Program

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

20 KASIM 2009 CUMA

09:00/09:30

KAYIT VE SERGİ AÇILIŞI

09:30/10:30

AÇILIŞ KONUŞMALARI

10:30/12:00

Ana Salon:

Panel 1 (Açılış Paneli)

 Endüstri ve İşletme Mühendisliğinin Gelişimi

Oturum Başkanı:  Günay BİRTÜRK                        

Prof.Dr.İmdat KARA    

Prof.Dr.İlhami KARAYALÇIN                                  

Prof.Dr.Ataç SOYSAL

Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Sayman Üye

Başkent Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Doğuş Üniversitesi

12:00/12:30

Ana Salon:

 

Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi

 

1- Kurultay Anketi Sonuçlarının Sunumu

Yrd.Doç.Dr.Gülşen AKMAN

Çağın KARAKOÇ

2- Endüstri Mühendislerinin Sektörel İstihdam Profilini, Memnuniyet ve Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Bir Anket Çalışması

Ahmet HEREKEOĞLU, Canan YILDIRIM, Necla YEL, Seda ÖNGÖR, Merve ER, Prof.Dr. Seniye Ümit FIRAT

 

 

Kocaeli Şube EİM MDK

 

 

 

 

 

Marmara Üniversitesi

  

12:30/13:30

Yemek Arası

13:30/14:30

Ana Salon:

1.Oturum

 

EİM Çalışma Alanlarına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri - 1

Oturum Başkanı:Prof.Dr.Türkay   DERELİ

  

1- Endüstri Mühendisliğinin Teorik ve Pratik Yönü

Dr.Mustafa DÖRDÜNCÜ, Feyza GÜRBÜZ, Berrin UÇARKUŞ,

Bahar AKYOL

 

2 - Stratejik Planlama ve Endüstri Mühendisliği

Duygu DEMİR

 

3 - Endüstri Mühendisliği Stratejik Plan Hazırlık Sürecinin Neresinde?    

Gülbin ELYORGUN AKKİRAZ, Özgür AKKAVAK,

Özgür YALÇINKAYA

Düzenleme Kurulu Üyesi

  

 

 

 

 

 

 
Kayseri Erciyes Üniversitesi

 

 

DPT

İzmir Büyükşehir Belediyesi-Dokuz Eylül Üniversitesi

14:30/14:45

Çay Arası

14:45/16:00

Ana Salon:

2.Oturum

  

Yeni Yetkilendirme Alanları

Oturum Başkanı : Özgür YALÇINKAYA

  

1 - Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Bütünleşik Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi       

Yrd.Doç.Dr.Kasım BAYNAL

 

2 - Zaman Etüdü - Kapasite Raporları ve Endüstri Mühendisliği                       

Mustafa AŞAR

 

3 - Tesis Planlama ve Endüstri Mühendisliği                 

Halit AKÇAL

 

4- Verimlilik ve Endüstri Mühendisliği      

Doç.Dr.İbrahim ÇİL

EİM MEDAK Üyesi

  

 

 

Kocaeli Şube EİM MDK

  

 

Mascart Danışmanlık

  

 

 

EİM MEDAK

 

 

Sakarya Üniversitesi

16:00/16:15

Çay Arası

16:15/17:45

Ana Salon:

Panel 2

  

Endüstri / İşletme Mühendisliğinin Yeni Çalışma Alanları

Panel Yöneticisi: Ahmet İlhan DÜZGÜN

Ali KARAGÖZ

Nilüfer ASİL

Dr.Özgür ARMANERİ

Mahmut TEBERİK

EİM MEDAK Üyesi

  DPT

MPM

KOSGEB

Serbest Müşavir Mühendis

  

17:45/18:00

Çay Arası

18:00/19:15

Ana Salon:

3.Oturum

  

EİM Çalışma Alanlarına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri - 2

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Harun TAŞKIN

1 - Proje Yönetiminin Endüstri/İşletme Mühendisliğine Getirdiği Fırsatlar

Nurgül BİÇER

2  - Maliyetleme Sistemlerinde Güncel Yaklaşımlar: Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Dönüşüm Muhasebesi          

Önder BELGİN

 

3 - İç Denetim Süreci- Endüstri Mühendisliği İlişkisi

Dr.Mustafa DÖRDÜNCÜ, Feyza GÜRBÜZ, Burcu GÖKALP

                       

4 - İş İlanları Penceresinden Endüstri Mühendisliği

Prof.Dr.Türkay DERELİ, Nevra AVLANMAZ,

Alptekin DURMUŞOĞLU

 

Danışma Kurulu Üyesi

  

 

 

PETKİM

  

  

  

MPM

 

 

Kayseri Erciyes Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

 

21 KASIM 2009 CUMARTESİ

09:30/10:45

Ana Salon:

4.Oturum

  

Endüstri/İşletme Mühendislerinin Toplumsal Sorumlulukları

Oturum Başkanı :Nedret YAYLA                   

 

