Kurslar

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

1- Doğal Gaz Uygulamaları Kursu
Kurs Yöneticisi: 
Duran ÖNDER / Haluk SÖZER / Sultan ÖRENAY / Jöray GRAVEMEIER
08 Mayıs 2009 Saat: 09:00-18:30

Kurs İçeriği

Doğalgaz uygulamaları kursumuzun hedefi endüstriyel proses yakma sistemlerinde ve konut ısıtma sistemleri üzerine çalışana teknik personele uygulama esaslarını hatırlatmaktır.

 

Bilindiği üzere ülkemizde ısıtma sistemlerinde yapılan teknik çalışmalarda dikkatsizlikler ve eksik bilgiler neticesinde enerji kayıpları yaşanmaktadır. Bu kayıpları minimuma indirgemek için sık sık eğitimler düzenlenmeli sahada çalışan teknik personeller periyodik olarak bilgileri güncellenmelidir. Eğer sürekli ve yeni bilgi akışı sağlanırsa yapılan çalışmalar da en ekonomik enerji tüketimi oluşacaktır.

 

Doğalgaz uygulamaları kursu 4 grupta verilecektir.

 

 • 1. Grupta, endüstriyel proseslerde kullanılan II. Kademe Basınç Düşürme istasyonlarında kullanılan cihazların çalışma şekilleri ve mekanik cihazların nasıl ayarlandığı gösterilecektir.
 • 2. Grupta, endüstriyel proseslerde kullanılan yakıcılar, yakıcı gaz yolu armatürleri ve oransal yanmada eşit basınç regülâtörlerinin nasıl çalıştıkları gösterilecektir. Aynı zamanda yakma emniyeti oluşturan cihazlar ve çalışma şekilleri gösterilecektir.
 • 3. Grupta, bireysel ve merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan kontrol sistemleri ile ilgili çalışma simülasyonları gösterilecek. Isıtma devrelerinde ki çözümler üzerinde anlatım gerçekleşecektir.
 • 4. Grupta ise doğalgaz basınç düşürme istasyonu mekanik tesisat üzerinde kaynak uygulama esasları gösterilecektir.

2- Soğutma Sistemlerinin Esasları Kursu
Kurs Yöneticisi: 
Erol ERTAŞ / M. Turhan ÇOBAN
07 Mayıs 2009 Saat: 09:00-18:30

Kurs İçeriği
Kurs 90’ar dakikalık 4 ana bölümde yürütülecektir.

 1. Soğutma Sistemleri Hakkında Temel Bilgilendirme
  Soğutma yöntemlerinin tanıtılması ve sınıflandırılması, Kompresörlü soğuk buhar çevriminin önemi ve tanıtılması, soğutkanlar, diyagramlar, çevrimler

 2. Kompresörlü Soğuk Buharlı Soğutma Sistemleri ve Elemanları
  Tek ve iki kademeli soğutma sistemleri devre şemaları, sistem elemanları ve bunların sınıflandırılması

 3. Kompresörlü Soğuk Buharlı Soğutma Sisteminde Akışkan Dolaşımı
  Çok fazlı akışkan karışımlarının sistem elemanları, borular ve devre elemanları içinde dolaşımı, Mollier Diyagramı üzerinde örnek çevrim hesabı

 4. Kompresörlü Soğuk Buharlı Soğutma Sistemlerinin Otomatik Kontrol Elemanları
  Kapasite kontrolü, termostatik vanalar, basınç ve seviye kontrolleri


3- Temel ve Uygulamalı Psikrometri Kursu
Kurs Yöneticisi: 
A. Müjdat ŞAHAN
09 Mayıs 2009 Saat: 09:00-18:30

Kurs İçeriği

 1. Giriş,

 2. Nemli havanın tanımı ve bileşenleri,

 3. Nem, sıcaklık, konfor ve iç hava kalitesi,

 4. Nemli havanın termodinamik tanımları,
  4.1. Kuru termometre sıcaklığı,
  4.2. Yas termometre sıcaklığı,
  4.3. Oransal nem,
  4.4. Mutlak nem,
  4.5. Çiğ noktası sıcaklığı,
  4.6. Özgül hacim ve ağırlık,
  4.7. Duyulur ısı faktörü,
  4.8. Entalpi.

