Üye Aidat İşlemleri

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Ankara Şubesi

AİDATLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİ ! TÜM ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!

Sayın üyemiz, Oda‘nın çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülmesi için üyelerimizin üye ödentilerini zamanında ödemesi önemlidir.

Üyelerimizin yıllık ödentilerini ödemelerini kolaylaştırmak açısından kredi kartı ile internet üzerinden ödeme sistemimiz hizmete girmiştir.

https://aidat.mmo.org.tr/

Odamızda zamanında ödenmeyen üye ödentileri cari yıl üye ödentisi üzerinden tahsil edilmektedir. Cari yıl üye ödentilerinizi en son 31.12.2019 tarihine kadar lütfen ödeyiniz. . Ödemediğiniz takdirde geriye dönük üye ödentilerinizi 2020 yılı üye ödentisi üzerinden ödeyeceğinizi bilmenizi isteriz. 2020 yılı üye ödentisi yıllık 180 TL’dir.

Aidat ödemelerinizde sizlere kolaylık sağlamak amacıyla İş Bankası Maximum, Garanti Bankası Bonus ve Yapı Kredi Bankası World kartlarınıza taksitlendirilebilmektedir. Uygun kartı bulunmayan üyelerimiz peşin ödeme ve internetten ödeme seçeneklerini kullanabilirler. Aşağıda ödemelerle ilgili detaylı bilgiler sizlerle paylaşılmıştır.

- Ödemenizi https://aidat.mmo.org.tr/ linkinden kredi kartı ile,

- Şube Muhasebe Birimi‘nden nakit veya banka kartı aracılığıyla,

Ödemeler İçin Banka Hesap No: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Genel Merkezi

Yapı Kredi Bankası Ankara Şubesi: 929-92110550

IBAN: TR20 0006 7010 0000 0092 110550

Açıklamada ad, soyad ve oda sicil numarası belirtilmeli, ‘Aidat Ödemesi‘ ibaresi konulmalıdır.

İlgi ve desteğiniz için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Üye aidat borcunuzu Şubemizden öğrenebilirsiniz.

Tel:  0312 417 87 14   (Dahili 1300-1301-1302)

DAYANAK

Oda üyeliği ve yıllık üye ödentileri, Anayasanın 135. Maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu ve 15 Mart 2002 tarihli 24696 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe giren "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği hükümleri çerçevesince belirlenmiştir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nin üyelerin hak ve yükümlülüklerini tanımlayan 82. Maddesi ile üyelerin üyelik koşullarını korumak zorunda olduğu belirtilmiş, bu kapsamda üyelere tahakkuk ettirilen yıllık üye ödentisi 79. Maddede tanımlanmıştır.

"Yıllık Üye Ödentisi

Madde 79 - Yıllık üye ödentisi, her takvim yılı içinde, peşin olarak veya Oda Yönetim Kurulu‘nca saptanarak duyurulan belirli aylarda olmak üzere, en çok dört (4) eşit taksitte ödenir. Emekli veya maluliyet aylığı alıp çalışmayanlardan, askerlik görevini yapanlardan askerlik süresince, yurt dışına çıkanlardan yurt dışında kaldıkları sürece ve çalışmayıp lisans üstü öğrenim yapanlardan öğrenimleri süresince üye ödentisi alınmaz. Geçmiş yıllara ait üye ödenti borçları, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır..."

"Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Madde 82 - Üyelerin hak ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

a) (Değişik:RG-5/11/2010-27750) Türkiyede mühendislik mesleğinde çalışabilmek ve mesleki öğretim yapabilmek için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde tanımlanan tüm mühendisler Odaya üye olmak ve üyelik koşullarını korumak zorundadırlar..."

DÜZENLEME/DÜZELTME

Tüm düzenleme/düzeltme işlemleri, üyenin şahsen başrusu ile yapılır. İşlem süreleri düzenleme çeşidine göre farklılık gösterebilir.

1. Askerlik süresinin aidat borcundan düşülmesi;

 • Talebi belirten dilekçe ve Terhis Belgesi ile başvurulur.
 • Cari yıl ve geçmiş beş (5) yıl için uygulanabilir.

2. İşsizlik süresinin aidat borcundan düşülmesi;

 • Talebi belirten dilekçe ve SGK veya E-devlet (www.turkiye.gov.tr)‘den alınan hizmet dökümü ile başvurulur.
 • Cari yıl ve geçmiş beş (5) yıl için uygulanabilir.3. Yurtdışında bulunma süresinin aidat borcundan düşülmesi;
 • Talebi belirten dilekçe ve pasaport veya Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan yurtdışı çıkış-giriş belgesi ile başvurulur.
 • Cari yıl ve geçmiş beş (5) yıl için uygulanabilir.

3. Engelli vatandaşlarımızın aidat borcundan düşülmesi;

 • Engelli üyelerimizin üye ödentileri ile ilgili 20.12.2016 tarihinde aldığı 2378 no.lu karara göre; doğuştan veya sonradan, herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal yetilerini kalıcı olarak kaybeden ve durumu hakem hastanelerinden alacağı "Engelli Sağlık Kurulu Raporu" ile (Engellilik oranı: %40 üzeri olan - Raporun Geçerlilik Süresi: Sürekli) belgeleyen engelli üyelerden aidat düşümü yapılacaktır.

4. Emeklilik durumunun bildirilmesi;

 • Talebi belirten dilekçe ve emekli tanıtım kartı ve SGK veya kurumdan alınan emeklilik belgesi ile başvurulur.
 • Emekli olunan tarihten sonraki dönem için aidat borcu silinir, ileriki dönemler tahakkuk edilmez
 • Emeklilik tarihi öncesine dair borçlar silinmez.
 • Emeklilik süreklilik arzetmediği takdirde (tekrar çalışılmaya başlanınca) durumun Şube‘ye bildirilmesi üyenin yükümlülüğündedir.
 • Emeklilik sonrasında çalışılan dönem için aidat yükümlülüğü ortadan kalkmaz.