapılır ve olası hatalardan nasıl sakınırız. Teoriden projeye ve uygulamaya kadar olan süreçte Akustik Tasarım konusu ve doğru ekipman seçimi yazılım programını da kapsayacak şekilde işlenecektir.


 


4- HAP (Hourly Analysis Program)
Kurs Yöneticisi: Güniz Gacaner
Aziz Erdoğan, Meliha Alaloğlu
14-15 Nisan 2011 / 09.00 - 18.30

Kurs İçeriği

Hourly Analysis Program (HAP) mekanik tasarım mühendislerine ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima (HVAC) sistemleri tasarımında yardımcı bir hesap programıdır. HAP programı iki aşamalı hesap yapar. İlk aşamada; bir binanın mekanik tesisatında kullanılacak tüm ekipmanların kapasitesini hesaplar. İkinci aşamada ise, enerji analizi yapar ve seçilen sistemin enerji maliyetini hesaplar. HAP, yük hesaplamaları için ASHRAE transfer fonksiyon yöntemini, enerji analizi için ise, 8760 saatlik detaylı enerji simülasyon yöntemini kullanır.

HAP seçilen tasarımın yıllık enerji kullanımını ve enerji maliyetini HVAC ve HVAC harici sistemler için verir. Enerji analizi raporları ise alternatif HVAC sistemlerinin enerji tüketimleri ve enerji maliyetleri açısından kıyaslanıp en iyi tasarımın seçilmesinde kullanılır. İki gün sürecek olan kursa, kursiyerlerin kendilerine ait bilgisayarlarıyla beraber katılmaları gerekmektedir.


 


5- Temel ve Uygulamalı Psikrometri
Kurs Yöneticisi: A. Müjdat Şahan
14 Nisan 2011 / 09.00 - 18.30

Kurs İçeriği

Psikrometri kısaca nemli havanın değişik koşullarda gösterdiği davranış bilimi olarak adlandırılabilir. Termodinamik biliminin yardımcı alt dallarındandır. İdeal gaz yasaları kullanılarak yapılan termodinamik hesaplamaların, doğruya çok yakın sonuçlar ile, grafik olarak çözümlenmesi amacı ile geliştirilmiş bir diyagramdır.

Psikrometrik diyagram, iç hava kalitesinin doğru ve ekonomik oluşturulması ile iklimlendirme hesaplamalarının hızlı ve pratik olarak yapılabilmesini sağlar. Psikrometrik diyagram üzerinde işaretlenen her nokta bir hava şartını tanımlar ki, o şartlardaki havanın tüm termodinamik özellikleri, psikrometrik diyagram üzerinden anlık olarak okunabilir.

Psikrometrik diyagram üzerinde çizilen her çizgi ise bir termodinamik eylemi, kapasitesi veya kullanılan enerjiyi de belirterek tanımlar. Konuya hakim bir kişi, bir psikrometrik diyagram üzerine yerleştirilmiş noktalara ve çizgilere bakarak, planlanmış veya uygulanmış bir iklimlendirme sistemini, kullanılmış veya gerekli kapasiteler ve enerji miktarları ile birlikte anında okuyabilir. Bu sayede iklimlendirme hesaplarının doğruluğundan taviz vermeden çok kısa sürelerde yapılabilmesi mümkün olur. Özellikle iklimlendirme ve soğutma sektöründe çalışan meslektaşların olmazsa olmaz bilmesi ve kullanması gereken bir alt bilim koludur.


 


6- Konutlarda Doğalgaz
Kurs Yöneticisi: Duran Önder
Abdullah Bilgin, Haluk Sözer, Alpaslan Güven, Ünal Özmural, Sedat Arı
14 Nisan 2011 / 09.00 - 18.30

Kurs İçeriği

TESKON Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 1993 yılından bu yana iki yılda bir gerçekleştirilmekte, kongre çatısı altında 2003 yılından beri güncel konu doğalgaz alanında seminer ve kurslar düzenlenmektedir. Doğalgazın tanıtımı, tesisat proje ve esasları, kullanım alanları, doğalgaz cihazlarının tanıtıldığı bu seminer ve kurslarda yeterince yol alındığına inanıyoruz.

Konut ısıtmada merkezi veya bireysel ısıtmada dönüş suyu sıcaklığının yenilenebilir enerjilerle (güneş enerjisi) takviye edilerek doğalgaz tasarrufu sağlanması için gerekli yöntemlerin ve tesisatların sunulması düşünülmektedir.