 5. Nemli hava diyagramı ve kullanımına ait ön bilgiler
  5.1. Nokta işaretlenmesi,
  5.2. Yaz kıs konfor şartlarının girilmesi,
  5.3. Yaz kıs dıs hava şartlarının girilmesi,
  5.4. Karışım havası – noktası oluşturulması,
  5.5. SHF tanımları ve çizimleri,
  5.6. Kaydırma yapılması,

 6. Temel uygulamaların gösterimi ve hesaplama kriterleri
  6.1. Duyulur ısıtma,
  6.2. Duyulur soğutma,
  6.3. Toplam soğutma,
  6.4. Evaporatif soğutma – pulverize nemlendirme,
  6.5. Buharlı nemlendirme,
  6.6. Nem alma,

 7. Değişik proses çözümleri
  7.1. Bir ısıtma prosesi tanımı, kapasitelendirilmesi ve ısıtıcı eşanjörün seçimi,
  7.2. Bir soğutma prosesi tanımı, kapasitelendirilmesi ve soğutma eşanjörü seçimi,
  7.3. Karışım havalı bir uygulamada dış hava yükü hesabı ve enerji geri kazanımı,
  7.4. Isı geri kazanımı ve enerji geri kazanımının ayrıştırılması,
  7.5. Yoğuşturmalı bir nem sağma prosesi tanımı ve kapasitelendirilmesi,
  7.6. Bir desikkant nem çekme prosesinin tanımı ve kapasitelendirilmesi,
  7.7. Kombine bir kurutma prosesi tanımı ve kapasitelendirilmesi,
  7.8. Bir evaporatif nemlendirme prosesinin tanımı ve kapasitelendirilmesi,
  7.9. Soğutma kulesinin termal analizi

 8. Sorular, yanıtlar ve kapanış


4- İklimlendirmenin Temel Prensipleri, İç Hava Kalitesi Standartları Kursu
Kurs Yöneticisi: 
Ali Çetin GÜRSES
06 Mayıs 2009 Saat: 14:30-18:30

Kurs İçeriği

 1. Isı makinası ve insan

 2. Konfor iklimlendirmesinin temel parametreleri

 3. Konfor koşulları ve bioiklimsel diyagram

 4. Psikrometrinin temel prensibleri
  4.1. Psikrometrik büyüklükler
  4.2. Psikrometrik diyagram
  4.3. Temel psikrometrik işlemler
          4.3.1. Hava karışımları
          4.3.2. Duyulur ısıtma ve soğutma
          4.3.3. Nemlendirme
          4.3.4. Nem alma
  4.4. Yaz iklimlendirmesi çevrimi
  4.5. Kış iklimlendirmesi çevrimi

 5. İç hava kalitesi
  5.1. İç ve dış kaynaklı hava kirleticiler
  5.2. Kontrollu ortamda kabul edilebilir kirletici konsentrasyonları

 6. Havalandırma gereksinimi ve kontrol stratejileri

 7. Binalarda basınç kontrolu ve nem yönetimi

 8. İç havanın temizlenmesi-Filitreleme
  8.1. Partikül filitreleme
  8.2. Gas filitreleme


5- Mekanik Tesisat Proje Hazırlama Temel Kuralları Kursu
Kurs Yöneticisi: 
Baycan SUNAÇ / Ömer KÖSELİ
07 Mayıs 2009 Saat: 09:00-18:30

Kursun Amacı

Kursun amacı, aşağıdaki ana başlıklar altında özetlenebilir:

 • Tasarımın kalitesini yükseltmek

 • Yatırımcıyı ve tesisat kullanıcısını korumak

 • Ülke kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak

 • Çevreyi korumak

 • Rekabeti teşvik etmek ve haksız rekabeti önlemek

Kimler Katılmalıdır

Kursun içeriği özellikle aşağıdaki gruplar için uygundur:

 • Tüm mekanik tesisat tasarım mühendisleri

 • Mekanik tesisat uygulama firmalarının tasarımla ilgili mühendisleri

 • Üniversitelerin tasarıma ilgi duyan öğrencileri

 • MMO Şubelerinin ve Temsilciliklerinin proje denetimi ile görevli mühendisleri

Kurs İçeriği

Bir tam gün sürecek kursta aşağıdaki konular ele alınacaktır:

