Destek ve Sergi Şartları

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ DESTEK İÇERİKLERİ

Gala Yemeği Destek Koşulları

Yemek mönüleri tüm delegasyona yetecek miktarda Kongre Sekretaryası tarafından bildirilecek katılımcı sayısına göre belirlenecektir.
Firma/kurum logosu Gala Yemeği davetiyelerinde basılacaktır. (Davetiye adedi Firma ve Kongre Sekretaryası ile birlikte belirlenecektir)
Gala Yemeği sırasında asılacak pankartta Oda logosu ile birlikte firma/kurum logosu bulunacak, "III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 2011 onuruna"  verildiğini belirten bir ifade kullanacaktır.
Gala Yemeği sırasında firma/kurum görsel tanıtım araçları ile faaliyetlerini katılımcılara duyurabilir.
Tahmini Destek Bedeli : 12.000 TL

Kongre Öğle Yemeği Destek Koşulları

Yemek mönüleri tüm delegasyona 3 gün süresince TÜBİTAK UME Yemek Salonunda verilecek öğle yemekleri için, Kongre Sekretaryası tarafından bildirilecek katılımcı sayısına göre belirlenecektir.
Firma/kurum logosu Öğle Yemeği fişlerinde basılacaktır. (Yemek fişi adedi Firma ve Kongre Sekretaryası ile birlikte belirlenecektir)
Öğle Yemeği sırasında asılacak pankartta firma/kurum logosu bulunacak, "III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 2011 "  ifadesini içerecektir.
Öğle Yemeği sırasında firma/kurum görsel tanıtım araçları ile faaliyetlerini katılımcılara duyurabilir.
Tahmini Destek Bedeli : 14.000 TL

  

Kongre Salonu Destek Koşulları

Firma/ kurumun sağladığı destek program borüşüründe "Kongre salonu kullanımı firma/kurum desteği ile gerçekleşmiştir" ibaresi yer alacaktır.
Kongre Salonuna firma/kurum tarafından asılacak pankartta firma/kurum logosu bulunacak, , "III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 2011 "  ifadesini içerecektir.
Kongre Programı ilk gün sonunda firma/kurumun enerji alanında yaptığı çalışmaları aktaracağı  bir sunum yapma imkanı sağlanacaktır.
Tahmini Destek Bedeli : 15.000 TL

 

Kongre Çantası Destek Koşulları

III. Enerji Verimliliği Kongresi‘ne katılan tüm delegelere ücretsiz olarak Kongre Çantası dağıtılacaktır.
Kongre Çantası modeli destek sağlayacak firma/kurum ile Kongre Yürütme Kurulu tarafından birlikte belirlenir ve toplam 500 adet yaptırılır. Çanta MMO tarafından yaptırılabileceği gibi firma/kurum tarafından hazırlatılıp Kongreden en 15 gün önce Kongre Sekreteryasına teslim edilebilir.
Kapaklı tip bir çanta belirlenecek ve çantanın kapak altı zemininde Oda logosu, Kongre logosu ve destek sağlayan firma/kurum logosu yer alacaktır. Logo film boyutları seçilecek çanta tipine göre ayrıca belirlenecektir.
Tahmini Destek Bedeli : 10.000 TL

  

Kongre CD‘si Destek Koşulları

Kongrede sunulan bildiriler bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla CD olarak katılımcılara ücretsiz olarak dağıtılacaktır.
CD 1250 adet olarak çoğaltılacaktır.
Kongre CD‘si açılışında Firma/Kurum kendi tanıtımını yapabilir.
Kongre CD‘si kapak tasarımı Kongre Sekretaryası tarafından yapılır, Firma/Kurum desteği kapak üzerinde belirtilebilir.
Tahmini Destek Bedeli : 4.000 TL

  

Kongre Bloknot ve Kalemi Destek Koşulları

Kongre Çantası ile birlikte kongre delegelerinin 3 gün boyunca izledikleri oturum ve seminerlerde not alabilmeleri amacıyla bloknot ve kalem hazırlanacaktır.
Bloknot kapak tasarımı Kongre Sekretaryası tarafından yapılır, Firma/Kurum desteği arka kapak üzerinde reklam yoluyla belirtilebilir.
Tahmini Destek Bedeli : 4.000 TL

  

Öneri Destek Koşulları

Firmanız/Kurumunuz tarafından önerilen destek konularının Odamız Etkinlik Düzenleme Yönetmeliğine uygun olarak Kongre Düzenleme ve Yürütme Kurulunca değerlendirilmesi ve kabulü koşulu bulunmaktadır.

