Üyelik İşlemleri

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Ankara Şubesi

ÜYE BİRİMİ

Meşrutiyet Caddesi No: 19 Kat: 5 - Kızılay/ANKARA

Tel: (0312) 417 87 14 / 1317-1320-1324  Faks: (0312) 231 31 65

 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB) KANUNU

Madde 33:
Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir Odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler.

Üyelik için gerekli koşullar ve belgeler...

YURT İÇİ ÜYELİK
- 4 adet fotoğraf

- Diploma aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti 

- E-Devlet'den alınmış mezuniyet belgesi

- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti 

- Cari yıla ait aidat 

- Kayıt ve kart ücreti

YURT DIŞI ÜYELİK
- 4 adet fotoğraf 
- Diploma aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti 
- Diplomanın Türkçe tercümesi 
- Diploma denklik belgesi 
- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noter onaylı sureti 
- Cari yıla ait aidat 
- Kayıt ve kart ücreti

KİMLİK YENİLEME 
- 2 adet fotoğraf 
- Eski Oda Kimliği 
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
- Kimlik Yenileme Ücreti

Not: Kimlikler 5 yılda bir yenilenmek zorundadır

Üyelik Kayıt Başvuru Formu için tıklayınız

Üye Durum Güncelleme (Kimlik Yenileme Adres Değişiklik) Formu için tıklayınız