Seminerler

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

 

1- Doğal Gazda Enerji Performansı Semineri
Seminer Yöneticisi: 
Duran ÖNDER
06-07 Mayıs 2009

Seminer İçeriği

Sanayide ve konutlarda 20 yıldır kullanılmakta olan doğalgaz artık günlük yaşamdan ayrı düşünülemez. Temiz, kolay yanan, tehlikesiz bir yakıt olan doğalgaz diğer yakıtlara oranla ucuz olmakla beraber doğada temini de sonsuz değildir. 65 yıllık temin ömrü olan doğalgazı her ortamda kullanmanın yanı sıra efektif ve ekonomik yöntemleri uygulamamız şarttır.

Enerji sıkıntısının yaşandığı günümüzde, her geçen gün azalan enerji kaynaklarını koruyabilmek için her yakıtta olduğu gibi doğalgazı da mutlaka bilinçli kullanmak gerekir. Çevreye ve ekolojik sisteme verdiği zararlar modern teknik yaklaşımlarla asgariye indirilmelidir.

Doğalgazı tanımak, en son yakma teknolojisi ve cihazların gelişimini takip etmek, bu konuda teknik elemanları yetiştirmek, bilgilerini güncellemek tehlikesiz, ekonomik, çevreye az zarar veren doğalgaz kullanımını az sarfiyatlı konforlu hale getirir.

Kısa sürede yaygınlaşan doğalgaz kullanımı yetişmiş proje ve uygulama elemanı, uygun sistem, ekipman ve cihaz temini, yerli üretim, bilinçli kullanıcı personel gibi sıkıntıları beraberinde getirmektedir.

Başlangıçta 6 olan gaz dağıtım şirket sayısı özelleştirmeyle birlikte 59 gaz dağıtım şirketine çoğalmıştır. Bütün bu kuruluşlara gaz konusunda yetişmiş eleman gerekmektedir.

Doğalgaz uygulaması başlangıcında BOTAŞ, İGDAŞ, İZGAZ gibi kuruluşlar proje, tesisat, uygulama ve kontrol konusunda yetiştirdiği elemanlarla bu konuda bir disiplin oluşturmuştur. Bu eleman sayısı yeni kurulan şirketlere dağılmıştır. Hızla yenilerinin yetiştirilmeleri gerekir. 

59 şirkete dağılan doğalgaz uygulamaları için İç Tesisat Yönetmeliği ve Sanayi Tesisatlarında Emniyet Donanımları Standardı TS EN 746-2 esas alınarak her bölgede aynen geçerli olmalıdır

TESKON Tesisat Mühendisliği Kongresi bünyesinde bu yıl düzenlenecek 4. Doğalgaz Semineri aradan geçen 2 yılda sektörde olan gelişmeleri, yeni ürünler ve sistemleri işleyerek konusunda faal olan ve bu konuya yeni başlayan mühendislerimize belli bir yol gösterecektir.

Konusunda uzman meslektaşlarımız kazanlar, brülörler, kombiler, bacalar konusunda konut ısıtma sistemlerini ve konut ısıtmada enerji tasarruflu ve konforlu ısınma için olması gereken konfor kontrol sistemlerini, en son gelişmeleri anlatacaklardır.

Sanayi uygulamalarında basınç düşürme istasyonları, sanayi brülörleri, farklı yakma sistemleri ile farklı uygulamalar anlatılacaktır. 

Sanayi tesisleri çok farklılıklar gösterdiğinden gaz yakma donanımları her sisteme özeldir. Bu nedenle fırın bünyesindeki yakıcılar özel uygulamalı olup herhangi bir standarda bağlı değildir. Ancak gaz yakma donanımında kullanılan sistemler için her zaman TS EN 746-2 standardına uygunluk aranır.

Sanayi fırınlarında basınç düşürme istasyonlarından sonra yakma sistemlerinde kullanılan yakıcılar enerji performanslarına göre değerlendirmelidirler. Endüstriyel yakma sistemlerinde maksimum verimlilik için reküperatif yakıcılar tercih edilmeli ve yeni yakma teknolojileri ile en üst düzeyde emniyet ve enerji tasarrufu sağlanmalıdır. 

Endüstriyel yakma sistemlerinde kullanılan brülör kontrol üniteleri ve proses ısıtma yöntemleri enerji tasarrufunun ve emniyetin en önemli unsurlarıdır. Yeni teknolojide üretilen brülör kontrol üniteleri ile yakma sistemlerinde oluşan arızalar kayıt altına alınır ve gerekli önlemlerin alınması için sistemi uyararak en güvenli şekilde yanmayı sağlar. Proses ısıtma yöntemleri her prosese uygun olarak seçildiğinde ısıtma enerji kayıpları minimuma indirgenir, her türlü proseste ürün kalitesini yükseltir.