  

  

III. Enerji Verimliliği Kongresi 2011‘de düzenlenecek olan etkinliklere destek olarak;

Türkiye‘nin farklı illerinden kongreye katılacak 750 civarında enerji ile ilgili faaliyette bulunan mühendis veya teknik personele doğrudan ulaşabilirsiniz.
2007 yılından bu yana enerji sektöründe bilginin üretilmesi, paylaşılması ve yaygınlaşması anlamında önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Aynı şekilde katılımcıların yeni teknolojik gelişmeleri ve yurt dışındaki uygulamaları yerinde görebildikleri sergi alanları ile enerji sektörünün gelişimine önemli katkılarda bulunulmuştur. Firmanız sektörün bu önemli organizasyonuna destek olarak böylesi önemli bir misyona ortak olacaktır.
Başarılı ve geniş katılımlı böylesi bir organizasyonda yer alarak firmanızın etkin olarak tanıtımını sağlayabilirsiniz.
Konu ile ilgili ziyaretçilere doğrudan ulaşabilir, firmanızın ürün ve hizmetlerini etkin şekilde tanıtabilirsiniz.

  

Tüm destek veren firma/kurumlara sağlanacak ortak olanaklar

MMO tarafından hazırlanan III Enerji Verimliliği Kongresi 2011‘e ait web sitesinde firma/kurum logosu kullanılarak desteği duyurulacaktır. Firma/Kurumdun web sitesi olması durumunda iki site arasında bağlantı kurulacaktır.
Yazılı ve görsel basında kongre ile ilgili haberlerde katkılarından dolayı teşekkür edilecektir.
Basın Röportajları, Basın Toplantıları, TV Röportajları, radyo programlarına konuk olunduğunda firma/kurum isimlerinin anılmasına özen gösterilecektir.

SERGİ MASASI KULLANIM ŞARTNAMESİ

  

  

1.TANIMLAR

Bu şartnamede TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi‘ ne "ODA" III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ Sergi alanında kurulacak tanıtım masalarında yer alacak Kuruluşlara "FİRMA" denilecektir.

 

2.TANITIM

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen ve MMO Kocaeli Şubesi yürütücülüğünde         31 mart - 02 nisan 2011 tarihlerinde TÜBİTAK MAM Gebze Yerleşkesi Ulusal Metroloji Enstitüsü Kongre Salonunda gerçekleştirilecek olan III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ‘ nde bildiri sunumlarının yapılacağı salonun fuaye alanında kurulacak olan firma tanıtım masalarında Enerji alanında ürün veya hizmet üreten kuruluşlara tanıtım olanağı sağlanacaktır

 

3.KAPSAM

Şartnamenin kapsamı, ODA‘ nın kuracağı tanıtım masalarında üretim veya hizmetlerini tanıtmak ve duyurmak isteyen firmalarca, belirtilen koşullarda tanıtım imkanı verilmesi işleridir.

 

4.KATILIM KOŞULLARI

Sergiye katılan kuruluşlar talep etmeleri halinde aşağıda sıralanan olanaklar ücretsiz olarak sağlanacaktır.

4.1.      Masa kurulumu

•4.2.            1 adet masa, 2 adet sandalye

•4.3.            Üçlü elektrik prizi

•4.4.            Çöp kovası

•4.5.            Sözleşme en geç 01.03.2011 tarihine kadar imzalanıp ODA‘ ya gönderilmelidir.

•4.6.            Tanıtım masasının bulunduğu alandaki duvarlara reklam malzemesi asılamayacağından tanıtım için  ayaklı pano veya roll up tarzı reklam materyalleri kullanılabilecektir.

 

5.ÖDEME KOŞULLARI

•5.1.            Sergi Masası katılım bedelleri SÖZLEŞME‘ de yer almaktadır.

•5.2.            Katılım Bedeli 01.03.2011 tarihine kadar İş Bankası İzmit Merkezi Şubesi 897468 numaralı ODA hesabına yatırılacak veya ODA‘nın yetkili elemanlarına ödenecektir.

 

6.DİĞER KOŞULLAR

6.1.  SÖZLEŞME bu şartnamenin doğal ekidir.

6.2.  Uyuşmazlık çözümünde Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Yazışma Adresi:                                TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ

                                               Körfez Mahallesi İzzet Uzuner Sokak No: 14      İZMİT / KOCAELİ