Program

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

08 ARALIK/1.GÜN

09:00 – 09:30 Kayıt

09.30 – 10.30 Açılış Konuşmaları

Ali Ekber ÇAKAR / MMO Yönetim Kurulu Başkanı

Emin KORAMAZ / TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Konuk Konuşmacılar

10.30 – 10.45 Ara

10.45 – 12.45 AÇILIŞ OTURUMU: KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Korkut BORATAV

Küresel Kapitalizmin Tasarımında Yeni Eğilimler

Prof. Dr. Hayri KOZANOĞLU

Sermaye Birikiminde İstikrarsızlığın Kaynakları

Mustafa SÖNMEZ

Ekonomideki Güncel Tehlike: Kamu Maliyesi

Prof. Dr. Aziz KONUKMAN

12.45 – 13.30 Yemek Arası

13.30 – 15.45 I. OTURUM: BÜYÜME, İSTİHDAM, GELİR DAĞILIMI VE TEŞVİKLER

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fikret ŞENSES

Dünyada ve Türkiye'de Sanayisizleşme Eğilimleri, Büyüme Dinamikleri

Doç. Dr. Ebru VOYVODA

Yeni Milli Gelir Serisi'nin Sorunları ve Türkiye'nin Büyüme Tercihleri

Yrd. Doç. Dr. Özlem ALBAYRAK

Bir Dönemin Enerji Politikaları

Oğuz TÜRKYILMAZ

15.45 – 16.00 Ara

16.00 – 17.45 II. Oturum: SANAYİNİN GENEL SORUNLARI: İSTİHDAM, FİNANSMAN VE MEKAN

Oturum Başkanı: S. Melih ŞAHİN

Sanayi-İstihdam İlişkisi

Dr. Cevat YILDIRIM

İmalat Sanayi İstihdamında Kayıt Dışılık ve Ücretlerin Toplumsal Cinsiyet Açısından Analizi

Doç. Dr. Emel MEMİŞ PARMAKSIZ, Prof. Dr. Gülay TOKSÖZ

Sanayide Teknolojik Dönüşüm: Tek Kısıt Finansman Mı?

Gülay DİNÇEL

Sanayinin Mekansal Dağılımı

Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖNGEL

09 ARALIK/2.GÜN

10.00 – 11.15 I. OTURUM: ODA ALAN ARAŞTIRMALARI MÜHENDİSLER: FABRİKA, TOPLUMSAL YAŞAM VE KENT

Oturum Başkanı: Yunus YENER

Mühendisler: Fabrika, Toplumsal Yaşam ve Kent Deneyimleri Araştırması

Prof. Dr. Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR

Tartışmacılar: Kaya GÜVENÇ, Doç. Dr. Serdal BAHÇE,

Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖNGEL

11.15 – 11.30 Ara

11.30 – 12.45 II. OTURUM: ODA ARAŞTIRMA VE RAPORLARININ SUNUMLARI

Oturum Başkanı: Osman SERTER

MMO Raporları: Makina İmalat Raporu, OSB Raporu, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri

Yavuz BAYÜLKEN

Gıda Sanayi ve Mühendisler

TMMOB Gıda Politikaları Çalışma Grubu

12.45 – 13.30 Yemek

13.30 – 15.30 III. OTURUM: TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK

Oturum Başkanı: Ali Ekber ÇAKAR

Büyük Durgunluk Sürerken Endüstri 4.0

Prof. Dr. Erinç YELDAN

Mühendisler ve Toplum Kalkınması

Prof. Dr. Metin DURGUT

Türkiye’nin AR-GE Harcamaları ve AR-GE Merkezleri

A. Selçuk SOYLU

15.30 – 15.45 Ara

15.45 – 17.45 IV. OTURUM: SANAYİLEŞME, KALKINMA VE MÜHENDİSLER

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bilsay KURUÇ

Kalkınamayan Türkiye’de Mühendisler

Emin KORAMAZ

Sanayisizleşen ve Mühendissizleşen Türkiye

Doç. Dr. Serdal BAHÇE

Yeni Bir Kalkınma - Sanayileşme

Paradigmasına İhtiyacımız Var!

Dinçer METE