Endüstriyel kazanlarda ısı üretimi, yani gerekli yakıt miktarını yine gerekli miktarda hava ile karıştırarak ve sürekli yüksek verimde yakmak ana hedef olmalıdır. Bu arada baca gazı emisyon değerlerini de standartlarca belirlenmiş mertebelerde tutmak çevreye verilecek zararı ortadan kaldırmış olacaktır.

Konut ısıtmada ise kombi ve kazanlarda uygulanan kazan suyu dönüş sıcaklığı, referans ortam sıcaklığı, dış hava sıcaklığı ve benzeri parametreler birleştirilerek optimal ısı ile tasarruflu konfor kontrol sağlamak mümkündür. Enerji kaynaklarının sınırlı ve pahalı olduğu günümüzde yenilenebilir alternatif enerjilere yönelerek ısıtma maliyetlerini asgariye indirmek en akılcı yoldur. Güneş enerjisi ve jeotermal enerjiyi konut ısıtmada doğalgazlı ısı kaynaklarına alternatif veya takviye amaçlı kullanmak yakıt ve enerji tasarrufuna destek olduğu gibi ısıtma maliyetlerini de asgariye düşürmektedir. 

Enerji tasarrufu için konut ısıtmalarda mevcut sistemlerimizde mutlaka kontrol panelleri kullanılmalı ve ısıtma maliyetlerini düşürmek için alternatif enerji kaynakları ile ısıtma sistemleri desteklenmelidir.

Sonuç olarak doğal gazın konutlarda ve endüstride kullanımında basınç düşürme istasyonlarından başlayarak, yeni teknolojik reküperatif yakıcılar, endüstriyel kazanlar, brülör kontrol üniteleri, proses ısıtma yöntemleri kullanılarak bacalarda son bulması bir bütündür. Bu bütünün parçalarından birinin hatalı veya eksik olması istenilen sonucu olumsuz etkilediğinden sürekli kontrol edilmeli ve bütün parçaların sağlıklı çalışması sağlanmalıdır.
 


 

2- Jeotermal Enerji Semineri
Seminer Yöneticisi: 
Niyazi AKSOY
06-07 Mayıs 2009

Seminer İçeriği

Jeotermal enerji son yıllarda giderek artan bir şekilde gündemin ön sıralarında yer almaktadır. Sera ısıtması, termal turizm ve elektrik üretimi alanlarında hızlı bir gelişim yaşanmaktadır. 10 yerleşim merkezinde 60,000 kadar konut jeotermal enerji ile ısıtılmaktadır. Seminerde Jeotermal sektörünün önde gelen bilim adamları, uzman ve uygulayıcılarını bir araya getirmek, son yıllarda yapılan araştırma ve çalışmaların tartışılması ve deneyimlerin paylaşılması amaçlanmaktadır. Seminerde tartışılacak konular aşağıda belirtilmiştir:

 • Yerbilimleri Oturumları

 • Elektrik Üretimi

 • Isıtma

 • Jeotermal Enerji Yasası ve Uygulamalar

 • Kamu Kurumlarının Yürüttüğü Jeotermal Projeler

 • Çevre


 

3. Yüksek Yapılar Semineri
Seminer Yöneticisi: 
Rüknettin KÜÇÜKÇALI
07 Mayıs 2009 Saat: 14:30-18:00

Seminer İçeriği 

Amerika da yüksekliği 20 katı (75m) geçen yapılar yüksek yapı olarak adlandırılır. ASHRAE (VDI 912) 91m’den daha yüksek yapıları, yüksek yapılar sınıfına almaktadır. Optimizasyon ve riski azaltma çabaları her yapıda önemli olmakla birlikte, yüksek yapılardaki sonuçları çok çarpıcıdır.

Yüksek yapıların altında genellikle küçük veya büyük bir çarşı ya da büyük bir AVM bulunmaktadır. Farklı işlevleri birlikte barındıran yüksek yapılar da yaygındır. Bodrum katları garaj, bodrum-zemin ve 1. katları AVM, sonraki 25 katı ofis, daha sonraki 15 katı otel vb kullanım amaçlı yüksek yapılarda farklı tesisat uygulamaları birlikte yer almaktadır. Yüksek yapılar genel olarak konut, ofis, otel, hastane, çarşı, üniversite vb olarak yapılır. 