1 - EİM MEDAK Yönetmeliği Üzerine          

Dr.Nilay KALELİ KARASAKAL

                       

2- Tuzla Tersanelerinde Yaşanan Kazaların Ishıkawa Neden-Sonuç (Kılçık) Diyagramına Göre Değerlendirilmesi ve Meslek Alanımız Açısından Çözüm Üretilmesi             

Neşe GÜNDOĞDU

 

3- Türk Şirketlerinin Geleceğinde Analitik Yeteneklerin Rolü

Tolga YANAŞIK, Thibault QUIVIGER

 

4- İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kültürel Değişim           

Mahmut TEBERİK       

Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı

  

Yürütme Kurulu Üyesi

 

 

 

Düzenleme Kurulu Üyesi

 

 

 

Dijitalis Danışmanlık

 

 

Ayraç Eğitim ve Danışmanlık

  

10:45/11:00

Çay Arası

11:00/12:30

Ana Salon:

Panel 3

  

Endüstri/İşletme Mühendisliğinin Toplumsal Konumlanışı ve Örgütlülüğü

Panel Yöneticisi :Prof.Dr.Seniye Ümit FIRAT

Prof.Dr.Murat DİNÇMEN                                   

Doç.Dr.Mahmut EKŞİOĞLU

Yrd.Doç.Dr.Barış SELÇUK

Mahir Ulaş AKCAN

Marmara Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

EİM MEDAK Başkanı

12:30/13:30

Yemek Arası

13:30/15:15

Ana Salon:

Serbest Forum

  

Forum Yöneticisi: Mahir Ulaş AKCAN

  

  

EİM MEDAK Başkanı

15:15/15:30

Çay Arası

 
15:30/16:30

Ana Salon:

6.Oturum (Paralel Oturum)

EİM Uygulama Örnekleri: Stratejik Planlama ve Yatırım Hizmetleri

Oturum Başkanı :  Prof.Dr.Zerrin ALADAĞ

1-Anp Yöntemi Kullanılarak Tehlikeli Katı Atık Bertaraf Tesis Yer Seçimi ve Fizibilite Çalışması

Prof.Dr.Harun R. YAZGAN, Sinemis BİNİCİOĞLU, Harun KARAKÖSE

 

2- Endüstri/işletme mühendisliği yatırım hizmetleri yönetiminde uluslar arası bir yaklaşım - unıdo metodolojisi

Nurgül BİÇER

 

3- Stratejik Plana Dayalı Performans Yönetim Sistemi Modeli ve Etkin İzleme Sistemlerinin Oluşturulması - Bir Uygulama Örneği       

Mehmet Ali KARAKÖSE, Cem YALINKILIÇ, Ali İlhan HACIFAZLIOĞLU          

 

4- Stratejik Planlamada Mevcut Durum Analizi ve Eğitim Sektöründe Uygulanma

Prof.Dr.Zerrin ALADAĞ, Yrd.Doç.Dr.Gülşen AKMAN,  Çağın KARAKOÇ, Bahadır YÖRÜR

Düzenleme Kurulu Üyesi

  

  

Sakarya Üniversitesi

  

    

 

PETKİM

  

  

 

5M Bilişim Yazılım Eğt. ve Yön. Danışmanlığı

  

 

 

Kocaeli Üniversitesi

15:30/16:30

Salon B:

5.Oturum (Paralel Oturum)

EİM ygulama Örnekleri: ERP ve Simülasyon

Oturum Başkanı : Yrd.Doç.Dr.Semra BORAN

  1- Borçelik Yeni Çelik Fabrikası ve Borusan Liman Genişletme Yatırımlarının Devreye Alınmasıyla Operasyonel Karmaşıklığı Artacak Borusan Gemlik Tesisi‘nin Simülasyon Analizi    

Tolga YANAŞIK, Thibault QUIVIGER, Arzu ÇEVİK, Çağlayan BALIK

 

2- Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ve Bir Kamu Kuruluşunda Uygulama

Cevdet ÜRENCİK, Hayri AVCI

  3- Üretim Sekötüründe Faaliyet Gösteren Firmalarda Uyarlama Sürecini Tamamlamış ERP Yazılımlarının Süreç Değerlendirmesi       

Mukaddes ZAĞRALI BENNİ, Yrd.Doç.Dr.Ahmet KOVANCI

Yürütme Kurulu Üyesi

 

 

 

Dijitalis Danışmanlık

 

 

TÜLOMSAŞ

  

 

 

Hava Harp Okulu - Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN)

16:30/16:45

Çay Arası

16:45/18:15

Ana Salon:

Panel 4

Endüstri

Mühendisliği Eğitimi Nereye Gidiyor?

Panel Yöneticisi: Murat KÜREKÇİ

Prof.Dr.Halit KASA

Prof.Dr.Orhan TORKUL

Endüstri Yük.Müh.Seçkin ŞİŞMANOĞLU

Yürütme Kurulu Başkanı

Okan Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Danışma Kurulu Üyesi