Kurslar

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

 

VAV (Değişken Hava Debili) ve Laboratuvar Havalandırma Sistemleri
Kurs Yöneticisi: Selçuk Bayer
Kurs Eğitmenleri: Yalçın Katmer, Özgür Almaz
Kurs Tarihi: 19 Nisan 2017 // 13.30
Kurs Süresi:  Yarım Gün

Konfora bağlı olarak soğutma ihtiyacının artması enerji maliyetlerinde de artmalara neden olmuştur. Soğutma yüklerini düşürmek ve özellikle çok zonlu uygulamalarda değişken yüklü hacimlerin ihtiyaçlarını karşılamak için Değişken Debili Hava ayar üniteleri geliştirilmiştir. İngilizce karşılığı "Variable Air Volume" Değişken Debili Hava ayar üniteleri VAV üniteler olarak adlandırılmaktadır. VAV sistem¬leri belirli bir büyüklüğün üzerinde her türlü yapıda ve uygulamada kullanılabilir. Ayarlanan hava debisini sabit tutmaya çalışan sistemlere de CAV Sabit Debili Hava ayar üniteleri denmektedir. Konfor haricinde kullanılan VAV ve CAV sistemleri Teknolojinin ilerlemesi enerji maliyetlerinin artmasından dolayı imalat sektöründe de kullanılmaya başlamıştır. Maliyet, hijyen, kalite ve sağlık konularında hatta kriminal araştırmalarda Laboratuvarlar tesislerin vazgeçilmez bölümlerini oluşturmaktadır. Bu hacimlerde kullanılan çeker ocaklar, üniteler için gerekli havalandırma şartları ve sistemlerin entegrasyonu da ayrı bir hassasiyet gerektirmektedir. Özellikle mahallerin uygulamasına bağlı olarak hızlı tepkimeli VAV cihazları ve basınç kontrol üniteleri sistemlerin hassas noktalarını oluşturmaktadır.

Kursumuz;
-    VAV in çeşitleri,
-    VAV larin seçimi,
-    Özellikle Laboratuvar alanlarında uygulamaları, 
-    Çeker ocak ve VAV larda kullanılan hızlı motorların ve kontrol cihazlarının detaylı anlatımı ve çalışma prensibini, 
-    Seçim sırasında dikkat edilecek konuları,
-    Çeker ocakların çalışma şekilleri ve standartlar
-    Laboratuvar alanlarında hava besleme ve atış kontrolleri,
-    Sistemlerin birbirleri ile nasıl koordineli çalışmasını gerektiğini ve haberleşme protokolleri ile ilgili bilgileri içermektedir
 

 

 

 

Binalarda Kojenerasyon/Trijenerasyon Sistemleri Uygulamaları
Kurs Yöneticisi: Ozay Kas
Kurs Eğitmeni: Celal Altay
Kurs Tarihi: 19 Nisan 2017  // 13.30
Kurs Süresi: Yarım Gün

Endüstriyel tesislerde son 20 yıldır etkin olarak hizmet veren kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerinin kullanımı, Lisanssız Elektrik Üretme Yönetmeliği`nin yayınlanmasından itibaren hastane, otel ve alışveriş merkezleri başta olmak üzere hizmet binalarında yaygınlaşmaya başlamıştır. Endüstriyel tesislerden farklı olarak binaların enerji talepleri gün içinde ve mevsimler etkilerle değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle binalarda kullanılacak kojenerasyon sistemlerinin teknolojisinin, kapasitesinin, sayısının ve türünün belirlenmesi çok önemlidir. Bu amaçla kojenerasyon/trijenerasyon sistemlerinin binalarda kullanımı hakkında uygulama örneklerini de içeren kurs düzenlenecektir.
 

 

Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde Hava Dağıtım Ekipmanları 
Kurs Yöneticisi: Volkan Ünlü
Kurs Eğitmeni: İbrahim Kaya
Kurs Tarihi: 19 Nisan 2017 // 13.30 
Kurs Süresi: Yarım Gün

Mekanik tesisat sistemlerinde mahaldeki konfor beklentilerini karşılamak amacı ile yapılan hava dağıtımı, konfor koşullarını oluşturan önemli etkenlerden biridir. Doğru hava dağıtımı; besleme havasının mahale verilmesi, uygun şekilde dağılımının sağlanması ve mahaldeki kirli havanın odayı terk etmesi prosesinin bütünüdür. Doğru hava dağıtım ekipmanlarının seçimi ve kullanımı bu süreçte önemli rol oynamaktadır.   

