Toplantı Tutanakları

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

I.DÜZENLEME KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı No                : 1

Toplantı Tarihi           : 25 Ekim 2008- Cumartesi

Toplantı Yeri              : MMO Kayseri Şubesi Toplantı Salonu

Tolantı Saati               : 10:  00

 

DÜZENLEME KURULU ÜYESİ

BİRİM

KATILIM

ŞUAYİP YALMAN

MERKEZ

KATILDI

HARUN ERPOLAT

MERKEZ

MAZERET BİLDİRDİ

OSMAN TEZGİDEN

MERKEZ

MAZERET BİLDİRDİ

ŞAYENDE ARAS YILMAZ

MERKEZ

MAZERET BİLDİRDİ

BARIŞ LEVENT

MERKEZ

MAZERET BİLDİRDİ

RAMAZAN BIYIKLI

KAYSERİ ŞUBE

KATILDI

NACİ KIRTAŞ

KAYSERİ ŞUBE

MAZERET BİLDİRDİ

ERSİN FENER

KAYSERİ ŞUBE

KATILDI

REHA ÜNAL

KAYSERİ ŞUBE

KATILDI

Ö. VARLIK ÖZERCİYES

ANKARA ŞUBE

MAZERET BİLDİRDİ

SÜLEYMAN SOLMAZ

İSTANBUL ŞUBE

KATILDI

MEHMET AYGÜN

İZMİR ŞUBE

KATILDI

ÖZGÜR ÖKTEM

KOCAELİ ŞUBE

KATILDI

ÜMİT BÜYÜKEŞMELİ

ANTALYA ŞUBE

MAZERET BİLDİRDİ

BAYRAM KARASU

SAMSUN ŞUBE

MAZERET BİLDİRDİ

MUSTAFA GÜREL

KONYA ŞUBE

MAZERET BİLDİRDİ

ÖNER ATALAY

DENİZLİ ŞUBE

KATILDI

EMRE DERELİ

EDİRNE ŞUBE

MAZERET BİLDİRDİ

HAYATİ ŞİMŞEK

MERSİN ŞUBE

MAZERET BİLDİRDİ

 GÜNDEM

    1. Sempozyumla ilgili genel görüşme,

 1. Sempozyum tarih ve süresinin belirlenmesi,
 2. Düzenleme Kurulu toplantı takviminin belirlenmesi,
 3. Sempozyum Yürütme Kurulunun oluşturulması,
 4. Sempozyum Danışmanlar Kurulunun oluşturulması,
 5. Sempozyum sekreteryasının belirlenmesi,
 6. Sempozyum yerinin belirlenmesi,
 7. Sempozyum gelir-gider bütçesi,
 8. Sempozyum Bildiriler kitabı reklam sözleşmesi,
 9. Sempozyumda ele alınacak bildiri konularının belirlenmesi,
 10. Sempozyumda kapanış öncesi panel düzenlenmesi ve konuları,
 11. Sempozyumu destekleyen kuruluşların belirlenmesi,
 12. İlk çağrı duyuruları, afiş ve diğer sempozyum duyuru ve tanıtımlarının yapılması,
 13. Sempozyum Yönetmeliği çerçevesinde diğer konular,
 14. Dilek ve öneriler.    
 15.  

1. Sempozyum ile ilgili genel görüşme hakkında:

Makine Mühendisleri Odası adına Kayseri‘de düzenenek olan sempozyumla ilgili olarak, Oda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şuayip YALMAN ve Kayseri Şube başkanı Ali ALKAN tarafından genel bilgilendirmeler yapıldı.

2. Sempozyum tarih ve süresinin belirlenmesi hakkında;

Sempozyumun 16-17 Ekim 2009 Cuma ve Cumartesi tarihlerinde 2 gün olarak gerçekleştirilmesine,

3. Düzenleme Kurulu toplantı takviminin belirlenmesi hakkında;

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, toplantı takviminin olağan üstü durumlar dışında aşağıdaki takvim çerçevesinde gerçekleştirilmesine,

                        YESK‘2009 TOPLANTI TAKVİM ÖNERİSİ:

 

                        Toplantı No 1                 : 25 Ekim 2008

                        Toplantı No 2                 : 07 Şubat 2009

                        Toplantı No 3                 : 30 Mayıs 2009

                          Toplantı No 4                : 05 Eylül 2009

4. Sempozyum Yürütme Kurulunun oluşturulması hakkında:

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Yürütme Kurulunun aşağıdaki isimlerden oluşmasına,

