Bildiri Konuları

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Yukarıda kısaca belirtmeye çalıştığımız amacın içeriğine uygun olarak, aşağıda başlıkları sayılan konulu bildirilerle katılmalarını tüm üyelerimize, ilgili ve yetkili uzmanlara, kurum ve kuruluşlara duyuruyoruz.

•·      Endüstri ve İşletme Mühendislerinin Örgütlülüğü,

•·      Endüstri ve İşletme Mühendislerinin Kazandığı Yetkilendirme Alanları,

•·      Stratejik planlama, Yatırım Hizmetleri, Enerji Yöneticiliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı gibi yetkilendirilmiş alanlarda Endüstri ve İşletme Mühendislerinin Yeri, sorunları ve çözüm önerileri,

•·      Endüstri/İşletme Mühendisliği‘nin Yeni Çalışma Alanları,

•·      Endüstri ve İşletme Mühendisleri için Yeni Yetkilendirme Alanlarının Belirlenmesi,

•·      Endüstri/İşletme Mühendisliğinde Proaktif yaklaşımlar,

•·      Kriz ortamında Endüstri/İşletme Mühendisliği faaliyetlerinin topluma yansıması,

•·      Çalışma ortamını güvenini sağlayacak iş sağlığı ve güvenliğine yönelik sorunlar ve çözümleri,

•·      Endüstri/İşletme Mühendisliğinde kamu kurumlarıyla olan ilişkileri, sorunları ve çözümleri,

•·      Endüstri/İşletme Mühendisliğinde KOBİ‘lerle olan ilişkileri, sorunları ve çözümleri,

•·      İnsan sağlığını gelecek yıllardaki risklerden koruyacak ergonomik çalışmalarda sorunlar ve çözüm önerileri,

•·      Yurt Dışı Endüstri/İşletme Mühendisliği Kıyaslaması,

•·      Yaşadığımız çevrenin korunmasına yönelik sorunlar ve çözüm önerileri,

•·      Endüstri/İşletme Mühendisliği‘nin diğer Mühendislik Disiplinleriyle kesişim noktalarında ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri,

•·      Endüstri/İşletme Mühendisliği‘nin toplumsal yarar sağlayan uygulamalarına örnekler,

•·      Endüstri/İşletme Mühendisliği‘nin öğrenci sorunları ve çözüm önerileri,

•·      Mühendislik etiği.