 


7- Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları
Kurs Yöneticisi: Güniz Gacaner
M. Barış Özerdem, Moghtada Mobedi, Ekrem Evren, Lale Ulutepe
14 Nisan 2011 / 09.00 - 18.30

Kurs İçeriği

Hastanelerde hijyenik ortamın sağlanması büyük önem taşıdığından, havalandırma sistemlerinin tasarımlarına, uygulamalarına, denetimlerine, işletim ve bakımına dikkat edilmesi gerekir.

Bu nedenle hastane hijyenik alanların tasarımında, projelendirmesinde ve yapımında, konuya ilişkin daha özel bilgi ve tecrübeye sahip kişilerin görev alması gerektiği düşünülerek, X. TESKON`da bir günlük "Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Kursu" düzenlenecektir. Bu kurs kapsamında kursiyerlere, aşağıda belirtilen konularda ön bilgilendirme yapılmış olacaktır.

 • Proje hedefleri ve planlaması, hastanede bulunan alanların sınıflandırılması,

 • Hijyenik alanlarda mimari gereksinimler,

 • Hijyenik alanlar klima ve havalandırma tesisatı tasarım ve projelendirme,

 • Hijyenik alanlar filtre seçimi,

 • Hijyenik alanlar medikal gaz tesisatları ve havalandırması,

 • Hijyenik alanlar klima cihazları, hava kanalları ve uygulamada dikkat edilecek hususlar,

 • Hijyenik sistemlerin test, devreye alma, işletme ve bakımı.


 


8- Güneş Enerjisi ile Isıtma/Yardımcı Isıtma
Kurs Yöneticisi: Ali Güngör
Necdet Özbalta, Türkan Göksal Özbalta, Necdet Altuntop
15 Nisan 2011 / 09.00-18.30

Kurs İçeriği

Güneş enerjisinin önemli uygulama alanlarından biriside ısıtma veya yardımcı ısıtma katkısı olarak kullanılmasıdır. Bu kursta pasif ısıtma tekniği uygulamaları, trombe duvarı, kış bahçesi, saydam yalıtım, ısıl enerji depolamalı sistemler olarak ele alınacak. Projelendirmede gerekli uygulamalar ve detaylar uygulamalar özelinde aktarılacaktır. Ayrıca aktif ısıtma teknikleri, sıcak havalı, sıcak sulu, hibrit çok kaynaklı sistemler, ısıl enerji depolamalı sistemler ve projelendirme ilkeleri aktarılacaktır. Örnek uygulama detay ve prensipleri üzerinde durulacaktır. Kurs, güneş enerjisini ısıtma amaçlı kullanmak isteyen uygulamacı ve mühendisler için yararlı olabilecektir.


 


9- Sanayide Enerji Ekonomisi
Kurs Yöneticisi: Cafer Ünlü
Tülin Keskin
15 Nisan 2011 / 09.00 - 18.30

Kurs İçeriği

Türkiye`nin enerji tüketiminin yaklaşık %40`ı sanayide gerçekleşmektedir. Endüstriyel tesislerde; çok basit önlemlerle veya kısa sürede geri dönüşü olan yatırımlarla önemli oranlarda enerji tasarrufu sağlamak mümkündür.

Endüstriyel tesislerdeki enerji tasarrufunda amaç; kaliteyi ve verimliliği düşürmeden enerji tüketimini azaltmaktır. Bu kursta; Kazanlarda verimin artırılması, buhar üretimi, dağıtımı, kondens tahliyesi gibi konularda dikkat edilecek hususlar ile kondenstoplar ve buhar kaçaklarının önlenmesi,atık ısıdan geri kazanım ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır. Ayrıca, basınçlı hava üretimi ve basınçlı hava sistemlerinde kaçakların giderilmesi, yüksek verimli motorlar ve pompa sistemlerinde enerji tasarrufu konuları uygulamalı örneklerle anlatılacaktır.


