Amaç-Kapsam

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Malzeme üretim teknolojileri alanındaki gelişmeler arttıkça kaynak yöntemlerinin bütün yapı üzerindeki etkileri kritik hale gelmektedir. Bu etkileri asgari ve kontrol edilebilir düzeye getirmek amacıyla birçok çalışma yapılarak son ürün kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu sayede kaynak operasyonlarının etkilerinin nitelden nicele doğru kaydırılması ve etkilerinin ölçülebilir hale gelmesi, sağlıklı bir imalatın ortaya çıkarılması için önemli ve gereklidir.

Son yıllarda geliştirilen ve kullanıma sunulan yüksek kalite ve dayançtaki malzemelerin endüstrideki kullanım oranı artmaktadır.  Bu malzemelerin imalattaki kullanımı aşamasında uygulanan kaynak yöntemleri, tahribatsız muayene yöntemleri ve belirlenen kalite güvence gereklilikleri de bu gelişmelere paralel olarak daha da kritik hale gelmektedir.  Tasarlanan, imal edilen ve kullanıma sunulan endüstriyel ürünlerin/yapıların sağlıklı bir biçimde amaçlarına hizmet etmesi için bahsi geçen uygulama ve yöntemlerin doğru kullanımını sağlamak, uygulayacak personelin eğitimini sağlamak önemli bir gerekliliktir.

Odamız kuruluş amaçları arasında yer alan; "ülkemiz sanayisinin gereksinim duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, bilim ve teknolojide yaşanan gelişimleri takip ederek bilgilerin güncellenmesi" amacıyla birçok alanda eğitimler düzenlenmekte ve belge vermektedir. Kaynak teknolojileri alanında dünyada yaşanan gelişmelerin izlenebilmesi ve ülke sanayisine kazandırılması amacıyla kaynakçı eğitimi ve sınavlarının yapılabilmesi için uluslararası standartlar gözetilerek hem teorik hem de pratik açıdan hazırlanan eğitimlerimizin, sanayinin ihtiyaçlarına ve teknolojiye ışık tutacak şekilde devam etmesi hedeflenmektedir.

MMO, yukarıda sözünü ettiğimiz teknolojik gelişmeleri uygulama alanlarının genişlemesi, ilgili personelin gelişmelerden haberdar olmasının sağlanması amacıyla sorumluluk üstlenmektedir. Bu kapsamda MMO, Kaynak Teknolojisi Kongreleri aracılığı ile bilgiyi üreten ve bu bilgiye ihtiyaç duyan, kullanan ve geliştirilmesine yardımcı olan paydaşların aynı platformda buluşmasını amaçlayarak alanda yürütülen faaliyetlerde düzenleyici yönlendirici konumunu güçlendirme ve çalışmalarını konunun tarafları ile paylaşma amacındadır.

Etkinliğin ana temaları:

  • Tahribatsız Muayene
  • Kaynak Teknolojileri Uygulamalarında Personel Eğitimi
  • İmalat Alanına Özel Kalite Güvence Uygulamaları/Yaklaşımları

olarak belirlenmiş olup, konu özelinde, yeni teknolojik gelişmelerin uygulamaya geçirilmesi, endüstrinin talepleri, yaşanan sorunlar ve olası çözüm önerilerinin ortaya konulduğu bir tartışma ortamı oluşturulması hedeflenmektedir.