Bildiri Yazım Kuralları

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

•Bildiri dili Türkçe‘dir.
•Bir yazar sempozyuma birden çok bildiri ile katılabilir.
•Bildiriler A4 formunda kağıdın tek yüzüne, Word yazılımı Times New Roman yazı tipi  10 yazı tipi boyutu kullanılarak yazılmalı ve sempozyum sekreteryasına e-mail veya cd ile ulaştırılmalıdır.
•Gönderilen bildiriler daha önce sunulmamış ve bir yayın organında yayımlanmamış, özgün çalışmaların ürünü olmalıdır.
•Bildiri metni tercihen 12 sayfayı geçmemelidir.
•Başlıklar büyük harfle yazılmalıdır. Başlığın altına yazarın adı, soyadı yazılmalı varsa unvanı belirtilmelidir. Ayrıca yazarın iletişim bilgileri yazılmalıdır.
•Alt konu başlıkları kodlamasında 1.;1.1;1.2.1;.... dizilimi kullanılmalıdır. 1.,2. ile kodlanan alt konu başlıkları büyük harflerle; varsa ikinci konu alt başlıkları  da sözcüklerin ilk harfi büyük olmak üzere küçük harflerle yazılmalıdır.
•Görsel malzemeler jpg formatında en az 300 dpi çözünürlülükte hazırlanmalıdır.
•Metin içinde yer alan her türlü görsel düzenleme bir "Resim", "Şekil" ya da "Tablo" ifadeleri ile belirtilmeli ve bu ifadelerin dışında bir ifade kullanılmamalıdır. Şekiller ve Resimlerde alt yazı, Tablolarda ise Tablo başlığı (Üst Yazı) bulunmalı, her biri için ayrı sıra numarası verilmelidir.
•Dipnotlar, sayfasından bir çizgi ile ayrılmalı ve metin içinde bir sıra numarası ile belirtilmelidir.
•Kaynakça, bildiri metninin hemen sonuna konulmalıdır. Kaynakça, sıra numarası verilerek, yazar soyadına göre alfabetik dizin şeklinde olmalıdır. Aynı yazarın birden çok bildirisinin olması durumunda tarih sırasına göre yerleştirilmelidir. Bir bildiride birden çok yazar olması durumunda ise dizinde ilk yazarın soyadı esas alınmalıdır. Kaynakçanın veriliş sırası ise; Yazar Soyadı, Yazar Adının Baş Harfi, Tarih, Yazının Adı, Yayınevi, Yayınlandığı Yer, Şehir biçiminde olmalıdır.