Besleme havası bir mahale iklimlendirme ve/veya havalandırma amaçlı verilir. Proje ihtiyaçlarına göre tasarlanmış hava dağıtımı, ortamda minimum konforsuzluk oluşturacak şekilde yapılmalıdır.

Doğru ürün seçimi yapabilmek için, tasarım koşulları, mahal ihtiyaçları, kullanım amaçları, kullanım şekli dikkate alınarak standartlar ışığında çözümler geliştirilmelidir.

Bu eğitimin amacı mahale ve konfor koşullarına uygun doğru hava dağıtım ekipmanlarını seçmek için gerekli bilgileri vermek, ekipman seçiminde karşılaşılacak temel sorunlara karşı farkındalık yaratarak optimum çözümlerin bulunmasına katkı sağlamaktır. 
 
Konular :
-  Hava dağıtımında baz alınan standartlar nelerdir?
-  Minimum konforsuzluk nedir?
-  Hava dağıtımındaki indüksiyon etkisi nedir?
-  Hava dağıtımında akustik ile ilgili temel prensipler nelerdir?
-  Difüzör ile menfez arasındaki farklar nelerdir ?
-  Hava dağıtım ekipmanı seçiminde nelere dikkat edilir?
-  Hangi hava dağıtım ekipmanı nerelerde ve nasıl kullanılır?
 

 

Mutfak Havalandırması
Kurs Yöneticisi: Ş. Akın Kayacan
Kurs Eğitmeni: Süleyman Kavas
Kurs Tarihi: 20 Nisan 2017  // 09.00
Kurs Süresi: Tam Gün

Bir gün sürecek kursta ilk olarak mutfak havalandırması nedir, mutfak çeşitleri ve endüstriyel mutfaklarda gerçekleştirilen işlemler tanıtılacaktır. Bunun ardından mutfak havalandırmasında kullanılan ekipman ve cihazlar anlatılacak ve seçimleri yapılacaktır. Daha sonra Türkiye ve Dünya`daki standartlar kurs katılımcılarına tanıtılacak, aralarındaki farklar ve benzerlikler gösterilecektir. Kursun son bölümünde ise davlumbaz debi hesabı için kullanılan hesap yöntemleri tanıtılarak örnekler yapılacaktır. 

 

Sprinkler Sistemleri Montaj Kuralları
Kurs Yöneticisi: Taner Kaboğlu
Kurs Tarihi: 20 Nisan 2017  // 09.00
Kurs Süresi: Tam Gün

Kurs İçeriği:
Sprinkler sistem tasarımı yapılırken, sprinkler başlığının tipinin seçilmesi, sprinkler tiplerine göre yerleşim kuralları, bina taşıyıcı sistemi ve diğer tesisatla ilişkileri gibi konular detaylı irdelenmemekte, bu nedenle uygulama sırasında güçlükler çıkmakta ve uygunsuz sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar onay ve ruhsat süreçlerinde fark edilemediğinde, yangın sırasında sistemlerin görevlerini yerine getirememesine yol açabilmektedir.

Bu kursun amacı, tasarımcının sistem seçimini, sprinkler seçimini, sprinkler yerleşimini, boru sisteminin kurgulanmasını, sprinkler başlıklarının engellerle ilişkisini mevcut standartlara göre doğru şekilde tasarlamasını sağlamak, uygulamada çıkabilecek sorunları tasarım aşamasında bertaraf etmektir.
 