 • Uygulama alanı ve genel kurallar

 • Tasarımın temel amacı

 • Sıhhi tesisat

 • Isıtma tesisatı

 • Soğutma tesisatı

 • Havalandırma tesisatı

 • Yangından korunma tesisatı

 • Otomatik kontrol tesisatı

 • Buhar tesisatı

 • Mutfak tesisatı

 • Çamaşırhane tesisatı

 • Basınçlı hava tesisatı

 • Havuz tesisatı

 • Medikal gaz tesisatı

 • Doğalgaz tesisatı

 • LPG tesisatı

 • Genel değerlendirme, sorular ve yanıtlar


6- Güneş Enerjisi ile Isıtma/Yardımcı Isıtma Kursu
Kurs Yöneticisi: 
Ali GÜNGÖR / Necdet ALTUNTOP / Necdet ÖZBALTA / Türkan Göksal ÖZBALTA
07 Mayıs 2009 Saat: 09:00-18:30

Kurs İçeriği

 1. Pasif Isıtma Teknikleri Uygulama Esasları
  • Trombe duvarı uygulaması,
  • Kış bahçesi uygulaması
  • Saydam yalıtım uygulaması
  • Isıl enerji depolamalı uygulamalar
  • Örnek uygulamalar

 2. Aktif Isıtma Teknikleri Uygulama Esasları
  • Sıcak havalı sistemler
  • Sıcak sulu sistemler
  • Hibrid sistemler
  • Isıl enerji depolamalı uygulamalar
  • Örnek uygulamalar


7- Şantiye Kuruluşu, Test Yıkama ve Devreye Alma İşlemleri Kursu
Kurs Yöneticisi: 
Tufan TUNÇ
09 Mayıs 2009 Saat: 09:00-16:00

Kurs İçeriği

Günümüzde yapılmakta olan, yüksek yapılar, alışveriş merkezleri, akıllı binalardan oluşan siteler, beş yıldızlı oteller, okullar, hastaneler ile fabrika prosesleri mekanik tesisat maliyetleri, toplam bina maliyetinin % 30 – 35 değerine ulaşmaktadır. 

Farklı disiplinlerden oluşan bu yapılarda, şantiye kuruluşunun başlamasıyla birlikte, mekanik tesisat yapımcısının da şantiyede yapılanması gerekmektedir. 

Yapımcı firmanın teknik, idari ve özel şartnameleri ile yapının mekanik özelliklerine göre, 
tesisatçı firmanın şantiye kadrosunun oluşumu, değişik detaylar içermektedir. 

Üç bölümden oluşacak kursta ; 
Birinci bölümde, yapının özelliğine göre mekanik tesisat şantiyesinin kurulması ile ilgili detaylar ve belgelendirme esasları, 

İkinci bölümde, satın alma, montaj ve devreye alma safhalarında yapılacak test çalışmaları ve belgelendirme esasları, 

Üçüncü bölümde de, devreye alma çalışmaları ile işletme koşullarında yapılacak bakım kuralları, örneklerle sunulacaktır.


8- Tesisatlarda Deprem Koruması Kursu
Kurs Yöneticisi: 
Eren KALAFAT / E. Alp YÜCERMAN
07 Mayıs 2009 Saat: 09:00-18:30

Kurs İçeriği

Bu kurs; mekanik ve elektrik tesisatların depremlerden korunması üzerine, tesisat projelerinin ve şartnamelerinin hazırlanmasında gerekli bilgilerin edindirilmesi amaçlı, ağrılıklı olarak projecilere ve kısmen de uygulamacılara yönelik bir eğitimdir. Bu kursun sonunda;

 • Depremlerin nasıl oluştuğu hakkında kısa ve öz, tesisatlar üzerindeki etkileri hakkında ise ayrıntılı bilgi sahibi olacaksınız,

 • Tesisatların depremlerden korunmasıyla ilgili literatüre (yönetmelikler, standartlar vs) hâkimiyet kazanacaksınız,

 • Projenizdeki yapılardan beklenen depreme dayanıklılık performans seviyesini belirleyebileceksiniz,

 • Projenize özel keşif özeti ve şartnameyi hazırlayabileceksiniz,

 • Belirlemiş olduğunuz şartnameye uygun saha uygulamalarını denetleyebileceksiniz.


