Sunuş

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Geleneksel hale gelen ve her iki yılda bir TMMOB adına düzenlenen Sanayi Kongresi 2003‘ün başlığı "Küreselleşme ve AB Süreçlerinin Ülke Sanayii ve Mühendislerine Etkileri" Olarak belirlenmiştir.

TMMOB Sanayi Kongresi 2001‘de "Küreselleşme ve Sanayileşme" başlığı altında ülkemiz sanayisinin küreselleşme sürecindeki durumu irdelenerek çözümler önerilmişti.

Küreselleşme olgusu son on yıldan bu yana özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomisini, sanayisini ve çalışanları büyük çapta etkilemekte, giderek sıklaşan aralıklarla devam eden ekonomik krizler toplumsal ve politik dengeleri bozmakta, gelir dağılımı kitleler aleyhine açılmakta, refah düşmekte ve sanayi yatırımları azalmaktadır. Bu nedenle işsizlik büyük boyutlara ulaşmakta, mühendisler de bundan pay almaktadır.

Küreselleşme; emperyalist ülke ve tekellerin, kapitalizmin daha büyük sermaye ve pazarlara duyduğu ihtiyaçla, aşırı kâra dayalı birikimini arttırmak için ülkedeki tüm artı değer ve zenginliklere el koymakta, bunları tasfiye ederek dünya genelinde daha geniş ölçeklerde hakim olma anlayışını sürdürmektedir.

Üretim ekonomisi yerine rant ekonomisini öne çıkaranlar, taşeronlaştırmayla, sendikasızlaştırmayla, uluslar arası tahkim yoluyla, IMF / Dünya Bankası paketleriyle, özelleştirmelerle, toplumsal yaşamı, ülkenin sanayisini ve geleceğini tehlikeye atmaktadır.

Meslek alanlarında bilimi, tekniği ve teknolojiyi izleyen, yorumlayan ve ülke çapında geliştirmeyi amaçlayan örgütümüz, geçmiş Sanayi Kongrelerinden taşıdığı bilgi ve deneyimiyle konuyu bir kez daha vurguluyor.

Bu nedenle ;

Bağımsız, Demokratik ve Sanayileşmiş bir Türkiye için, Toplumun tüm kesimlerini TMMOB Sanayi Kongresi 2003‘e katılıma ve katkı sunmaya çağırıyoruz.