 

Yüzme Havuzları Filtrasyon Tesisatı Projelendirme Esasları
Kurs Yöneticisi: Üzeyir Uludağ
Kurs Tarihi: 20 Nisan 2017  // 09.00
Kurs Süresi: Tam Gün

Yüzme havuzları; Spor,Sağlık, Eğlence, Dinlenme amaçlarına yönelik özelikleri ile her ekonomik gruptan, her yaştan insanı, yılın her mevsiminde doğrudan ilgilendirmektedir. Farklı kültürlerden bir çok insanın aynı anda faydalandığı yüzme havuzlarında; hijyen ve sağlık sorunları önemli bir problem olmaktadır. Yüzme etkinliği sırasında insanların sağlık problemleri yaşamaması için, Havuzların Standartlara uygun Projelendirilmesi, Standartlara uygun yapılması ve işletilmesi zorunludur. Havuz suyunu içme suyu niteliğine getirip, yüzme aktivitesi sırasında da bu niteliği koruyabilmemiz için, Dezenfeksiyon ve Filtrasyon önem kazanmaktadır. Filrasyon Tesisatı Projelendirmesi Standartlara uygun yapılmaz ise, Dezenfeksiyon tek başına etkisiz kalacaktır. Toplum sağlığı açısından çok önemli olan Yüzme havuzlarının; Standartlara uygun Projelendirmesinin, örneklerle anlatılacağı bu kursun, hatırlatma ve bilgi yenileme açısından meslektaşlarımıza, yararlı olacağnı umuyoruz.

 

İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü Denetimi Teorisi ve Pratik Hesaplamaları
Kurs Yöneticisi: Orhan Gürson
Kurs Eğitmenleri: Mehmet Çalışkan
Kurs Tarihi: 20 Nisan 2017  // 09.00
Kurs Süresi: Tam Gün

Bu kurs daha çok Yapılardaki gürültü denetimine odaklanmayı amaçlar. Teorik bilgilerin yanında tasarımcılar ile uygulamacıların standartlara göre beklenen gürültü seviyelerini tasarımda ve uygulamada yakalamaları için Kanallı klima sistemlerinde kritik devre hesabını uygulama yaparak ve cihaz seçimlerinde nelere dikkat edeceklerini öğreneceklerdir.
 
Konuya Genel Bakış
Teorik Bilgiler

1. Temel Akustik Tanımlar
2. Ölçüm Parametreleri
3. Sesin Algılanması
4. Gürültü Ölçütleri (Kriterleri)

Çevresel Gürültü Mevzuatı
Gürültü Kriter Eğrileri

5.Değerlendirmeler

Tasarım ve Uygulamalar

1.Çatı tipi cihazlar ve fan Coil gibi ekipmanların seçimleri
2.Kanallı Klima tesisatında Kritik devre hesabi

Yanlış ve doğru uygulamalar – Fotoğraf sunumları, ortak çalışma
 

 

Sistem Seçimi
Kurs Yöneticisi: Sarven Çilingiroğlu
Kurs Tarihi: 20 Nisan 2017  // 09.00
Kurs Süresi: Yarım Gün

Günümüzde çeşitli fonksiyonları barındıran binalarda en uygun mekanik tesisat sistemlerinin seçimidir. Seçime etki eden faktörlerin tartışılması ve bu faktörlere göre sistem tanıtımları, bunlara ait psikometrik tablolarda davranışlar ve uygulanan otomasyon sistemleri, seçim kriterleri ayrıca bunlara ait örnek seçim uygulamalarıdır.

Mekanik sistemlerin seçimini etkileyen faktörler, bu faktörlere ait örneklemeler, kullanılabilecek sistemlerin tanıtımı, bu sistemlerin psikometrik davranışları ve otomasyonu.
Seçim Kriterleri, sistemlerin birbirleriyle kıyaslanabilir olma durumları, ilk yatırım, işletme ve bakım kriterlerinin önemi ve hesap yöntemleri.
Özellikle işletme konusunda kullanılabilir yazılım programları,bunlara ait tanıtıcı bilgiler.
Örnek seçimler. Yapılmış projelerden sistem karşılaştırmalı örnek çözümlerin gösterilmesi.
 

 

Medikal Gaz Tesisatı
Kurs Yöneticisi: Ekrem Evren
Kurs Tarihi: 20 Nisan 2017  // 13.30
Kurs Süresi: Yarım Gün

Sağlık tesislerinde ameliyathane, doğumhane, müdahale odaları gibi cerrahi operasyon yapılan bölümler ile yoğun bakım, reanimasyon servisi, hasta odaları gibi bakım, tedavi alanlarında ve cerrahi aletleri çalıştırmak için medikal gazlar kullanılmaktadır.