9- Yangın Söndürme Sistemleri Kursu
Kurs Yöneticisi: 
Filiz MUMOĞLU / Emre GÜVEN / Barış TOPAL
06 Mayıs 2009 Saat: 11:00-18:30

Kurs İçeriği

A. Mutfak Davlumbaz Söndürme Sistemleri - Filiz MUMOĞLU

 1. Mutfak Davlumbaz Söndürme sistemlerinin kullanım alanları, çeşitleri, amaçları, uluslar arası standartlarda ve “Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği 2007”deki yeri

 2. Mutfak söndürme Sistemlerine neden gerek duymalıyız?

 3. Davlumbaz yangınları nasıl ve neden oluşur?

 4. Otomatik Söndürme Sistemlerinin Alternatifleri

 5. Sistem Tasarımı ve seçim kriterleri
  • Sistemi oluşturan elemanların tanıtımı
  • Tasarım kriterleri

 6. Montaj ve montaj sırasında uyulması gerekli kurallar

 7. Testler ve devreye alma

 8. Bakım prosedürleri

 9. Yeniden dolum ve devreye alma

 10. Test ve sistem tanıtım filmlerinin gösterimi

 11. Soru –Cevap kısmı

B. Gazlı Söndürme Sistemleri - Emre GÜVEN

 1. Giriş
  1.1. Yangın söndürme sistemleri hakkında genel bilgiler, gazlı söndürme sistemleri kullanım amacı ve kullanılan yerler hakkında bilgi

 2. Gazlı söndürme sistemleri nelerdir? 
  2.1. CO2 söndürme sistemleri
  2.2. Argon- nitrojen ve proınert söndürme sistemleri
  2.3. FM200 söndürme sistemleri
  2.4. Novec söndürme sistemleri

 3. Söndürme sistemleri ekipmanları
  3.1. CO2 söndürme sistemi ekipmanları 
  3.2. Argon-proıner söndürme sistemi ekipmanları
  3.3. FM200 söndürme sistemi ekipmanları
  3.4. Novec söndürme sistemi ekipmanları

 4. FM200 söndürme sistemi detay
  4.1. Tasarım kriterleri
  4.2. Kullanılacak mahallere göre konsantrasyon değerleri
  4.3. Hidrolik hesabın nasıl yapılacağı konusunda genel bilgiler
  4.4. Örnek bir hidrolik hesap

 5. Söndürme ile ilgili video

C. Sprikler Söndürme Sistemleri - Sadin TELLİOĞLU, Barış TOPAL

Bölüm 1. Sprinkler Sistemi Tipleri
                1.1. Islak Borulu Sprinkler Sistemi
                1.2. Kuru Borulu Sprinkler Sistemi
                1.3. Baskın Sprinkler Sistemi
                1.4. Ön-Tepkili Sprinkler Sistemi
                1.5. Sprinkler Gelişimi ve Karakteristiği
Bölüm 2. Otomatik Sprinkler Tipleri
                2.1. Kontrol-Mod Sprinklerler
                2.2. Konut Tipi Sprinklerler
                2.3. Söndürme Mod Sprinklerler
                2.4. Özel Sprinklerler
Bölüm 3. Sistem Vana Ve Ekipmanları
                3.1. Riser Çek Vana
                3.2. Islak Alarm Vanası
                3.3. Kuru Alarm Vanası
                3.4. Baskın Alarm Vanası
                3.5. Ön-Tepkili Alarm Vanası


10- Sanayide Enerji Tasarrufu Yöntemleri Kursu
Kurs Yöneticisi: 
Mehmet KANOĞLU
08 Mayıs 2009 Saat: 09:00-18:30

Kurs İçeriği

Enerji tasarrufu kavramı, günlük hayatımızda olduğu kadar bu enerjinin çok büyük bir bölümünü kullanan endüstriyel tesislerde de hayati önem taşımaktadır. Tasarruf aynı işi daha az enerji kullanarak yapmaktır. Enerji tasarrufu enerjiyi kullanmamak anlamına gelmez. Enerji tasarrufu, bilinen genel yöntemleri, geliştirme prosedürlerini ve yeni teknolojileri kullanarak ve sosyal hayatın standartlarını dikkate alarak enerjiyi daha etkin kullanmak anlamına gelir. En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir. Türkiye’de enerji tüketiminin % 41’i endüstriyel tesislerde, % 31’i binalarda ve % 20’si taşımacılıkta meydana gelmektedir. Türkiye’de endüstriyel tesislerde yıllık 3,7 milyon TEP (ton eşdeğer petrol) denk düşen bir enerji tüketimi mevcuttur. Yapılan bazı çalışmalar, Türk sanayisinde kullanılan enerjinin % 30’unun tasarruf edilebileceğini göstermektedir. 

Fosil yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan karbon emisyonlarını minimize ederek bu emisyonların neden olduğu küresel ısınma ve buna bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliklerini önlemenin iki temel yolu vardır:

 1. Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir çevre dostu enerji kaynaklarını kullanmak.

