IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 06 Mayıs 2009 Çarşamba - 9:00 - 09 Mayıs 2009 Cumartesi - 17:00
Yer: MMO TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ

06-09 Mayıs 2009 tarihleri arasında, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi‘nde gerçekleştirilen IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongre'sine :

 • 1367'si kayıtlı  delege olmak üzere 3800'ü aşkın yakın mühendis, mimar, teknik eleman, üniversite, meslek yüksek okulu ve meslek lisesi öğrencisi öğrencisi katıldı.

 • Kongre'de 45 oturumda 127 bildiri sunuldu,

 • 1 panel
  "Türkiye‘de Enerji ve Geleceği, Enerji Verimliliği Yasa ve Yönetmelikleri"

 • 15 kurs
  "Temel Sıhhi Tesisat Teknolojisi"
  "Yangın Söndürme Sistemleri"
  "Nemlendirme Teknolojisi ve Uygulamalar"
  "İklimlendirmenin Temel Prensipleri ve İç Hava Kalitesi"
  "Sanayide Enerji Tasarrufu Yöntemleri"
  "Pompa Dizaynı"
  "Kalorifer Tesisatı Hesabı ve Uygulamalı Örnek"
  "Doğal Gaz Uygulamaları"
  "Temel ve Uygulamalı Psikrometri"
  "Şantiye Kuruluşu"
  "Test Yıkama ve Devreye Alma İşlemleri"
  "Kurutmanın Temelleri ve Endüstriyel Kurutucular"

 • 8 seminer
  "Jeotermal Enerji"
  "Doğal Gazda Enerji Performansı"
  "Yüksek Yapılar"
  "Yağışın Toplanması ile Gri Atık Suyun Değerlendirilmesindeki Temel Planlamalar",
  "Hastanelerde İklimlendirme ve Havalandırma"
  "Soğutma Suyu ve Ters Ozmoz Tekniği"
  "Bina Otomasyon Yönetim Sistemleri - Değişen Enerji Politikalarına Yönelik Uygulama Teknikleri ve Zorunlulukları"
  "Yeşil Bina"
  "Pompalar ve Sistem Verimliliği"
  "Tesisatlarda Su Darbeleri ve Boru Hatları"
  "Sözlü İletişim - Diyalog Yönetimi + Sözsüz İletişim Bedenimizin Dili"

 • 5 Sempozyum
  "Bina Fiziği"
  "Isıl Konfor"
  "İç Hava Kalitesi"
  "Binalarda Enerji Performansı"
  "Soğutma Teknolojileri"
 • 3 sabah toplantısı
  "Binalarda Enerji Performansı Üzerine Yasal Düzenlemeler"
  "Kamu Yatırımlarında Projelendirme, Uygulama, İşletmeye Alma, İşletme Sorunları ve Öneriler"
  "Rehva-Clima 2010"

 • Kongre yanı sıra düzenlenen sergiye; Tesisat Mühendisliği alanında ürün ve hizmet üreten 152 kuruluş katıldı.

 • 15000'i aşkın makina mühendisi ve teknik eleman bu sergileri ziyaret etti.

 


 

TESKON 2009 - ANA TEMA: 
BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI

1973 senesindeki petrol krizinden sonra yoğun enerji kullanan ülkelerde (özellikle ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri), pek çok alanda enerjinin etkin olarak kullanılması yönünde araştırma ve geliştirme çalışmaları başlatılmış, bu çalışmalara paralel uygulamalar sürdürülmüştür. Petrol krizinden sonra gelişen süreci, "enerji kullanımında ekonomik duyarlılığın gelişmesi süreci" olarak nitelendirmek mümkündür. Ancak petrol krizinden 2000‘li yıllara uzanan zaman diliminde, bilim adamlarının ısrarlı söylemleri sonucunda fosil yakıtlarla ilgili, "kaçınılmaz" ve sonuçları itibariyle toplumlar için "ölümcül" iki olgunun farkına, yine ekonomik nedenlerle (petrolün varilinin 100 doların üzerine çıkması), varılmıştır. Bu iki olgu, fosil yakıtların hissedilebilir bir şekilde tükenmesi ve insan eliyle yaratıldığı kesinleşen küresel ısınmadır.

