Kapsam

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Bu etkinlik;Yukarıda belirlenen amaç doğrultusunda; küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan sermaye dolaşımının, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkemiz sanayiine ve mühendislerine olan etkileri (makro ve mikro ölçekle) öncelikli olarak araştırılacak, AB - Türkiye ilişkileri bağlamında sanayileşme olgusu, teknik belgelendirme uyum çalışmaları ve yasal düzenlemeler ele alınacaktır.Sanayileşmede yeniden yapılanma ve gelişmenin temel faktörleri olan AR-GE çalışmaları ve yenilenme (inovasyon) yeteneği, AR-GE ile yabancı sermaye etkileşimi, sektörlerdeki AR-GE ve inovasyon boyutu, teşvik politikaları, sanayi, teknoloji, mühendis ve AR-GE ilişkileri ile AB Çerçeve Programları bu paralel de  incelenecektir.

Mühendislerin, sanayinin gelişmesindeki misyonu, sanayi ve çevre, sanayiinin bölgesel dağılımı ve kalkınmadaki önemi, makina imalat sanayi, elektrik elektronik sanayi, demir çelik sanayi başta olmak üzere on temel sektörü  kapsamaktadır.