Ali ALKAN                                           Kayseri Şube Başkanı

Hakan ÖZCAN                                    Kayseri Şube Başkan Vekili

Naci KIRTAŞ                                      Kayseri Şube Sekreter Üye

Ramazan BIYIKLI                               Kayseri Şube Sayman Üye

Mustafa ÖZKAN                                 Kayseri Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa GENGEÇ                               Kayseri Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Tolga KARAKUŞ                                 Kayseri Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Mahmut AKBAY                                 Kayseri Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Mustafa İLBAŞ                     Erciyes Üniv. Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP               Erciyes Üniv. Mühendislik Fakültesi

Y.Doç.Dr. Gürsel ÇINAR                     Erciyes Üniv. Mühendislik Fakültesi

Y.Doç Dr. Mahmut ALKAN                  Niğde Üniv. Mühendislik Fakültesi

Y. Doç.Dr. Necmettin ŞAHİN             Aksaray Üniv. Mühendislik Fakültesi

5. Sempozyum Danışmanlar Kurulu oluşturulması hakkında;

Kongre, kurultay, sempozyum düzenleme yönetmeliği kriterleri doğrultusunda diğer Şubelerin önerileri de dikkate alınarak, sempozyum danışmanlar kurulunun oluşturulması için yürütme kuruluna görev verilmesine         

6. Sempozyum sekreterinin belirlenmesi hakkında;

Sempozyum sekreteri olarak Şube Teknik Görevlisi Seval YAMAN‘ın görevlendirilmesine,

7. Sempozyum  yerinin belirlenmesi;

Sempozyum yerinin belirlenmesi hususunda yürütme kuruluna görev ve yetki verilmesine,

8. Sempozyum gelir-gider bütçesi hakkında:

 (Ek 1) de sunulan kongre tahmini bütçesinin kabulüne,

9. Sempozyum bildiriler kitabı reklam sözleşmesi hakkında;

İlk duyuru broşürü, afiş, bülten ve diğer yayınların reklam bedellerinin (Ek 2) maliyet analizlerinin yapılarak, belirlenmesi konusunda yürütme kuruluna görev ve yetki verilmesine,

10. Sempozyumda sunulacak bildiri konuları hakkında;

Şubemizde yapılan ön çalışmalarda, sunulacak bildiri konularının çerçevesi belirlenmiştir.  Buna göre Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu‘nda çerçeve olarak önerilen bildiri konuları;

           

           Güneş enerjisi

            Hidrolik Enerji

            Rüzgar Enerjisi

             Jeotermal Enerji

             Biyoyakıt

             Biyogaz

            Hidrojen Enerjisi

            Dalga Enerjisi

           

11. Kapanış paneli düzenlenmesi hakkında;

Yenilenebilir enerji teşvikleri konusunda panel düzenlenmesine,

12. Sempozyumu destekleyen kuruluşlar hakkında;

İlgili Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar ile Makine Mühendisliği Bölümü bulunan tüm üniversiteler ve sektörde faaliyet gösteren dernek/birliklere ve önceki sempozyumu destekleyen kuruluşlara, DESTEKLEYEN KURULUŞLAR arasında yer almaları yönünde çağrı yapılması konusunda kongre yürütme kuruluna görev verilmesine,

13. İlk çağrı duyuruları, afiş, panel ve diğer sempozyum duyuru ve tanıtımlarının yapılması hakkında:

İlk çağrı duyurusu, afiş, panel ve diğer sempozyum duyuru ve tanıtımlarının 01.01.2009 tarihine kadar postalanması için Sempozyum sekreteryasına ve Şube yönetim kuruluna yetki verilmesine,

14. Sempozyum Yönetmeliği çerçevesinde diğer konular;

Sempozyum yeri sözleşmesi imzalanması hususunda Şube yönetim kuruluna yetki verilmesine,

15.Dilek ve öneriler:

Enerji verimliliği haftası çalışmalarıan yönelik toplumun bilinçlendirilmesine katkı sağlayacak çalışmalar yapılması hususlarının Şube Yönetim Kurulu ve sempozyum yürütme kurulunca değerlendirilmesi,

16. Düzenleme Kurulunda ismi bulunmayan ancak İstanbul Şube tarafından görevlendirilerek toplantıya katılan Süleyman SOLMAZ‘ ın düzenleme kurulu üyeliğine alınmasına,

17. Yukarıda  alınan kararların Oda Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.