Amaç-Kapsam

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Küreselleşme sürecinin yaşandığı dünyamızda, ulusal sanayi ve ekonomileri zayıflatarak küresel güçlerin egemenliği pekiştirilmektedir. Küreselleşme sürecinde emek yoğun teknolojilerden ileri teknoloji uygulamalarına geçiş çabaları, en yoğun şekilde ulusal sanayimizi, ekonomimizi dolayısıyla Makina İmalat sektörünü, onun bir alt açılımı olan Tıbbi Cihazlar İmalat Sanayiini‘de etkilemektedir.

Sağlık alanı, teknolojinin hızla geliştiği ve yüksek düzeyde teknoloji kullanılan alanların başında gelmektedir. Bilim ve teknolojiyle bağlantılı olarak sağlık alanındaki ilerlemelerin insan yaşamı, insanın ömrü ve toplumsal refaha yansıması ise ekonomik-sosyal politikalar ile birlikte bir bütünlük oluşturmaktadır. Dolayısıyla bilim, teknoloji, tıbbi cihaz üretimi ve sağlık hizmetleri arasında kopmaz bağlar bulunmaktadır.

Sosyal devlet olmanın olmazsa olmazlarından olan Sağlık Hakkı, ülkemizde yıllardır uygulana gelen neoliberal politikalar nedeniyle rafa kaldırılmıştır.  Bir başka bakışla, ülkemizde bütçede sağlık harcamalarına ayrılan payın 2009 yılında yalnızca %4.9 olduğu düşünüldüğünde sağlıkla ilişkili sektörlere verilen önem daha da anlaşılır olmaktadır. Yaşamda sağlığın, ülkelerin gelişmişliğinin, uygarlık düzeyinin ve ülke insanına verdiği değerin de önemli bir göstergesi olarak görüldüğü dikkate alındığında, bu durumun,  ülkemizde Sağlık Sektöründe dolayısı ile Tıbbi Cihazlar İmalat Sanayinde de sıkıntılar yaşanmasına neden olduğu ortadadır.

Ülkemizde Tıbbi Cihaz konusundaki dışa bağımlılığı azaltabilmek,yerli sanayinin gelişimine katkı koyarak sağlık teşhis ve tedavi maliyetlerini düşürebilmek için yerli tıbbi cihaz üreticilerimizin kümelendiği bölgelerin tespiti,yeni küme yapılanmalarının öngörülmesi ve bu kümelenmelere yönelik desteklerin çeşitlenmesinin yanı sıra sektörde istihdam edilen Teknik personelin yeri ve öneminin ortaya konulması, Sektördeki cihaz üretiminden kullanıma yönelik Teknik mevzuat çalışmaları, gelişmeler ve sorunların ortaya konulması öncelik taşımaktadır.

Şimdiye kadar gerçekleştirilmiş olan diğer kongrelerimizde olduğu gibi bu etkinlikde de amaç Tıbbi Cihazlar İmalat Sanayi alanındaki ilerlemelerin izlenmesi ve deneyimlerin paylaşılmasının yanısıra sektörde ülkemizde yaşanan sorunların ortaya konularak çözüm yollarının oluşturulması için tartışma ortamı tesisidir.