 


10- Sanayide Doğalgaz
Kurs Yöneticisi: Duran Önder
Sultan Örenay, Gerrit Wohlschlaeger, Haluk Sözer, Ahmet Akçaoğlu
15 Nisan 2011 / 09.00 - 18.30

Kurs İçeriği

TESKON 2011‘de doğalgaz uygulamalarında "Enerji Tasarrufu" konusunun daha güncel olarak incelenmesi öngörülmektedir. Yerli sanayimize yurtdışı ithallerle gelen ve yerli imalatcılarımızın birkaç yıl sonra uygulamaya koyabildiği sanayi tesislerini inceleyerek teoriden uygulamaya geçirilmiş olan projelerin sunulması hedeflenmektedir. Özellikle fırın yapısı, yakıcı tipi ve kapasitesi, yerleştirilmesi, sıcak havalı sistemlerde merkezi reküperatörler ve alternatifleri başlıca konular arasındadır.


 


11- Soğuk Depo İşletmesi
Kurs Yöneticisi: Erol Ertaş
Turan Erkan, Turhan Çoban
15 Nisan 2011 / 09.00 - 18.30

Kurs İçeriği

Genel olarak Türkiye`de ve dünyada soğuk depo yerleşimleri ve mimari planları, soğuk depo tesisatının, sistem elemanları; merkezi soğutma sistemli depolar, ayrık (Split) ve paket sistem grupları ile soğutulan desantralize sistemler konuları ele alınacaktır.

Kursta üretim bölgesi ndeki soğuk muhafaza depoları, tüketim bölgesindeki soğuk muhafaza depoları, donmuş muhafaza depoları, büyük hacımlı depoları hakkında bilgiler verilecektir. 

Depolanan malların muhafaza şartlarının yerine getirilmesi, kalitenin korunması; işletmenin kesintisiz sürdürülmesi; işletme giderlerinin optimum düzeyde tutulması; soğutma tesisatının problemsiz çalışması için gereken çalışmalar gibi sorunlara çözüm yollarının katılımcılara aktarılması hedeflenmektedir.


 


12- Sistem Seçimi
Kurs Yöneticisi: Sarven Çilingiroğlu
16 Nisan 2011 / 09.00 - 18.30

Kurs İçeriği

Günümüzde çeşitli fonksiyonları barındıran binalarda en uygun mekanik tesisat istemlerinin seçimidir. Seçime etki eden faktörlerin tartışılması ve bu faktörlere göre sistem tanıtımları, bunlara ait psikometrik tablolarda davranışlar ve uygulanan otomasyon sistemleri, seçim kriterleri ayrıca bunlara ait örnek seçim uygulamalarıdır. 

Kurs Bölümleri:

Bölüm 1: Mekanik sistemlerin seçimini etkileyen faktörler, bu faktörlere ait örneklemeler, kullanılabilecek sistemlerin tanıtımı, bu sistemlerin psikometrik davranışları ve otomasyonudur.

Bölüm 2: Seçim Kriterleri, sistemlerin birbirleriyle kıyaslanabilir olma durumları, ilk yatırım, işletme ve bakım kriterlerinin önemi ve hesap yöntemleri 

Bölüm 3: Özellikle işletme konusunda kullanılabilir yazılım programları, bunlara ait tanıtıcı bilgilerdir.

Bölüm 4: Örnek seçimler. Yapılmış projelerden sistem karşılaştırmalı örnek çözümlerin gösterilmesidir.


 


13- Kurutmanın Temelleri
Kurs Yöneticisi: Necdet Özbalta
Ali Güngör, Serhan Küçüka
16 Nisan 2011 / 09.00 - 18.30

Kurs İçeriği

Ülkemizde gıda, tekstil, deri v.b. sanayi kuruluşlarında en önemli proseslerin başında kurutma prosesleri gelmektedir. Bu kursta özellikle yeni başlayanlar veya kurutma sektöründe çalışıpta bilgi eksikliği duyan mühendislere yönelik bir kurs programı oluşturulmuştur. 

Kurutma işlemi ve temel tanımlamalardan başlayarak, kurutma işleminde ısı ve kütle transferi prensipleri üzerinde durulacaktır. Kurutma işlemlerinin analizlerinde yüksek sıcaklıkları da içeren psikrometrik diyagram kullanımları ve kurutma analizleri anlatılacaktır. Ayrıca kurutucuların performans değerlendirmeleri ile endüstriyel kurutucular ve kurutucu seçim kriterleri verilecektir. Örnek kurutucu ve tasarım hesaplamaları da ayrıca verilecektir. Kurs sonunda katılımcıların kurutma temel prensip, analiz ve tasarımı konularına vakıf ve bilgili tasarımlar ve seçimler için, önemli bir bilgi birikimine ulaşmaları sağlanacaktır.


