Amaç

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Endüstri/İşletme Mühendisliğinin geçmişte yapmış olduğu çalışmalar bilimsel temelini evrimleşmekten almıştır. Mesleğin geleceğe ait açılımlarının sağlanması ve toplumun ekonomik kalkınmasına alt yapı oluşturacak doğru işlere yönelimlerin artırılması, Endüstri/İşletme Mühendisliğinin çalışma alanlarındaki faaliyetleri ile gerçekleşecektir.

Endüstri/İşletme Mühendisleri; teknolojide ortaya çıkan değişikliklerle birlikte sanayi ve hizmet alanlarında sürekli gelişmeyi sağlamakta ve verimliliği artırmaktadırlar. Endüstri/İşletme Mühendisleri üretim/hizmetin optimizasyonu ile ekonomik gelişmeyi sağlarken diğer yandan da zaman ve kalite gibi konularda yaptıkları iyileştirmeler ile paydaşlarına karşı olan sorumluluklarını yerine getirme çabası içindedirler.

Endüstri/İşletme Mühendisliğinin bugünkü çalışma alanlarının gelecekte nasıl bir gelişme izleyeceği, yapılan çalışmalar ve uygulanan çözüm yöntemlerindeki gelişmelerin üzerine söylenecek çok söz var. Aynı zamanda bu gelişmelerin insan ve toplum yaşamına olan etkisinin genel ve mühendislik etiği çerçevesinde yapılacak değerlendirmeler, mühendislik alanları içerisinde Endüstri/İşletme Mühendisliğinin yerinin belirlenmesi ve saygınlık kazanması açısından önemli kazanımlar olacaktır.

MMO içinde örgütlenme çalışmalarını sürdüren Endüstri/İşletme Mühendisleri tarafından iki yılda bir yapılmakta olan Kurultay‘ın ana teması "Çalışma Alanları ve Toplumsal Sorumluluk Açısından Endüstri/İşletme Mühendisliğinin Yarını" olarak belirlenmesi değişim ve gelişimi tasvir eden, planlayan ve uygulamalara dönüştüren mühendislik alanlarında çalışanların kendi yetkinlik alanlarına sahip çıkması ve yenilerini katması kurultayın bir eksenini oluşturmakta ve Endüstri/İşletme Mühendisliği geleceği açısından oldukça önemlidir. Kurultayda tartışılacak yeni çalışma alanları kadar, mühendislik uygulamalarının toplumsal yarara hizmet ettiği ve topluma olan sorumluluk bilincini, aynı zamanda örgütlülüğünü de tartışmak kurultayın ana iki ana başlıktan birisini oluşturmaktadır.

Stratejik Planlama ve Yatırım Hizmetleri Yönetimi konusundaki MMO tarafından hazırlanan Mühendis Yetkilendirme Yönetmelikleri 21 Şubat 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlülüğe girmiştir. Stratejik Planlama alanında MMO Şubelerinde eğitimler düzenlenerek Endüstri ve İşletme Mühendislerinin yetkilendirilmesi sağlanmaktadır. Yatırım Hizmetleri Yönetimi alanında ise eğitimlere yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Çok yeni olan bu yetkilendirme alanlarında birçok sorunun yaşanması doğaldır. Bu nedenle Kurultayda tartışılacak konularından birisi kazanılan hakların kullanımı olacaktır. Bu çerçevede yeni yetkilendirilme alanlarımızın tespit edilmesi, gerekçelendirilmesi, meslek açısından yeni kazanımlara dönüştürülmesi ve gelecekte hangi alanlara yöneleceğimiz diğer bir başlığı oluşturacaktır.

Yedinci kez gerçekleştirilecek olan Kurultayda, ülkemizdeki tüm Endüstri ve İşletme Mühendisleri ve Endüstri/İşletme Mühendisliği öğrencilerinin katkı ve katılımını sağlamak, öncelikli amacı oluşturmaktadır. Meslek ve meslektaş sorunlarımızın tartışılması ile ülkemizin gelişmiş ve çağdaş bir ülke olması hedefine ulaşmasında bu kurultayın katkı sağlayacağı umudunu taşımaktayız.