Medikal gaz olarak; oksijen, azot protoksit, karbondioksit, 4 bar medikal hava, 8 bar cerrahi hava, mix gazlar, saf azot kullanılmaktadır.

Medikal gaz sistemleri doğrudan insan hayatına yönelik risk taşıdıklarından projelendirme iyi bir mühendislik çalışmasıyla; uygulama ise bilinçli, teknolojik, sağlığa uygun ve yüksek kalitede malzemeler kullanılarak yapılmalıdır.

Bundan dolayı medikal gazların sistem tasarımları, boru dağıtım hatları ve ilgili gaz prizlerine ulaştırılması, medikal vakum, anestezik atık gaz sistemlerinin yapımı özel bir önem ve ihtisas gerektirmektedir.

Yapılan projeler ve uygulamalar, ulusal ve uluslararası standartlara, yönetmeliklere uygun olmalıdır. Ayrıca zamanla ortaya çıkacak teknik gelişme ve değişikliklere sistemin adaptasyonu mümkün olacak şekilde tasarım yapılmalıdır.

Bu çalışmada oksijen tesisatı, azot protoksit tesisatı, 4 bar basınçlı medikal hava tesisatı, 7 bar cerrahi hava tesisatı, saf azot tesisatı, vakum tesisatı, anestezik gaz tesisatı ve sistem elemanlarının özellikleri ve uygulama örnekleri, Avrupa`daki EN ISO 7396-1 (2007) standardı Ülkemizde bire bir aynı olarak kabul edilmiş TS EN ISO 7396-1 (2009) standardı ve kapasite özellikleri için atıfta bulunduğu diğer standartların nasıl kullanılması gerektiği anlatılacaktır.
 

 

Uygulamalı Psikrometri ve İklimlendirme
Kurs Yöneticisi: Dilek Kumlutaş
Kurs Eğitmenleri: M. Haluk Sevel
Kurs Tarihi: 21-22 Nisan 2017 // 09.00
Kurs Süresi: 1,5 Gün

1.    Psikrometrinin Temel Prensipleri
    1.1    Termodinamik Tanım ve Kabuller
        1.1.1.    İdeal Gaz Kanunu
        1.1.2.    Dalton`un Kısmi Basınçlar Kanunu
        1.1.3.    Doyma Buhar Basıncı
        1.1.4.    Kısmi Buhar Basıncı
        1.1.5.    Adyabatik Doyma
    1.2.    Nemli Havanın Termodinamik Özellikleri (Psikrometrik Bileşenler)
    1.3.    Psikrometrik Diyagram
        1.3.1    Psikrometrik Bileşenlerin Diyagramda Gösterimleri
        1.3.2    Deniz Seviyesi Psikrometrik Diyagramları
        1.3.3    Deniz Seviyesinden Yüksek İrtifalar İçin Psikrometrik Diyagramlar 
2.    Temel Psikrometrik Prosesler
    2.1.    Psikrometrik Diyagramdaki Temel İşlemler Kısa Tanımı
    2.2.    Nemli Hava Karışımları
    2.3.    Duyulur Isıtma ve Duyulur Soğutma
    2.4.    Havanın Nemlendirilmesi
        2.4.1.    Havanın Su ile Nemlendirilmesi
        2.4.2.    Havanın Yüksek Basınçta Su Püskürtülerek Nemlendirilmesi
        2.4.3.    Havanın Buhar ile Nemlendirilmesi     
    2.5.    Nemli Havanın Neminin Alınması
3.    Temel İklimlendirme Sistemleri İçin Psikrometrik Çevrimler
    3.1.    İklimlendirmenin Temel Parametreleri
        3.1.1.    Termal (Isıl) Konfor
        3.1.2.    İç Hava Kalitesi
        3.1.3.    Duyulur Isı Kazancı/Kaybı
        3.1.4.    Gizli Isı Kazancı/Kaybı
        3.1.5.    Soğutma Yükü
        3.1.6.    İklimlendirilen Hacmin Duyulur Isı Oranı
        3.1.7.    Sistem Duyulur Isı Oranı ve Klima Santrali Toplam Yükü 
    3.2.    Genel Anlamda Yaz ve Kış İklimlendirmesi Psikrometrik Çevrimleri
        3.2.1.    Kış İklimlendirmesi
        3.2.2.    Yaz İklimlendirmesi
    3.3.    İklimlendirme Sistemleri İçin Örnek Psikrometrik Çevrimler
        3.3.1.    Tek Kanallı Sabit Hava Debili Tek Zonlu Sistemler
        3.3.2.    Tek Kanallı Sabit Hava Debili Çok Zonlu Son Isıtmalı Sistemler
        3.3.3.    Çift Kanallı Sabit Hava Debili Karışım Hücreli Sistemler
        3.3.4    Değişken Hava Debili Çok Zonlu Sistemler
        3.3.5.    Değişken Debili İndüksiyonlu Sistemler
4.    Özel Proseslerin Psikrometrik Çözümleri
    4.1.    İklimlendirme Proses Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri
    4.2.    Özel Prosesler Üzerine Psikrometrik Çalışmalar
 

