Sunuş

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

2008’de başlayan ve dalga dalga tüm dünyayı saran kapitalizmin krizi, sekizinci senesinde uzun süreli bir durgunluğun yerleşik hale geldiği yeni bir evresini yaşıyor. Emperyalizmin neden olduğu savaşların kızıştığı, yeni stratejik ticaret bölgeleri kapsamında ilişkilerin ve aktörlerin yeniden belirlendiği, kapitalizmin bu yeni durgunluk evresi, kartların da yeniden karıldığı bir dönemi ortaya koyuyor.
Eskiye göre cılız bir ABD ekonomisi, daralmadan hala kurtulamayan Avro bölgesi ve her türlü canlanma teşviklerine karşı ayağa kaldırılamayan Japonya, kapitalizmin merkezlerindeki kriz birikimlerinin ilerlemesine ışık tutarken, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu kapitalizmin çevre ekonomilerinde kırılganlıklar ve kriz dinamikleri çoğalıyor.
Böylesi bir iklimde AKP ekonomisinin de bel bağladığı dış tasarruflara dayalı “büyüme” modelinin bundan böyle geçerliliğinin kalmadığı ortadadır. Özellikle Amerikan Merkez Bankası Fed’in değişmeye yön tutmuş para politikalarına bağlı olarak 2013 yılından itibaren Türkiye’ye giren sıcak para akışında gözlenen ciddi daralma, hakim özelleştirme, metalaştırma, rant ve yoğun emek sömürüsü politikalarını daha da agresifleştirmiştir. Doğal ve kültürel değerler üzerinden daha hızlı bir sermaye birikimini iktidara yönlendirmeyi hedefleyen rant sistemi ve yoğun sömürüye daha açık bir çalışma rejimi inşası hız kazanmıştır.
Bu yönelim aynı zamanda mühendisliğin işlev ve iradesinin en aza indirilmesine yol açmaktadır. 1998’den bu yana tasarruflardaki gerilemeye bağlı yaşanan sanayisizleşme süreci ve sanayiden uzaklaşıldıkça öne çıkartılan spekülatif rant pazarı ve ona uygun çalışma biçimleri, mühendislerin yaşadığı sınıfsal ve mesleki dönüşümlere ışık tutmaktadır.
Odamız bu kapsamda, Sanayi Kongresi 2015 için hazırladığı Üretim Zincirlerinde Mühendislerin Yeri ve Yaşam Koşulları / Gebze Havzası Örneği çalışmasının bir devamı olarak bu kez mühendislerin üretim süreçlerindeki yeri ve yaşadığı dönüşümlere ilişkin üç ayrı il ve ilçede alan araştırması yapmıştır. Gaziantep, Ergene ilçesi ve Konya’da yapılan Fabrika, Toplumsal Yaşam ve Kent Deneyimleri Araştırması, Sanayi Kongresi 2017’yi daha zengin bir içeriğe kavuştururken aynı zamanda mühendislik mesleğinin ve sektörün genel sorunlarını da en güncel istatistiklerle ortaya koymaktadır. Aynı zamanda Odamız’ın hazırladığı Makina İmalat Sektörü, Organize Sanayi Bölgeleri ve Teknokentler, KOBİ’leri yönelik geniş incelemeleri içeren sanayi raporları da güncellenerek Sanayi Kongresi’nde sunuma hazırlanmıştır.
Sanayi Kongresi 2015’in sonuç bildirisinden yola çıkılarak Sanayi Kongresi 2017, Sanayisizleşen Türkiye ve Mühendisler ana temasıyla gerçekleşecektir. İki gün sürecek olan kongremizin ülkemizin sanayileşme ve kalkınmasına yönelik sürdürdüğümüz tartışmalara önemli bir katkı sunmasını diliyoruz.