Sempozyumlar

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

1- Bina Fiziği Sempozyumu
Sempozyum Yöneticisi: Zerrin YILMAZ
09 Mayıs 2009 Saat: 09:00-12:30

Sempozyum İçeriği

Ülkemizde, VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi dahilinde bina fiziği konusundaki ilk sempozyum 2007 yılında Bina Fiziği Sempozyumu ismiyle düzenlendi. Bu sempozyumdaki iki oturumda; Bina Aerodinamiği, Bina Enerji Verimliliği, Aydınlatma, Akustik-Gürültü Kontrolü ve Binalarda Güneş Enerjisi Sistemlerinin Kullanımı gibi bina fiziği konularına genel bakış anlamındaki ana başlıklardaki konuları kapsayan altı adet bildiri sunuldu. Binalarda kullanıcı konforunun vazgeçilmez şartı olan bina fiziği konularının, farklı toplantılarda olduğu gibi, Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongrelerinde de düzenlenen Bina Fiziği Sempozyumları aracılığıyla katılımının artarak devam edeceğini düşünmekte ve umut etmekteyiz.

IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi bünyesinde 2009 yılında ikincisi düzenlenecek olan Bina Fiziği Sempozyumun amacı; kongrenin ana temasına da uygun olarak bu kez binalarda enerji konularına ağırlık verilerek, ülkemizde giderek önem kazanan bu bilim dalında çalışan bilim insanlarını bir araya getirmek, fikir alışverişi yapmalarını sağlamak, ve nihayetinde ortak faydada daha verimli ve etkili bilimsel çalışmaları güçlendirmek ve bina fiziğinin enerji verimliliği, kullanıcı konforu ve ülke ekonomisi açısından önemi konusunda toplumun bilinçlenmesine profesyoneller yoluyla katkıda bulunmaktır.


2- Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu
Sempozyum Yöneticisi: 
Gülden GÖKÇEN
06 Mayıs 2009 Saat: 11:00-18:30

Sempozyum İçeriği

Enerji ihtiyacının ¾'ünü ithal eden Türkiye'de binaların enerji tüketimindeki payı yaklaşık %32'dir. Binalarda enerji tüketiminin azaltılması ve AB uyumu kapsamında 1998 yılında TS 825 “Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları” ile 2000 yılında 24043 sayılı “Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği” yayınlanarak ısı yalıtımı zorunlu hale getirilmiştir. 2007 yılında çıkarılan 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Yasası”na dayanılarak hazırlanan ve 2008 yılı sonuna kadar yayınlanacak olan “Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” ise binaların enerji tüketimlerine (kWh/m²yıl) ve CO emisyon miktarlarına (kgCO /m²yıl) göre sınıflandırılmalarını ve bu performans göstergelerinin belirli sınırların altında tutulmasını zorunlu kılmaktadır.

Enerji verimliliği ve bunun bir parçası olarak binalarda enerji performansının belirlenmesi alanlarında son yıllarda yasal düzenlemeler, teşvikler ve toplumsal bilincin geliştirilmesi yönündeki çalışmalar ve Tesisat Mühendisleri'nin bu çerçevedeki rolü göz önüne alınarak IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi'nin ana teması “Binalarda Enerji Performansı” olarak belirlenmiştir.


3- Isıl Konfor Sempozyumu
Sempozyum Yöneticisi: 
Abdülvahap YİĞİT
06 Mayıs 2009 Saat: 11:00-12:30

Sempozyum İçeriği

70’li yıllardan itibaren, insanların yaşam hacimlerinde kişisel ve çevresel faktörlere bağlı olarak kendilerini nötr hissettikleri ısıl konfor şartlarının belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar büyük bir hız kazanmıştır. Son yıllarda bu çalışmalardaki hedeflerden bir başkası da, insanların ısıl konfor şartlarını etkilemeden, yaşam hacimlerindeki ısıl konfor şartlarını sağlarken daha az enerji kullanan ve çevreyi daha az etkileyen (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirmeyi sağlayan) sistemlerin ve bileşenlerinin geliştirilmesidir. Son yıllarda ülkemizde de iç hava kalitesi alanında olduğu gibi ısıl konfor alanı da akademisyenler tarafından araştırma sahası olarak seçilmektedir. Bu sempozyumda, ısıl konforun modellenmesi ve analizi alanlarında Türkiye’de yapılan araştırmalar sunulacaktır.


4- İç Hava Kalitesi Sempozyumu
Sempozyum Yöneticisi: 
Sait C. SOFUOĞLU
07 Mayıs 2009 Saat: 09:00-18:00

Sempozyum İçeriği

Ülkemizde, iç hava kalitesi (İHK) konusunda ilk toplantı VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi dahilinde 2007 yılında İç Hava Kalitesi Sempozyumu ismiyle düzenlendi. İki oturumda, biyoaerosoller, inorganik gaz ve toz faz kirleticileri, radon, uçucu organik bileşiklerin Türkiye'deki bina-içi hava derişimlerinin incelendiği beş bildiri sunuldu. Bu sempozyum ile Türkiye'de iç hava kalitesi ile ilgili bilimsel çalışmaların başlamış olduğu ve bu çalışmaların üst düzey çalışmalar olduğu görüldü.

Zaman içerisinde, artan toplum bilinci ile birlikte iç hava kalitesi çalışmalarının da artmakta olduğu kabulünü yapmak yanlış olmaz. Dolayısıyla, ikincisi düzenlenmekte olan İç Hava Kalitesi Sempozyumuna katılımın artarak devam edeceğini düşünmekte ve umut etmekteyiz.

Sempozyumun amacı ülkemizde henüz filizlenme aşamasında olan bu bilim dalında çalışan bilim insanlarını bir araya getirmek, fikir alış-verişi yapmalarını sağlamak, ve nihayetinde ortak faydada daha verimli ve etkili bilimsel çalışmaların ilk tohumlarını atmakla beraber iç hava kalitesinin insan sağlığı açısından önemi konusunda toplumun bilinçlenmesine profesyoneller yoluyla katkıda bulunmaktır.
 


5- Soğutma Teknolojileri Sempozyumu
Sempozyum Yöneticisi: 
Ali GÜNGÖR
09 Mayıs 2009 Saat: 09:00-12:00

Sempozyum İçeriği

Soğutma sektörü tesisat mühendisliğinin en önemli ilgi alanlarından olup, bu kongrede ayrı oturumlarda soğutma teknolojilerindeki gelişmelerin tartışılması amaçlanmıştır. şimdiye kadar gerçekleştirilen kongrelerde ayrı oturumda değerlendirilmeyen soğutma konularının, özellikle bu alanda çalışanları ve firmalarımızı kongre ve fuar boyutunda bir araya getirmesi hedeflenmektedir. Sempozyumda özellikle üniversite araştırmaları, sanayi uygulamaları, yeni teknolojik gelişmeler sektör çalışanları ile paylaşılacaktır. Tüm uzmanlarımızı bilgi ve birikimlerini paylaşmaya davet ediyoruz. Gelen bildiri sayısına göre oturumlar gruplanacaktır. Sempozyum Ege Soğutma Sanayi ve İşadamları Derneği (ESSİAD) tarafından da desteklenmektedir.

Konular

 • Soğutma Teknolojileri ve Yeni Gelişmeler

 • Sürdürülebilir Soğutma Teknolojileri

 • Yeni Soğutkanlar

 • Yeni Ürünler

 • Soğuk Depolama Sistemleri