Bildiri Konuları

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

DÜNDEN BUGÜNE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Farkındalık – Bilgilenme – Bilinçlenme – Uygulama
Ulusal ve Uluslararası Enerji Konulu Mevzuat ve Enerji Yönetimi
Yerel Yönetimler ve Enerji Verimliliği
Enerji Etkin Tasarım
Sanayide Enerji Verimliliği
Enerji Üretiminde Verimlilik (Kojenerasyon, üçlü üretim)
Enerji Dağıtımında Verimlilik
Enerji Verimliliği Sanayi Uygulamaları ve Proje Destekleri
Enerji Verimliliği Uygulamalarında Ölçüm Yöntemleri ve Ekipmanları
Enerji Verimliliği ve Otomasyon
Atık Enerjilerin Değerlendirilmesi
Atıklardan Enerji Üretimi
Enerji Tüketen Cihazlarda Verimlilik
Binalarda Enerji Verimliliği Uygulamaları
Ulaşımda Enerji Verimliliği
Yakıt ve Yakma Teknolojilerinde Enerji Verimliliği
Alternatif ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Sanayide Enerji
Verimliliği Enerji Üreten Ekipmanlarda Yerli Üretim
Enerji Verimliliği ile Çevre Yönetimi ve Planlaması
Düşük Karbon Ekonomisi ve Enerji Verimliliği
Enerji Verimliliği Eğitimleri ve Belgelendirme
Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri ve Mühendisler
Enerji Yatırımları, Finansman Kaynakları ve Ekonomisi

Önemli Tarihler:
01.10.2010 Bildiri özetlerinin gönderilmesi
26.10.2010 Bildiri özet sonuçlarının yazarlara bildirilmesi
21.01.2011 Bildiri Asıllarının Sekreteryaya gönderilmesi
09.02.2011 Yazarlara bildiri değerlendirme sonuçlarının bildirilmesi