Bildiri Yazım Kuralları

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

1.     Bildiriler, etkinlik duyurularında belirtilen konu başlıklarında, teknolojik gelişmelerin ve yeniliklerin, uygulamaların, araştırmaların ve sonuçlarının yer aldığı bildiriler olarak kaleme alınmalıdır.

 2.     Bildiri adı ve içeriği birbirine uygun olmalıdır. Bildiride anlatılmak istenen bilgiler net olarak ortaya konulmalıdır.

 3.     Bildiri dili Türkçe‘dir. Bildirilerde kullanılan dilin anlaşılabilir bir Türkçe olmasına dikkat edilmeli, yabancı dillerdeki sözcükler ve tümceler mümkün olduğu kadarıyla kullanılmamalıdır.

 4.     Bildirinin üslubu, formatı ve dili kongre yapısına ve mühendislik etiğine uygun olmalıdır.

 5.     Bildirilerde belirli bir firma veya firma topluluklarının menfaati ön plana çıkartılmamalı, bu konuda reklam ve propaganda yapılmamalıdır. Bildirilerde herhangi bir firmanın, ürünün (veya sistemin) cihazın veya markanın reklamı yapılmamalıdır.

  6.     Bildiriler daha önce herhangi bir dergide, katalogda ve kitapta yayınlanmamış veya benzer bir etkinlikte sunulmamış olmalıdır. Bildirilerde aktarılan konunun sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.

  7.     Bildiriler Microsoft Word For Windows kelime işlemci programıyla (Win 97, MS-Word 2003,XP) kullanılarak yazılmış olmalıdır.

 8.     Bildiri A4 boyutlu kağıda laser yada inkjet yazıcıyla alınan çıktılarla ve CD‘ye kaydedilmiş digital kopyalarıyla birlikte tercihen kargo ile korunaklı biçimde kongre sekreterliğine gönderilmelidir. Bildiri internetten (e-posta) ile de gönderilebilir ancak A4 çıktılarının mutlaka kargo ya da posta ile gönderilmesi gereklidir. (E-Posta Adresi: contact form) Şekiller, tablolar, grafikler, resimler, fotoğraflar ve formüller bildiri içerisine yerleştirilmiş olmalıdır. Gönderilen bildirinin yazılı kopyalarında herhangi bir silinti, kazıntı ya da elle düzeltme yapılmamalıdır.

  9.     Bildirilerin ilk sayfasında 50-100 kelimelik özet, anahtar kelimeler, İngilizce özet ve İngilizce anahtar kelimeler yer almalıdır.

10.   Kaynakça, bildiri metninin hemen sonuna konulmalıdır. Kaynakça sıra numarası verilerek, yazar soyadına göre alfabetik dizin şeklinde olmalıdır. Aynı yazarın birden çok bildirisinin olması durumunda tarih sırasına göre yerleştirilmelidir. Bir bildiride birden çok yazar olması durumunda ise dizinde ilk yazarın soyadı esas alınmalıdır. Kaynakçaların veriliş sırası ise dizinde ilk yazarın soyadı, yazar adının baş harfi, tarih, yazının adı, yayınevi, yayınlandığı yer, şehir biçiminde olmalıdır.  Bildiriyi hazırlayan kişilere ait kısa özgeçmişler en sonda yer almalıdır.

11.   Bildirinin başlık, yazar ad(lar)ı, unvanları, adresleri, telefon, faks, e-postalarının yazıldığı kapak sayfası numarasız olarak bulunmalıdır.

12.   Her bölüm başlığından sonra bir satır boşluk bırakıp ikinci satırdan yazılar yazılmalıdır. Bildirilerin yazıldığı numaralı bu sayfalar; A4 kağıdının üstten 25mm, alttan 30 mm, sağ ve sol yandan 25 mm boşluk bırakılacak şekilde olmalıdır.

13.   Makalenin adı 14 punto Times New Roman fontlu bütün harfleri büyük, bold ve satır ortalayarak yazılmalıdır. Yazar ad(lar)ı 12 punto ve italik olarak, kuruluş isimleri 11 punto olarak yazdırılmalıdır.

14.   Alt konu başlıkları kodlamasında 1., 1.1., 1.2.1., 1.2..., dizilimi kullanılmalıdır. 1., 2., ile kodlanan alt konu başlıkları büyük harflerle, varsa ikinci alt konu başlıkları da sözcüklerin ilk harfi büyük olmak üzere küçük harflerle yazılmalıdır.

15.   Dipnotlar, sayfasından bir çizgi ile ayrılmalı ve metin içerisinde bir sıra numarası ile belirtilmelidir.

16.   Fotoğraflar net ve temiz olmalı, olanaklar ölçüsünde renkli resim ve fotoğraflar için dia pozitif, siyah beyaz fotoğraflar için negatif film gönderilmelidir. Fotoğraflar bildiri içerisinde kullanıldıkları isimleri ile CD‘ye ayrıca kaydedilmelidir. Fotokopi kabul edilmeyecektir.

17.   Metin içinde yer alan her türlü görsel düzenleme bir "Resim", "Şekil" ya da "Tablo" ifadeleri ile belirtilmeli ve bu ifadelerin dışında bir ifade kullanılmamalıdır. Şekiller ve Resimlerde alt yazı, Tablolarda ise Tablo Başlığı (Üst Yazı) bulunmalı, her biri için ayrı sıra numarası verilmelidir.

18.   Bildiri metni tercihen 12 sayfayı geçmemelidir.

19.   Yukarıdaki formatı taşımayan bildirilerin Kongreye katılımı kabul edilmeyecektir.