 2. Enerjiyi daha verimli kullanmak ve enerji tasarrufu yapmak.

Endüstriyel tesislerdeki enerji tasarrufundaki amaç, ürün başına tüketilen enerjinin azaltılmasıdır. Enerji tasarrufu, enerjinin gereksiz kullanım sahalarını belirlemek ve israfı asgari düzeye indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak için alınan önlemleri içerir. Bu şekilde, üretici aynı miktardaki mal veya hizmetleri daha az enerji ile üreterek, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü arttırabilir. Bu çalışmanın amacı literatürde var olan ancak iş yoğunluğu, farkında olmama, eğitimsizlik veya bilinçsizlik gibi nedenlerle kaybolan milyarlarca dolarlık tasarruf potansiyelini nerelerde aramamız gerektiğini vurgulamaktır. Bu kursta, sanayi tesisleri için belli başlı enerji tasarrufu yöntemleri basit ve anlaşılır bir şekilde örnekler yardımıyla anlatılacaktır. Her bir metodun bilimsel (termodinamik ve ısı transferi bilimi açısından) temelleri, hesap prosedürleri, formülasyonu anlatılacak ve gerçek sanayi verileri kullanılarak örnek uygulamalar gösterilecektir. Örnek uygulama kapsamında elde edilecek enerji ve para tasarrufu miktarları hesaplanacaktır.

Kurs kapsamında ele alınacak tasarruf metotlarının başlıcaları aşağıda verilmiştir:

 1. Yüksek verimli motor kullanımı

 2. Basınçlı hava sistemindeki kaçakların giderilmesi

 3. Basınçlı hava sistemlerinde düşük basınçlı hava kullanımı

 4. Kompresör havasının dış ortamdan alınması

 5. Isı geri kazanım sistemleri

 6. Yakıtların karşılaştırılması

 7. Kazanlarda verim arttırılması

 8. Kazanlarda hava-yakıt oranının optimize edilmesi

 9. Kazanlarda yakma havasının ısıtılması

 10. Sıcak ve soğuk yüzeylerin yalıtımı

 11. Yüksek verimli aydınlatma

 12. Diğer tasarruf yöntemleri


11- Nemlendirme Teknolojisi ve Uygulamalar Kursu
Kurs Yöneticisi: 
T. Hikmet KARAKOÇ / Ahmet GÖKŞİN
06 Mayıs 2009 Saat: 14:30-18:30

Kurs İçeriği

 1. Temel Tanım ve Kavramlar 
  1.1. Standart Atmosfer
  1.2. Kuru Hava
  1.3. Nemli Hava
  1.4. Doymuş Hava
  1.5. Özgül Nem
  1.6. Mol Oranları
  1.7. Doymuş Havanın Özgül Nemi
  1.8. Nem Oranı
  1.9. Mutlak Nem
  1.10. Bağıl Nem
  1.11. Çiğ Noktası Sıcaklığı
  1.12. Kuru termometre Sıcaklığı
  1.13. Yaş Termometre sıcaklığı
  1.14. Özgül Hacim
  1.15. Yoğunluk
  1.16. Su Buharı Kısmi Basıncı
  1.17. Doyma Derecesi 
  1.18. Duyulur Isı
  1.19. Gizli Isı 
  1.20. Nemli Havanın Entalpisi 
  1.21. Havanın Özgül Isısı

 2. Psikrometrik Diyagram ve Uygulamaları
  2.1. Psikrometrik Diyagram
  2.2. Psikrometrik Diyagram Üzerinde Uygulamalı Örnekler 
  2.3. Temel Psikrometrik İşlemler

 3. Nem Ölçüm ve Kontrol Teknikleri 
  3.1. Nem Ölçümü 
  3.2. Mekanik Higrometre 
  3.3. Endüstriyel Psikrometreler 
  3.4. Elektrikli Empedans Higrometreler 
  3.5. Polimer Filmli Elektronik Higrometreler 
  3.6. İyon Değişimli Reçineli Elektrik Higrometre 
  3.7. Dunmore Higrometreler 
  3.8. Empedans Tabanlı Gözenekli Seramik Eletronik Higrometreler 
  3.9. Alüminyum Oksid Kapasitif Sensör 
  3.10. Soğutmalı Aynalı Çiy Noktası Higrometresi 
  3.11. Elektrolitik Higrometreler 
  3.12. Pizeoelektrik Soğurma 
  3.13. Işınım Emmeli (Kızılötesi ve Ultraviyole) 
  3.14. Tuz Fazlı Isıtmalı Higrometre

