Bildiri Yazım Kuralları

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

1.GENEL

Bildiri yazım dili TÜRKÇE'DİR.

Metin içerisinde ticari bir kuruluşun adı ve logosu bulunmamalıdır.

bildiriler http://yeks.mmo.org.tr adresindeki bildiriler başlığı altındaki bildiri online kayıt bölümünden gönderilecektir.

2. YAZIM KURALLARI

2.1. Genel Metin Akışı

Bildiride Özet, Giriş, Sonuç, Kaynaklar, Kısa Özgeçmiş kısımları mutlaka olmalıdır. Simgeler ve ekler gerektiğinde konmalıdır.

Başlıktan sonra 2 satır boşluk bırakıldıktan sonra, 3. satırdan yazar(lar)ın ad(lar)ı, altına adres(ler)i ve mail adres(ler)i mutlaka yazılmalı, devamında özete başlanmalıdır. (Unvan yazılmamalıdır)

Şekiller, tablolar, grafikler, resimler, fotoğraflar ve formüller, bildiri içerisine yerleştirilmiş olmalı ve şekil, tablo, grafik ve resim üzerindeki ifadeler Türkçe olmalıdır . Son kısımda ek olarak verilmemelidir.

2.2 Sayfa Formatı

Bildiri sayfaları A4 boyutunda olmalı, tüm sayfa kenarlarında 2.5 cm (alttan 3 cm) boşluk bırakılmalıdır.

İki sütün formatında olmalıdır. Mümkün olduğunca şekiller sütun içerisine sığdırılmalıdır.

2.3 Başlık ve Metin Biçimlendirilmesi

Bildiri başlığı 13 punto Times New Roman fontu ile bold, bütün harfleri büyük ve yatayda ortalı olarak yazılmalıdır.

Bildiri içerisinde geçen Özet, Giriş, Sonuç, Kaynaklar, Kısa Özgeçmiş başlıkları ve ana konu başlıkları 11 punto ile bold, bütün harfleri büyük ve soldan hizalı olarak yazılmalıdır.

Alt başlıklar 11 punto ile bold, baş harfleri büyük ve soldan hizalı olarak yazılmalıdır.

Bildiri metni, 11 punto Times New Roman fontu sağdan ve soldan hizalı olarak yazılmalıdır.

Bildiri metni, tek satır aralıklı yazılmalıdır.

Paragraf girintileri bırakılmamalı, paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

2.4 Şekil, Resim, Tablo, Formül ve Grafiklerin Düzenlenmesi

Tablolarda üstte ve numaralandırılmış, şekil, resim, tablo, formül ve grafiklerde altta ve numaralandırılmış olarak Times New Roman fontlu 9 punto küçük harflerle yazılmalıdır.

Şekil, resim, tablo, formül ve grafiklerin numaraları, bildiri içerisinde mutlaka belirtilmelidir.

Bildiri metni içinde kullanılan şekiller, mümkün olduğunca bilgisayar ortamında oluşturularak metin içerisine eklenmelidir. Eğer, bilgisayar ortamında oluşturulamıyorsa, A4 ebatında aydıngere teknik resim kurallarına uygun olarak çizilmeli ve mevcut bir şeklin kullanımı gerekiyorsa, çok net fotokopisi gönderilmelidir.

Metinden ayrı olarak gönderilen şekillerin numaraları, açıklamaları gönderdikleri kağıdın üzerine ve metnin içerisine yerleştireceği yere, kurşun kalemle işlenmelidir.

Kullanılacak formüller çok kısa ve basit değilse (veya karmaşık ise), yazımında mutlaka "Equation Editor" kullanılmalı ve formül numarası parantez içerinde ve sağdan tab vererek hepsi aynı hizada olmalıdır.

2.5 Kaynaklar ve Özgeçmiş Bölümünün Düzenlenmesi

Kaynaklar, metin içerisinde dipnot olarak değil, Kaynaklar başlığı altında sonda verilmelidir.

Dergiler İçin;
[Ref. No] Makale yazarının SOYADI, Adının baş harfi, Makalenin adı, Derginin Adı, Cilt No, Sayı No, Sayfa No, Yayın yılı

Kitaplar için;
[Ref. No] SOYADI, Adının baş harfi, Kitabın Adı, Yayınevi, Sayfa No,Yayın Yılı,

Bildiri yazar(lar)ının kısa özgeçmiş(ler)i kısa metin sonunda yer almalıdır. Ayrıca, adres, e-mail, telefon, cep telefonu vb. bilgiler sağlıklı bir iletişim için makale sonunda verilmelidir

Başlıktan sonra 2 satır boşluk bırakıldıktan sonra, 3. satırdan yazar(lar)ın ad(lar)ı, altına adres(ler)i ve mail adres(ler)i mutlaka yazılmalı, devamında özete başlanmalıdır. (Unvan yazılmamalıdır) Şekiller, tablolar, grafikler, resimler, fotoğraflar ve formüller, bildiri içerisine yerleştirilmiş olmalı ve şekil, tablo, grafik ve resim üzerindeki ifadeler Türkçe olmalıdır .