Enerji maliyetlerinin gelecekte artacağı, ancak elektrik enerjisi maliyetinin (hidroelektrik santraller, kömür, rüzgar vb farklı kaynaklardan da üretildiği için) petrol ve gazlara göre daha az artacağı düşünülmektedir. Hiç süphesiz ki bu nedenle geleceğe dönük olarak yüksek yapılarda yenilenebilir enerjiler daha fazla kullanılacaktır. Bu oturumda enerji ekonomisi, E+ yapılar ve sürdürülebilirlik konuları ağırlıklı olacaktır. 
 


 

4- Yağışın Toplanması ile Gri Atık Suyun Değerlendirilmesindeki Temel Planlamalar Semineri
Seminer Yöneticisi: 
Ömer KANTAROĞLU
08 Mayıs 2009 Saat: 14:30-16:00

Seminer İçeriği

Yapının ve suyun gideceği yol düşünüldükten sonra tasarımcı,ihtiyaç duyulan su miktarını,suyun geçeceği alanları,suyun hidrolojik dönüşü ile ilişkili olan yer ve ekipmanları hesaba katarak yapının temel boyutlandırmasını yapmalıdır.Hemen hemen tüm yapıların su ihtiyacı mevsimlere göre değişmekte ve karşılanmaktadır.Fakat suyun endüstriyel kurumlarda değerlendirilmesi bireysel sermaye gerektiğinden biraz zordur.Genellikle su uygulamaları için gerekli olan su, şebekelerden getirtilmekteydi.Fakat artık yağmur suyu kullanımı ile suyun işlenmesi için daha az kimyasal ve enerji tüketilecek,nehir ve göllerden daha az su kullanılacak, fırtınanın kirlettiği nehirlerden daha az etkilenilecektir.Yağmur suyunu kullanabildiğimiz bu sistemler ve en az kirletici özelliği olan gri su değerlendirmesiyle,suyu ihtiyaçlarınıza göre yararlı bir şekilde kullanabilecek ve sudan tasarruf edebileceksiniz.
 


 

5- Hastanelerde İklimlendirme ve Havalandırma Semineri
Seminer Yöneticisi: 
Güniz GACANER
08 Mayıs 2009 Saat: 09:00-16:00

Seminer İçeriği

Hastanelerde özellikle ameliyathanelerde kullanılan iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin insan sağlığı açısından önemi, bu alanda Türkiye’deki eski ve yeni sağlık birimlerinin acil ihtiyaçları, ilgili alandaki çağdaş bilim ve teknolojinin henüz Türkiye’de yeterince yaygınlaşmamış ve paylaşılmamış olması, hatta hijyenik klima ve havalandırma alanında proje hazırlama ve uygulama esaslarının henüz istenilen düzeyde kodlanmamış olması, bir önceki Kongrede gerçekleştirilen aynı alandaki seminerin teskon 2009’da da gerçekleştirilmesinin nedenleri olmuştur. Yabancı ve yerli uzmanların bildi sunacağı bu sempozyumda, MMO İzmir Şubesi ve TTMD İzmir İl temsilciliğinin oluşturduğu çalışma komisyonun hazırladığı proje hazırlama ve uygulama esasları sunulacaktır. Sempozyumda yer alacak diğer bildirilerde: DIN 1946-4’ın tanıtımı ve getirdiği yenilikler, Lucerne Üniversitesindeki ameliyathane laboratuarında (lab-operating-room) yapılan araştırmalar; ameliyathanede tasarım parametrelerinin değişimi üzerine deneysel bir çalışmanın sonuçları; ameliyathanelerde enerji tüketimi üzerine kuramsal bir araştırmanın sonuçları; temiz oda ve ameliyathane sistemlerinin devreye alınması, performans değerlendirmesi ve doğrulaması konuları ele alınacaktır.
 


 

6. Soğutma Suyu ve Ters Ozmoz Tekniği Semineri
Seminer Yöneticisi: 
Enis BURKUT
06 Mayıs 2009 Saat: 16:30-18:30

Seminer İçeriği

Tesisat mühendisi olarak çalışan ve işleticilik görevi yapan üyelerimizin Soğutma Kulesi konusundaki pratik bilgilerini arttırıcı iki bildiri bu seminerde yer alacaktır. E. Burkut’un bildirisi soğutma sularının filtrasyonu gerekliliği üzerinedir ve bu bildiride E.Burkut uzun yılların tecrübelerini teskon 2009 katılımcıları ile paylaşacaktır. Soğutma sularının işletmeciliğinde gerekli olan su kimyasalları konusunda, uzman Çevre Yük. Müh. Alper Tunga Dost özellikle işletici üyelerimize çok değerli bilgiler aktaracaktır.