 

Yangından Korunmada Su Sisi Sistemleri (Alçak ve Yüksek Basınç ve Hibrid Sistemler)
Kurs Yöneticisi: Numan Şahin
Kurs Eğitmenleri: Barış Topal, Gökhan Aktaş
Kurs Tarihi: 21 Nisan 2017  // 09.00
Kurs Süresi: Tam Gün

Su sisi Tanımı: Alçak basınçlı (PN:16) sistemlerde Su sisi Sprinkleri veya nozul`undan min. çalışma basıncında püskürtülen su taneciklerinin çapları EN Normuna göre min. çalışma basıncında 1 m mesafede 1 mm büyüklükten Dv0,90 ölçüsü ile tanımlandığı gibi %90`ının küçük olmasını gerektirir ve bu sistem testi ve onay gerektirir. NFPA ise %99 ister. Yüksek basınçlı sistemlerde bu tancikler daha da küçüktür.

Su sisi sprinkler sistemlerine benzer bir şekilde tasarımlanır, Islak, Kuru borulu, Baskın ve Pre-action sistemlerde kullanılır. Baskın sistemleri genellikle kablo yangınlarında, kablo galerileri ve elektrik, pano odalarında kullanılan ve onaylı versiyonları vardır. Alçak Basınçlı Sistemler  PN: 16 Bar basınç sınıfında galvaniz boru ve CPCV palstik boru uygulamalı tesisatlar olup, sistem onaylı ürünler kullanılarak uygulanır. 

Su sisi`nin yangını söndürme etkisi 2 yönlüdür. Yüzey alanı çok artmış aynı miktardaki su, yüzeyden ısı transferi  nedeniyle süratle ısı emer, ani soğutma etkisi yaratır. Bir de yangının merkezine en yakın su tanecikleri çok daha çabuk buharlaşıp gaz haline geçerek 1 litre su 1700 litre gaz olduğunda yangının merkezinde bir fanus gibi oksijeni iterek ve boğma etkisiyle havadaki oranın % 13 - 14 ler altına inmesine ve yangın üçgeninde iki etkenin kırılmasına, yangının sönmesine sebep olur. En az %60 ile %85`lere varan daha az su kullanımı ile yangınların söndürülmesinde ve/veya kontrol altına alınmasında çok etkin bir sistemdir.

Konular
•    Standartlar,
•    Üretici firmaların sistem manuelleri ve nedenleri
•    Tehlike sınıfları,
•    Tasarım kriterleri
•    Uygulama alanları, 
•    Sistem karşılaştırmaları
•    Su kaynakları ve depo gereksinimleri
•    Pompa seçimleri
•    Tesisat ve komponent tanımları
 

 

Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları 
Kurs Yöneticisi: Güniz Gacaner Ermin
Kurs Eğitmenleri: Ekrem Evren, Gamze Özyoğurtçu, Mutlu Nakipoğlu
Kurs Tarihi: 21 Nisan 2017  // 09.00
Kurs Süresi: Tam Gün

Hastanelerde hijyenik ortamın sağlanması büyük önem taşıdığından, havalandırma sistemlerinin tasarımlarına, uygulamalarına, denetimlerine, işletim ve bakımına dikkat edilmesi gerekir.

