Bildiri Yazım Kuralları

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Bildiri dili Türkçe’dir. (Yabancı konuşmacılar hariç )

 • Bir yazar kongreye birden çok bildiri ile katılabilir.

 • Bildiriler, enerjiverimliligikongresi [at] mmo.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir.

 • Bildiri metni WORD yazılımı ile 10 punto, Arial yazı fontu ile sağdan ve soldan hizalı (justify) olarak yazılmalıdır.

 • Gönderilen bildiriler daha önce sunulmamış ve bir yayın organında yayımlanmamış özgün çalışmalar olmalıdır.

 • Metin içinde ticari bir kuruluşun adı, logosu bulunmamalıdır.

 • Bildiri metni tercihen 12 sayfayı geçmemelidir.

 • Başlıklar büyük harfle yazılmalıdır. Başlığın altına yazarın adı, soyadı yazılmalı, varsa ünvanı belirtilmelidir. Ayrıca yazarın kurum adresi ve elektronik posta adresi yazılmalıdır.

 • Bildirinin ilk sayfasında 50-100 kelimelik özet, anahtar kelimeler, İngilizce özet ve İngilizce anahtar kelimeler yer almalıdır.

 • Alt konu başlıkları kodlamasında 1.;1.1.;1.2.1.;1.2.;... dizilimi kullanılmalıdır. 1.,2. ile kodlanan alt konu başlıkları büyük harflerle yazılmalıdır.

 • Fotoğraflar net ve temiz olmalı, gerekiyor ise fotoğraflar bildiri içerisinde kullanıldıkları isimleri ile Cd’ye ayrıca kaydedilmelidir.

 • Metin içinde yer alan her türlü görsel düzenleme bir “Resim”, “Şekil” ya da “Tablo” ifadeleri ile belirtilmeli ve ifadelerin dışında bir ifade kullanılmamalıdır. Şekiller ve Resimlerde altyazı, Tablolarda ise Tablo Başlığı (Üst Yazı ) bulunmalı, her biri için ayrı sıra numarası verilmelidir.

 • Dipnotlar, sayfasından bir çizgi ile ayrılmalı ve metin içerisinde bir sıra numarası ile belirtilmelidir.

 • Kaynakça, bildiri metninin hemen sonuna konulmalıdır. Kaynakça, sıra numarası verilerek, yazar soyadına göre alfabetik dizin şeklinde olmalıdır. Aynı yazarın birden çok bildirisinin olması durumunda tarih sırasına göre yerleştirilmelidir. Bildiride birden çok yazar olması durumunda ise dizinde ilk yazarın soyadı esas alınmalıdır. Kaynakça’nın veriliş sırası ise, Yazar Soyadı, Yazar Adının Baş Harfi, Tarih, Yazının adı, Yayınevi, Yayınlandığı Yer, Şehir biçiminde olmalıdır.

 • Bildiriler Poster Bildiri olarak da sunulabilir. O takdirde yayınlanmış «Kongre Poster Bildiri Yazım Kurallarına» göre yazılacaktır