 


14- Şantiye Kuruluşu, Test Yıkama ve Devreye Alma İşlemleri
Kurs Yöneticisi: Tufan Tunç
Hasan Heperkan, Mustafa Bilge
16 Nisan 2011 / 09.00 - 18.30

Kurs İçeriği

Günümüzde yapılmakta olan, yüksek yapılar, alışveriş merkezleri, akıllı binalardan oluşan siteler, beş yıldızlı oteller, okullar, hastaneler ile fabrika prosesleri mekanik tesisat maliyetleri, toplam bina maliyetinin % 30-35 değerine ulaşmaktadır. Farklı disiplinlerden oluşan bu yapılarda, şantiye kuruluşunun başlamasıyla birlikte, mekanik tesisat yapımcısının da şantiyede yapılanması gerekmektedir.

Yapımcı firmanın teknik, idari ve özel şartnameleri ile yapının mekanik özelliklerine göre, tesisatçı firmanın şantiye kadrosunun oluşumu, değişik detaylar içermektedir. 

Üç bölümden oluşacak kursta, birinci bölümde; yapının özelliğine göre mekanik tesisat şantiyesinin kurulması ile ilgili detaylar ve belgelendirme esasları, ikinci bölümde; satın alma, montaj ve devreye alma safhalarında yapılacak test çalışmaları ve belgelendirme esasları, üçüncü bölümde de; devreye alma çalışmaları ile işletme koşullarında yapılacak bakım kuralları, örneklerle sunulacaktır.


 


15- İklimlendirmenin Temel Prensipleri, İç Hava Kalitesi Standartları
Kurs Yöneticisi: Ali Çetin Gürses
16 Nisan 2011 / 09.00 - 12.30

Kurs İçeriği

Bu çalışmada önce insanın fiziksel çevre ile uyumu, konfor koşulları, bioiklimsel diyagram ve konfor iklimlendirmesinin temel parametreleri incelecektir. Kursun bir sonraki aşamasında psikrometrinin temel prensipleri açıklanacak, bu bağlamda psikrometrik büyüklükler, psikrometrik diagram ile yaz ve kış iklimlendirmesinin genel çevrimleri tanıtılacaktır. Kursun bir sonraki bölümünün konusu iç hava kalitesi ile havayi kirleten unsurlar ve kontrollu ortamda kabul edilebilir kirletici konsentrasyonları olacaktır. Kursun son bölümünde ise iç havanın temizlenmesi-filtreleme teknik ve uygulamalarına değinilecek, gaz ve partikül temizleme yöntemleri anlatılacaktır.


 

 

 


16- Soğutma Sistemleri, Hesapları ve Modellemesi
Kurs Yöneticisi: Erol Ertaş
Turan Erkan, Turhan Çoban
16 Nisan 2011 / 09.00 - 18.30

Kurs İçeriği

Bu kursta aşağıdaki konu başlıkları ele alınacaktır;

 • Soğutkanların modellenmesi, gerçek gaz hal denklemleri

 • Soğutkan ve ikincil soğutkanların termofiziksel özelliklerinin modellenmesi

 • Tek ve iki fazlı ısı transferi, kaynama, yoğuşma, denklemler, modeller

 • Tek ve iki fazlı basınç düşümü, denklemler, modeller

 • Tek fazlı ısı değiştiriciler ve modellenmesi (Gövde-boru, iç içe iki boru, kanatlı boru, levha tipi)

 • Buharlaştırıcılar (Evaporatörler) ve modellenmesi

 • Yoğuşturucular (Kondenserler) ve modellenmesi

 • Kompresörler ve modellenmesi

 • Genleşme vanaları, aygıtları ve modellenmesi

 • Soğutma kuleleri ve modellenmesi

 • Standart soğutma çevrimi ve modellenmesi

 • İki kademeli kaskat soğutma çevrimi ve modellenmesi

 • Gaz sıvılaştırma sistemleri ve modellenmesi

 • Havalı soğutma sistemleri, Brayton çevrimi ve modellenmesi

 • Absorbsiyonlu soğutma çevrimi ve modellenmesi

 • Termoelektrik soğutucular ve modellenmesi

 • Ses sıkıştırmalı (sonik) soğutma sistemleri ve modellenmesi