Bu nedenle hastane hijyenik alanların tasarımında, projelendirmesinde ve yapımında, konuya ilişkin daha özel bilgi ve tecrübeye sahip kişilerin görev alması gerektiği düşünülerek, 13.TESKON`da bir günlük " Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Kursu" düzenlenecektir. Bu kurs kapsamında kursiyerlere, aşağıda belirtilen konularda ön bilgilendirme yapılmış olacaktır.

Konular:
•    Proje Hedefleri ve Planlaması, Hastanede Bulunan Alanların Sınıflandırılması, 
•    Hijyenik Alanlarda Mimari Gereksinimler, 
•    Hijyenik Alanlar Klima ve Havalandırma Tesisatı Tasarım ve Projelendirme,
•    Hijyenik Alanlar Filtre Seçimi,
•    Hijyenik Alanlar Klima Cihazları, Hava Kanalları ve Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar,
•    Hijyenik Sistemlerin Test, Devreye Alma, İşletme ve Bakımı.

 

Binaların Performansının Değerlendirilmesinde Ekserji Bazlı Bütünleşik  Yaklaşımın Kullanılması ve Binalarda Ekserji Yönetim Sistem Standardı 
Kurs Yöneticisi: Arif Hepbaşlı
Kursu Eğitmenleri: Zafer Utlu, Nurdan Yıldırım Özcan, Yıldız Kalıncı, Cem Yücer
Kurs Tarihi: 21 Nisan 2017  // 09.00
Kurs Süresi: Tam Gün

Bu kursun ana amacı; çok yaygın olarak bilinmeyen ekserjiye (enerjinin kalitesi olarak ya da  referans çevreye göre tamamen kararlı dengede olmamanın sonucu olarak, değişime neden olan akış ya da sistemin potansiyelinin bir ölçüsü olarak adlandırılan) dayalı optimum bina tasarımlarının, uygulanabilir örnekler ve bazı basit yazılımlar vererek, bütünleşik bir yaklaşımla yapılmasına yönelik gerekli bilgiyi vermektir.  Ayrıca, binaların performansının değerlendirilmesinde kullanılan geleneksel ve ileri ekserjetik değerlendirme yöntemleri ile bazı ekserjetik göstergeleri (veya indeksleri) ele alarak, binaların performansına yönelik farklı bir bakış açısı kazandırmaktır. Öte yandan da, ülkemizde TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistem Standardı`nı alan ilk üniversite olan Yaşar Üniversitesi`nde  elde edinilen deneyimler doğrultusunda, ilerleyen yıllarda söz edilmeye başlayabilecek ve önem taşıyacak olası "Ekserji Yönetim Sistem Standard"ını anlatmaktır.

Binaların performansı; enerjinin dönüşümü, üretimi, depolanması, dağıtımı, ısıtıcılar, mahal havası ve bina kabuğuna kadar her aşamada değerlendirilecek,  enerji ve ekserji verimleriyle de, bütünleşik olarak kıyaslanabilecek ve olası iyileştirme potansiyelleri ortaya konulacaktır.

 

Sanayide Enerji Verimliliği ve Uygulamalar
Kurs Yöneticisi: Onur Ünlü
Kurs Eğitmenleri: Muharrem Serkan Oran, Umut Kaya
Kurs Tarihi: 22 Nisan 2017  // 09.00
Kurs Süresi: Yarım Gün

1.    Enerji Verimliliği Nedir? Enerji Nasıl Yönetilir?
2.    Buhar Sistemleri
a.    Buhar Üretimi (Kazanlar)
b.    Buhar Dağıtımı

c.    Kondens Toplama 
d.    Kayıpların Tespiti
3.    Basınçlı Hava Sistemleri

a.    Basınçlı Hava Üretimi
b.    Basınçlı Hava Dağıtımı
c.    Kaçakların Tespiti
4.    Elektrik Motorları, Pompa Sistemleri ve Fanlar

a.    Genel Sistem Açıklamaları
b.    Verimsizliklerin Tespiti
5.    Merkezi Soğutma Sistemleri (Chiller)

a.    Soğutma Sistemlerinin Karşılaştırılması
b.    Soğutma Sistemlerinde Verim
6.    Atık Isı Geri Kazanım Sistemleri

a.    Ekonomizer
b.    Reküperatör
c.    Atık Isı Kazanı
d.    Atık Sudan Isı Geri Kazanım Sistemi
e.    Flaş Buhar Geri Kazanım Sistemi
7.    Verimlilik Artırıcı Proje Uygulama Örnekleri 
 