Bugünkü tüketim hızları toplumları neredeyse bir insan ömrü içinde hissedebileceği "kaçınılmaz" bir enerji kaosu içine sürüklemektedir. Bu sürecin yanında getirdiği hediye (!) ise "ölümcül" küresel ısınmadır. 2000‘li yıllara gelindiğinde önceki dönemin ekonomik duyarlılığının yerini, "yaşamı sürdürebilme duyarlığı" almıştır. Bu duyarlılığın sonucu, Kyoto Protokolu ile başlayan uluslararası işbirlikleri gelişmeye başlamış, özellikle Avrupa Birliği otoritesi, enerji kullanımını "yaşamı sürdürebilme duyarlılığıyla" ele alıp, enerji kullanımı alanında yasal bir atmosferi, yaşamın her alanına hakim kılmaya başlamıştır.

Avrupa Birliği‘nde konutsal, ticari ve hizmet binalarının toplam enerji tüketimindeki payı %40‘dır. AB 1992‘den bu yana, bu önemli payın düşürülmesini hedefleyen 14 direktif çıkarmıştır. Bunların sonuncusu, 2006 yılında hedeflerine ulaşılması istenen DIRECTIVE 2002/92/EC‘dir. Bu direktif, tüm üye ülkelere binaların enerji tüketim ve CO2 emisyon miktarını belirleyecek metodlar geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır. Söz konusu metodlar ile binalar enerji, tüketimleri ve CO2emisyon miktarına göre sertifikalandırılacaktır. 2009 yılında tüm üye ülkeler bu direktifin öngördüğü tedbirleri almış olacaklardır. Nihai hedef, binaların enerji tüketimini, yalıtım, yenilenebilir ve yeni enerji teknolojilerini kullanarak düşürmektir.

AB‘deki bu gelişmeler doğrultusunda Ülkemizde, 2007 yılında Enerji Verimliliği Yasası çıkarılmış, yasa içinde belirtilen pek çok alandaki yönetmeliklerin hazırlığına girişilmiştir. Bu yönetmeliklerin içinde hazırlığı son aşamaya geldiği bilinen yönetmelik, "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği"dir. 2009 yılı Mayıs ayına kadar yürürlüğe girmesi beklenen bu yönetmeliğin ülkemizdeki Tesisat Mühendislerine büyük sorumluluklar, yükümlülükler ve yetkiler getireceği öngörülmektedir.

Yaşam alanlarımızın uluslararası standardlar ile belirlenmiş ısıl konfor ve iç hava kalitesini değiştirmeden, binalarımızın daha az enerji tüketmesini ve daha az sera gazı emisyonu oluşturmasını sağlama sürecine girilmesi ve bu sürecin devam ettirilmesi, Tesisat Mühendislerinin önümüzdeki yıllarda en büyük hedeflerinden biri olacaktır. Bu anlamda önümüzdeki yıllarda Tesisat Mühendisliğimizin önemli uğraş alanlarından biri de binalarımızın enerji performanslarının sertifikalandırılması olacaktır.

Bu nedenlerle TESKON 2009 için ana tema "Binalarda Enerji Performansı" olarak seçilmiştir. TESKON 2009 Düzenleme ve Yürütme Kurulları, kongre platformlarında binaların, tesisat sistem ve ekipmanlarının enerji performansları ile ilgili teorik, uygulamalı araştırmaların sunulması, sempozyumlar ve seminerler yapılması, enerji performansı ile ilgili yasal mevzuatın, yöntemlerin değerlendirilmesi ve tartışılmasını içerecek panel ve forumların yapılması husularında bilim adamlarımıza, tesisat mühendisliği alanında çalışan uzmanlarımıza, projecilerimize ve uygulayıcılarımıza Özel bir ÇAĞRI yapmaktadır.