Suyun dezenfeksiyonu içme suyundan proses suyuna kadar çok önemli bir husustur. Kimyasal kullanılmadan yapılan Ultraviyole ışınları ile su dezenfeksiyonu tekniklerinin detayları üzerinde üyemiz Kanat Aydın bir bildiri sunacaktır. Bu bildirinin projeci tesisat mühendislerine ve ayni zamanda işleticilik görevi üstlenen üyelerimize çok yararlı olacağı görüşündeyiz.

Günümüzde sanayiden evsel işlere kadar çok adı duyulan TERS OZMOZ tekniği ile su iyileştirme konusunda üyemiz Erol Yaşa bir bildiri sunacaktır. Bu bildiride bu tekniğin teorisinden çok, hangi sanayi proseslerinde ve diğer hangi işlerde ters ozmoz tekniğinin başarılı olarak görev yaptığına değinilecektir. 
 


 

7. Bina Otomasyon Yönetim Sistemleri - Değişen Enerji Politikalarına Yönelik Uygulama Teknikleri ve Zorunlulukları Semineri
Seminer Yöneticisi: 
Serdar UZGUR
08 Mayıs 2009 Saat: 11:00-13:00

Seminer İçeriği

Değişen dünya çevre duyarlılığı ve enerji tasarruf zorunlulukları özellikle binalarda ısıtma iklimlendirme konfor ve endüstriyel soğutma sistemlerinde kullanılan otomasyon yazılım ve kullanılan ekipmanların tasarım safhasından işletmeye alınması ile birlikte işletme sürecinde oluşan tasarım ile uygulama farklarının kontrol edilerek düzeltilmesi çalışmalarını artık keyfiyetten çıkartarak zorunluluk haline getirmiştir. Özellikle çok fonksiyonlu binalar dış hava kalitesi ve iç hava kalitesi ile ilgili gerek bina kullanıcılarının ihtiyaçlarını doğru oranda karşılamak gerekse enerji tüketimini olabilecek en alt düzeyde sağlamak için tasarlanmaya başlanılmıştır. Enerji tasarrufu artırma arzusu ister istemez mekanik sistemlerin otomasyon sistemleri ile kontrol edilme zorunluluğunu sadece operatör tarafından izlenerek düzeltme safhasından enteraktif karar verme ve otomatik olarak kendi sini değişen şartlara uydurabilecek bilgisayar destekli yönetim sistemlerinin oluşturulmasına doğru eğilimi taşımaktadır. Sistem konfor ve enerji tüketim değerleri ihtiyaçlara göre otomasyon destekli hale getirme işlemleri doğal olarak daha fazla mevcut sistemlerin irdelenmesi, kullanılacak klima- havalandırma- ısıtma ekipmanlarının seçilmesi ısı transferini sağlayan akışkanın gerek sıcaklığı gerekse, dolaşım miktarının düzenli olarak değiştirilerek enerji sarfiyatının azaltılmasını yatırım maliyeti işletme maliyeti karşılaştırması dışında izleme, değerlendirme ve karar verme aşamalarında doğru modellenmiş, harfiyen komutların uygulanmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış ve doğru çalıştığı teyit edilmiş sistemler ile mümkün olabilmektedir. 

Yukarıda konu edilen sistemlerin yeni projelerde baştan tasarlama olanaklı olmasından dolayı kolay olduğu fakat daha önceden oluşturulmuş tesislerin de gerek enerji ekonomisine yönelik gerekse konfor olanaklarını doğru kullanarak maliyetlerini düşürebilmeleri için bu çalışmaların yapılması çok kolay değildir. Özellikle birçok binanın ekonomik ömürlerini doldurmamış olmaları gerek yeniden yatırım maliyetlerini gerekse tamirat ve tadilat maliyetlerini yüksek miktarda hissetmelerine neden olacaktır. Diğer taraftan belirtilen işlemlerin yapılmaması değişen şartlar karşısında işletmelerin rekabet şanslarını azaltacak ve tercih edilmemelerine neden olmaya başlayacaktır.