 4. Nemlendirme Yük Hesapları 
  4.1. Mekanik Havalandırma Metodu 
  4.2. Economizer Kontrolü 
  4.3. ASHRAE Çevrimi I 
  4.4. ASHRAE Çevrimi II 
  4.5. ASHRAE Çevrimi III

 5. Konfor, Sağlık ve Çevre Üzerinde Nemin Etkisi 
  5.1. Isıl Konfor
  5.2. Nem ve Konfor 
  5.3. Sağlık 
           5.3.1. Nem ve Deri Rahatsızlıkları 
           5.3.2. Alerjik Nezle ve Astım 
           5.3.3. Sterling Çalışması ve Buna İlişkin Yorumlar
  5.4. Nemin Çeşitli Etkileri 
           5.4.1. Bağıl Nem Seviyesi için Öneriler 
           5.4.2. Hayvanlar için Nemlendirme 
           5.4.3. Bina Döşemelerinin Çürümesi 
           5.4.4. Statik Elektrik 
           5.4.5. Nem ve Kokular 
           5.4.6. Nem ve Ses İletimi

 6. Kimyasalların Nemlendirme ile İç Hava Kalitesine Etkisi 
  6.1. Kimyasal İşlem Görmüş Buhar İle Nemlendirmenin İnsan Sağlığına Etkisi 
  6.2. Nemlendirme Buharındaki Kimyasallar Sanat Eserine Zarar Verebilir 
  6.3. Boru Islaklığı ve IAQ

 7. Uçaklarda İç Hava Kalitesi ve Nemin Etkisi 
  7.1. Uçaklarda İç Hava Kalitesini Etkileyen Faktörler 
  7.2. Kabin İçi Bağıl Nem
  7.3. Uçaklarda Nem Ayırıcı Sistemler 
           7.3.1. Düşük Basınç Devresi 
           7.3.2. Yüksek Basınç Devresi 
  7.4. 7.4. Kabin İçi Nemin Sağlık Üzerine Etkileri

 8. Üretim, Sanayi ve Özel Mekanlarda Nem Kontrolünün Önemi 
  8.1. Tekstil 
  8.2. Odun ve Odun Ürünleri 
  8.3. Kağıt 
  8.4. Fotoğrafik Malzemeler
  8.5. Baskı 
  8.6. Peynir 
  8.7. Şekerleme ve Fındıklar 
  8.8. Unlu Mamüller 
  8.9. Müzeler 
  8.10. Hastane ve Hijyen Klima

 9. Nemlendirici Tasarımı 
  9.1. Nemlendirici Tasarımının Altı Adımı 
  9.2. Birinci Adım: Bina Yapısını Gözden Geçirin 
  9.3. İkinci Adım: Nemlendirme Yükünü Tespit Edin 
  9.4. Üçüncü Adım: En İyi Enerji Kaynağını Seçin 
           9.4.1. İki Temep Tip Nemlendirici Vardır. 
           9.4.2. Yerinde Buhar Kullanımı 
  9.5. Dördüncü Adım: Uygun Su Kaynağını Seçin 
  9.6. Beşinci Adım: Nemlendirme Sisteminin Yerini Tespit Edin 
  9.7. Altıncı Adım: Kontrol Sisteminin Seçimi

 10. Nemlendirme Cihazları 
  10.1. Elektrot Boylerli Nemlendiriciler 
  10.2. Rezistans Boylerli Nemlendiriciler 
  10.3. Mevcut Buharı Kullanan Nemlendiriciler 
  10.4. Atomizer Nemlendiriciler 
  10.5. Gaz Yakan Nemlendiriciler 
  10.6. Ultrasonik Nemlendiriciler 
  10.7. Evaporatif Nemlendiriciler


12- Kalorifer Tesisatı Hesabı ve Uygulamalı Örnek Kursu
Kurs Yöneticisi: 
T. Hikmet KARAKOÇ / Abdullah BİLGİN
08 Mayıs 2009 Saat: 09:00-18:30

