Seminerler

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Bacalar Semineri
Seminer Yöneticisi: Muammer Akgün
Tarih: 19-22 Nisan 2017

Yanma sonucu oluşan yanma ürünlerinin atmosfere güvenle ulaştırılabilmesi için Akışkanlar mekaniği yardımıyla oluşturulan TS EN 13384-1 ve TS EN 13384-2 standartlarının doğru uygulanması ile uygun baca boyutlandırmasının yapılması yanında TS EN 15287 standardı ile yapılan uygulamaların kontrol edilmesi için gerekli şartların sağlanması, ülkemizde baca kaynaklı pek çok soruna da çözüm getireceği aşikardır. 

Üçüncüsü düzenlenen bacalar seminerinde ana tema, baca sektöründe eğitim durumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belgelendirilmiş personelin mevcut durumu, sektörde oluşmaya başlayan baca kontrol amaçlı muayene kuruluşlarının işleyişi ile uygulama yapılan bölgelere yönelik çalışmaların analizi yapılan sektörün kontrol kuruluşlarının kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi sektörün gelişimi açısından çok önemlidir. Baca sistemlerinde enerji kazanım sistemleri, katı yakıt yakma tekniklerindeki teknolojik gelişmelerin değerlendirilmesi ile birlikte mevcut durumda yakma sistemlerindeki baca kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerinin analizinin de seminer kapsamında ele alınması beklenmektedir.

 


Hastane Havalandırma Sistemleri
Seminer Yöneticisi: M. Barış Özerdem

Tarih: 19-22 Nisan 2017

Hastaneler, ihtiyaç duyulan hijyen kurallarına uygun hassas iklim koşulları ve gelişmiş tıbbi proseslerin altyapı gereksinimlerinden dolayı yüksek düzeyde teknoloji kullanılan yapılardır. Bu yapıların tasarımı, kurulumu, işletme - bakımı ileri düzeyde bilgi ve tecrübe gerektirir. Hastane havalandırma sistemi tasarımının yanı sıra kurulumun uygunluğu ve işletme esnasında bu uygunluğun sürdürülebilir olması hayati önem taşır. 

"Hastane Havalandırma Sistemleri" seminerinde ilgili standartlarda yeni yaklaşımlar, kabul kriterleri, tasarım, test ve devreye alma, yeni nesil Tıp Fakültesi Sağlık Kompleksi uygulama örnekleri ve ülkemizdeki uygulamalarda elde edilen başarı endeksi ele alınacaktır.
 Jeotermal Enerji Semineri
Seminer Yöneticisi: Umran Serpen
Tarih: 19-22 Nisan 2017

13. Tesisat kongresi çerçevesinde 9. Jeotermal Enerji Semineri düzenlenecektir. Bir önceki Seminerde jeotermal enerji konusunda düzenlenen bu seminerler vasıtasıyla çeşitli konularda yeteri kadar Türkçe jeotermal enerji literatürü oluşturulması nedeniyle, bundan böyle özgün temalar seçilerek seminerin geliştirilmesi düşünülmüş ve bu konuda eyleme geçilmişti. Bu çerçevede Tesisat Mühendiliğiyle doğrudan ilişkili olması dolayısıyla Jeotermal Santraller ile o günlerde güncel tartışma konusu olan mevzuat iki ana tema olarak seçilmiş ve uygulanmıştı.

Dokuzuncu seminer için seçilen tema  konuları, Teskon 2017`nin de ana teması olan "Bütünleşik Performans" ile Jeotermal Enerji-Çevre ilişkisidir. Jeotermal enerji mühendisliği çeşitli alt mühendislik dallarını içerdiği için bütünleşik performans kavramı özellikle projelerin yapılmasını ve uygulama çalışmalarının etkili bir şekilde sonlandırılmasını sağlayabilecek niteliktedir. Öte yandan, ülkemiz geçmiş yıllarda jeotermal arama sırasında ciddi bir çevre felaketi yaşamış ve son yıllarda bazı jeotermal projelerin jeotermal akışkanlarının çevreyi sürekli olarak kirlettiği ve en verimli tarım alanlarımızın tehlike altında olduğu gözlenmiştir.

Dokuzuncu Jeotermal Semineri için araştırmaya yönelik özgün çalışmaları davet ediyoruz. Bu arada bu konularda çalışmalar yaptığını bildiğimiz bazı araştırmacıları da daveti konuşmacı olarak çağıracağız.


 


Mekanik Tesisat Yalıtımı Semineri
Seminer Yöneticisi: Hasan Heperkan

Tarih: 19-22 Nisan 2017

İZODER tarafından, TESKON‘2017 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında " Binalarda Mekanik Tesisat Yalıtımı, Güvenlik ve Konfor" başlıklı bir seminer düzenlenecektir. Seminer kapsamında; binalarda mekanik tesisat üzerinde  yapılan yalıtım uygulamalarının önemi, doğru yalıtımın ne olduğu, korozyon ve enerji verimliliğine etkisi konuları açıklanacaktır. Diğer yandan, yalıtım hesaplamalarında ve tasarımında kullanılan bilgisayar programları karşılaştırmalı olarak anlatılacaktır. Binalar için önemli diğer bir güvenlik konusu olan yangından korunma ve yangın yalıtımı konusunda doğrular ve yangın yalıtımının binalarda can kaybının önlenmesine etkisi vurgulanacaktır. Binalarda sağlıklı ve konforlu yaşam alanları yaratmada ise gürültünün engellenmesinde ses yalıtımı, bina içerisinde nemden dolayı küf ve mantar oluşumunun engellenmesinde ısı yalıtımının önemi ve etkileri detaylı olarak açıklanacaktır.