 

Soğutma Sistemleri, Hesapları ve Modellemesi
Kurs Yöneticisi: M. Turhan Çoban
Kurs Tarihi: 22 Nisan 2017  // 09.00
Kurs Süresi: Tam Gün

Geçmiş iki TESKON Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ‘nde gerçekleştirdiğimiz Soğutma sistemleri hesapları ve modellenmesi kursumuzun 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresinde (19-22 Nisan 2017) üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Soğutma alanı mühendislik biliminin bir çok alt yapısına dayanmakla birlikte, bu alandaki prosesleri daha iyi anlayabilmek için enerji bilimlerindeki (termodinamik, akışkanlar mekaniği ve ısı transferi) irdelemeleri sistemleri daha iyi anlamak açısından önem arzetmektedir. Soğutma sistemleri genellikle buharlaştırma ve yoğuşma dediğimiz faz değiştirme işlemleri ile entegre olarak oluştuğundan dolayı göreceli olarak biraz daha kompleks hesaplama yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde bilgisayar ortamlarındaki gelişme ile bu hesapların bilgisayar ortamında yapılabimesi kolaylaşmıştır. Bu kursumuzda temel enerji bilimleri alt yapısı olduğunu kabul ettiğimiz mühendis arkadaşlarımıza soğutma sistemlerini bilgisayar ortamında bu hesapların nasıl yapılabileceğinin temelleri teorik denklemlerden başlayarak, zengin bir bilgisayar program alt yapısı desteği ile sunulacaktır. Kursumuzda hal denklemleri adını verdiğimiz soğutucu akışkanların termodinamik özelliklerini hesaplamada kullandığımız denklemlerin nasıl oluşturulup modellendiğinden başlanarak, soğutma sistemlerindeki buharlaştırıcılar ve yoğuşturucuların ısı iletimi davranışları, kompresör ve genleşme vanalarının termodinamik davranışları modellenmesi gösterilecek, absorbsiyonlu sistemler gibi sistemlerin termodinamik hesapları ve modellenmesi sunulacaktır. Kursun temel gayesi tüm bu bilgi ve program alt yapısını sağladığımız arkadaşlarımızın değişik soğutma sistemi hesaplarını daha kolay ve doğru olarak gerçekleştirerek, soğutma sistemleri dizaynlarını daha kolay gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Ders notlarımıza ve program kodlarına www.turhancoban.com adresinden ulaşmanız mümkündür.

Konular:
Soğutkanların modellenmesi, gerçek gaz hal denklemleri
Soğutkan ve ikincil soğutkanların termofiziksel özelliklerinin modellenmesi
Tek ve iki fazlı ısı transferi, kaynama, yoğuşma, denklemler, modeller
Tek ve iki fazlı basınç düşümü, denklemler, modeller
Tek fazlı ısı değiştiriciler ve modellenmesi (Gövde-boru, iç içe iki boru, kanatlı boru, levha tipi)
Buharlaştırıcılar (Evaporatörler) ve modellenmesi
Yoğuşturucular (Kondenserler) ve modellenmesi
Kompresörler ve modellenmesi
Genleşme vanaları, aygıtları ve modellenmesi
Soğutma kuleleri ve modellenmesi
Standart soğutma çevrimi ve modellenmesi
İki kademeli kaskat soğutma çevrimi ve modellenmesi
Gaz sıvılaştırma sistemleri ve modellenmesi
Havalı soğutma sistemleri, Brayton çevrimi ve modellenmesi
Absorbsiyonlu soğutma çevrimi ve modellenmesi
Termoelektrik soğutucular ve modellenmesi
Ses sıkıştırmalı (sonik) soğutma sistemleri ve modellenmesi