Kurs İçeriği

 1. Isıtmada sistem çeşitleri ve seçimi

 2. Isıl konfor

 3. Mimar tesisat mühendisi ilişkisi ve Isıtma tesisatının projelendirilmesi

 4. Isı kaybı hesabı 
  4.1. Isı geçiş şekilleri 
  4.2. Isı kaybı hesabı çizelgesinin doldurulması 
           4.2.1. Yapı bileşenleri sütunu 
           4.2.2. Alan hesabı sütunu 
           4.2.3. Isı kaybı hesabı sütunu 
           4.2.4. Artırımlar sütunu 
           4.2.5. Toplam ısı ihtiyacı sütunu 
                       4.2.5.1. İletim ve taşınımla artırımlı ısı kaybı 
                       4.2.5.2. Sızıntıyla ısı kaybı 
                       4.2.5.3. Toplam ısı kayıpları 
  4.3. Isı kaybı hesabına örnek

 5. Isıtıcı hesabının yapılması ve sistem seçimi 
  5.1. Isıtıcı sayısının belirlenmesi 
  5.2. Radyatörlerin yerleştirilmesi

 6. Sıcak sulu sistemde boru çapı hesabının yapılması 
  6.1. Hesap yöntemi 
           6.1.1. Ana boru hattının hesabı 
           6.1.2. Dolaşım pompası hesabı 
  6.2. Boru çapı hesabına bir örnek

 7. Kazan ve kazan dairesi

 8. Bacalar

 9. Genleşme deposu ve güvenlik boruları hesabı 
  9.1. Açık tip genleşme deposu 
  9.2. Kapalı tip genleşme deposu

 10. Isıtma tesisatı projelendirilmesi ve örnek bir hesap 
  10.1. Isıtma tesisatı projelendirilmesi 
  10.2. Isıtma tesisatı projelendirilmesine ilişkin örnek bir hesap


13- Kurutmanın Temelleri Kursu
Kurs Yöneticisi: 
Ali GÜNGÖR / Necdet ÖZBALTA
08 Mayıs 2009 Saat: 09:00-16:00

Kurs İçeriği

Kurutma işlemi ve temel tanımlamalar

 • Kurutma eğrileri

 • Kurutma işleminde ısı ve kütle transferi

 • Kurutma işleminin psikrometrik diyagramda analizi

 • Kurutucu performans değerlendirmeleri

 • Endüstriyel kurutucular ve kurutucu seçim kriterleri

 • Örnek kurutucu tasarım ve hesaplamaları


14- Temel Sıhhi Tesisat Teknolojisi Kursu
Kurs Yöneticisi: 
Ömer KANTAROĞLU / Orhan GÜRSON / Oktay GÜVEN
06 Mayıs 2009 Saat: 11:00-18:30

Kurs İçeriği

Sıhhi tesisat teknoloji kursu içeriğinde temiz ve pis su tesisatlarından,bu tesisatların havalandırılmasından, kapan ve ayırıcılardan ayrıca yağmur suyu tesisatından bahsedilecektir. Yapı içerisindeki temiz su sistemlerinin tasarımı , yeterli su ihtiyacının basınçlandırılması ve boyutlandırılmasından bahsedilip ,su tedarikinin nasıl olması gerektiği hakkında öneriler verilecektir.Amerika ve Avrupa standartlarına bakılarak oluşturulan hesaplama metotları ve uygun ekipmanlar gösterilecektir.Su ısıtıcıları tanımlanarak kullanım yerlerine göre avantajları ve dezavantajları anlatılacaktır.Oluşabilecek bir ters akışı önlemek için ters basınç ve geri akış teorisiyle çeşitli cihazlar ve yöntemler tanıtılacaktır. 

Sıhhi tesisat birimleri ile hijyen sağlamaya çalıştığımız bu sistemlerin artistik ve dekoratif bir amaca hizmet etmesi gerektiğinden de bahsedilecektir.Sıhhi tesisat birimlerinin faydalı olabilmesi için hangi niteliklere sahip olması gerektiğini bulmamız için gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Her sorunun çözümü de farklı olacağından ekipmanların özellikleri,mevcut olan sıhhi tesisat üniteleri ve bu ünitelerin karakteristikleri hakkında detaylı bilgiler verilecektir.Bu amaç doğrultusunda maliyet hesabı da yapılarak, kurulacak olan sıhhi tesisat biriminin tasarruflu olmasının önemi bir kez daha gözler önüne serilecektir.