Gerek daralan iş hacmi içerisinde yeni bir iş potansiyeli olması, gerekse çevresel ve ekonomi açısından tasarruf olanakları yaratması açısından ciddi olarak tesisat sektörünü meslek olarak seçmiş firmalar açısından ulusal ve uluslar arası hizmet üretilmesi açısından fırsat yaratacaktır. Türk müteahhitlik sektörünün geniş ülke yelpazesinde ürettiği hizmet alanını teknolojik standartların yükseltilmesi sırasında katma değeri daha yuksek konularda hizmet verme fırsatı yaratacaktır.
 


 

8- Yeşil Bina Semineri
Seminer Yöneticisi: 
İsmet GENCER
08 Mayıs 2009 Saat: 09:00-10:30

Seminer İçeriği

Seminerde, LEED bina derecelendirme sistemi tanıtılacak, krediler, özellikle EA ve EQ kredilerinde hesaplama yöntemleri tanıtılacak. Uluslararası yeşil bina sertifikasyonu ile ilgili herkes tarafından merak edilen şu sorulara cevap verilmeye çalışılacaktır: 

Bina sahipleri neden yeşil bina sertifikası almaya çalışmalı? Yeşil bina sertifikaları projelere ne kadar ekstra bir maliyet getiriyor? Amerikan LEED sertifikasının alternatifleri nelerdir? LEED ve BREEAM sertifikaları arasındaki farklar nelerdir ve bina sahipleri hangi sertifikayı seçmeli? Bu sertifikalar hangi tip bina inşaatları için daha uygundur? Yeşil bina sertifikalarının Türkiye’de uygulanmasında ne gibi zorluklarla karşılaşılıyor? ve Ayrıca kısaca Dünya’dan ve Türkiye’den uygulama örnekleri verilecektir. Siemens’in GOSB’da yapılmakta olan fabrika binasında LEED açısından yapılan uygulamalar ve alınan puanlar hakkında bilgi verilecektir.
 


 

9- Pompalar ve Sistem Verimliliği Semineri
Seminer Yöneticisi: 
A. Özden ERTÖZ
09 Mayıs 2009 Saat: 14:30-16:00

Seminer İçeriği

Katılımcılara verimli bir pompa tesisatı tasarlayabilmek için en iyi yöntem ve pratik bilgileri verebilmektir. Seminerde verimli sistem dizaynı ile pompaların uygun kullanımı, ve değişken hızlı pompa kullanımı konusunda bilgi aktarılacaktır.
 


 

10- Tesisatlarda Su Darbeleri ve Boru Hatları Semineri
Seminer Yöneticisi: 
A. Özden ERTÖZ
06 Mayıs 2009 Saat: 14:30-16:00

Seminer İçeriği

Ülkemiz Ortadoğu petrol ve doğal gaz kaynaklarının Avrupa’ya iletilme güzergâhı üzerinde bulunmaktadır. Kerkük-Yumurtalık, Bakü-Ceyhan, Samsun-İskenderun boru hatları gibi birçok büyük, küçük nakil hattı inşa edilecektir. Seminerde boru hatlarında oluşacak su darbeleri, ekonomik boru çapı hesabı için gerekli olan dört bölge pompa karakteristikleri araştırması ve boru hattı dizaynı konuları incelenecektir.
 


 

11- Sözlü İletişim-Diyalog Yönetimi + Sözsüz İletişim Bedenimizin Dili (Konuştur Bakalım Endamını)
Seminer Yöneticisi: 
Avşar KURGUN
09 Mayıs 2009 Saat: 11:00-16:00

Seminer İçeriği

 • İletişmek midir sorun?

 • Süreç falan hikaye bunlar

 • Kaynak süper hedef saf oldu mu şimdi?

 • Ses, söz ve beden yinede olmuyor neden?

 • Jo Hari kim yahu?

 • Sosyal iletişim mi? Etkileşim mi?

 • Bükme dudağını bana öyle!

 • İşte bak suratsız geldi!

 • Gözlerine kurban

 • El hareketlerine dikkat et!

 • Ne ayak kardeşim?

 • Sanatçının duruşu mahallelinin postürü!

 • Mahrem mesafe kaç cm dir?

 • Düzgün otursana kardeşim

 • Gel yanıma otur iki kelam edelim

 • Bağırmadan konuş canım anlaşılmıyor

 • Ruh yok konuşmanda

 • İçin geçmiş beni de uyuttun anlatırken

 • Doğru telaffuz etsen şu kelimeyi

 • Öyküsü var mı bu sözcüğün?

 • Dinlemeyi öğrensen çözeceğiz sorunları

 • Çatışmada oluyor tabi yanlış anlayınca

 • Zor zanaat nihayetinde bu iş