 • Doğal Gaz Uygulamaları,

 • Soğutma Sistemlerinin Esasları,

 • Temel ve Uygulamalı Psikrometri,

 • İklimlendirmenin Temel Prensipleri, İç Hava Kalitesi Standartları,

 • Mekanik Tesisat Proje Hazırlama Temel Kuralları,

 • Güneş Enerjisi ile Isıtma/Yardımcı Isıtma,

 • Şantiye Kuruluşu, Test Yıkama ve Devreye Alma İşlemleri,

 • Tesisatlarda Deprem Koruması,

 • Yangın Söndürme Sistemlerini,

 • Sanayide Enerji Tasarrufu Yöntemleri,

 • Nemlendirme Teknolojisi ve Uygulamalar,

 • Kalorifer Tesisatı Hesabı ve Uygulamalı Örnek,

 • Kurutmanın Temelleri,

 • Temel Sıhhi Tesisat Teknolojisi.


15- Pompa Dizayn Kursu
Kurs Yöneticisi: 
A. Özden ERTÖZ / Kahraman ALBAYRAK / Onur KONURALP
08 Mayıs 2009 Saat: 09:00-18:30

Pompa dizaynında çalışan profosyoneller ile akademisyenlerin birlikte bilgi aktaracakları
kurs, temel pompa dizayn eğitimi almış, katılımcıların bilgilerinin geliştirilmesine yönelik olacaktır.

Kurs İçeriği

 1. Pompa tipleri hakkında hatırlatma

 2. Benzeşim kuralları

 3. Bir dizi pompa dizaynının planlaması

 4. Çark dizayn parametrelerinin pompa karakteristiğine etkisi

 5. Çark performansının geliştirilmesi.

 6. Radyal ve eksenel kuvvetler ve dengelenmeleri.

 7. NPEY ve kavitasyon

 8. Erişilebilir pompa verimleri

A. Pompalar ve Tasarım Yaklaşımları

Pompa tasarımı büyük tecrübe isteyen ve çeşitli özgül hız, boyut ve geometriye sahip pompalar için veri kütüphanesine ihtiyaç duyulan bir süreçtir. Sezgisel yaklaşımlar ve ampirik ilişkiler pompa tasarımında hala önemli bir yer tutmaktadır. Bu açıdan bakıldığında sayısal deneyler, tasarımcının tasarımını bilgisayar ortamında, imal ve test etmeden incelemesi ve karşılaştırması yönünde çok yararlı olmaktadır. 

Pompa tasarımı sistem gerekliliğine göre belirlenen pompa tipinin ardından, debi-basma yüksekliği ve hız ile ilişkilendirilen “özgül hız”ın belirlenmesi ile başlar. Farklı özgül hızlara sahip çarklar farklı performans özelliklerine sahip olurlar. Bu sunumda aşağıda başlıkları verilen tasarım sürecinden bahsedilecektir.

 • Pompalar, Pompa Tipleri ve Uygulamaları

 • Pompa Çarkları ve Özgül Hız

 • Tasarım Kriterleri ve Temel Değişkenler

 • Kullanılan Yaklaşımlar ve Analiz Programları

 • Bazı Uygulama Örnekleri

B. Pompalı Sistemler, Sistem Elemanları ve Sistem Verimi

Ülkemiz ve tüm dünyada enerji verimliliği tüm enerji tüketen sistemler açısından önemi tartışılmaz bir kavramdır. Enerjinin verimli ve etkin kullanımı özellikler bizim gibi dışa bağımlı hale getirilmiş ülkeler açısından daha büyük önem taşımaktadır. 

Kurulu pompalı sistemlerin revizyonları ve kurulacak olanların planlanması çeşitli bileşenlere sahip olan (ilk yatırım, işletme, bakım onarım v.b.) ömür boyu maliyet projeksiyonlarının küçük güçlü sistemlerden büyük güçlü olanlara kadar dikkatle yapılması toplam enerji tüketimi açısından ülkemiz için çok önemlidir. 

Pompalı sistemler içindeki çeşitli ekipmanlar arasındaki ilişkiler sistemin toplam verimliliğini belirler. Bir pompalı sistem toplam verimi birbiri ile birlikte çalışan bu ekipmanların verimleri ile oluşur. Seçimleri, boyutlandırılmaları, sisteme uyumlu projelendirilmeleri ile ancak verimli bir pompalı sistem elde edilebilir. Bu sunumda aşağıda belirtilen içerikte pompalı sistemler ve sistem verimi üzerinde durulacaktır.

 • Pompalı Bir Sistemin Tanımı

 • Temel Sistem Bileşenleri

 • Pompa ve Diğer Sistem Elemanlarının Seçim-Uyum Kriterleri

 • Sistem Verimi ve Enerji Tüketimi İlişkisi

 • Örnekler ile İşletmede Dikkate Alınması Gereken Noktalar