ASANSÖR KONTROLLERİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Gaziantep Şubesi

 

            SAYIN BİNA YÖNETİCİSİ

Çağdaş ve planlı bir kentleşme oluşumunda ortaya çıkan çok katlı binaların ve binalarda kullanılan asansörlerin önemi ve kullanımı her geçen gün artmaktadır. Gün geçtikçe yoğunlaşan asansör kullanımı, gerekli denetimlerin yapılmamasından dolayı asansör kazalarını da beraberinde getirmektedir. Her yıl Ülkemizde denetimsizlik ve bilgisizlikten dolayı yüzlerce asansör kazası meydana gelmektedir. Bu kazaların önlenmesi asansörlerin yıllık kontrollerinin yapılması ve bu kontroller sonucunda asansörlerde bulunan eksik ve hataların giderilmesi ile mümkündür.

18 Kasım 2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe giren Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği ve 05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre bina yöneticileri, kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması, gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi amacı ile binalarında bulunan asansörlerin yılda en az bir kez kontrolünü yaptırmaktan sorumlu tutulmuştur. Yine aynı yönetmelikte, Belediyeler, sınırları içerisindeki her asansörün yılda bir kez A tipi Muayene Kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıllık kontrolün yapılıp yapılmadığını denetlemekten sorumlu kılınmıştır.

Bu nedenle Elbistan ve Kahramanmaraş Belediye sınırları içerisinde bulunan binalardaki asansörlerin yıllık kontrollerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, anılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ilgili Belediye Başkanlıkları ile akredite A tipi muayene kuruluşu olan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi arasında protokol imzalanmıştır.

Binanızda bulunan asansörün/asansörlerin yıllık kontrolünün yapılması için, TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘na başvurarak (ekteki başvuru formu ile) yıllık kontrol talebinde bulunmanız, bakımcı firma personeli nezaretinde gerçekleştirilecek kontrol çalışmaları sırasında, muayene personellerine yardımcı olmanız, kontrol sonrası raporlarınızı alarak, raporda belirtilen eksik ve hataları gidermeniz ve binanızdaki asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamanız gerekmektedir.

Yönetmelik gereği, asansörlerin kontrol ettirilmesinden, kontrol raporların alınmasından ve asansördeki olası eksiklik ve hataların giderilmesinden bina yöneticileri sorumlu tutulmuştur. Uygulamalarımız sizlerin can ve mal güvenliği içindir. Çünkü asansörlerin yıllık olarak kontrol edilmesi, kullanıcıların can ve mal güvenliği için gerekli bir durum olduğu gibi, aynı zamanda da yasal bir zorunluluktur.

Yapılan protokoller ile Asansörün/Asansörlerin kontrolü sonucunda hazırlanan raporun, ekte iletişim bilgisi verilen Makina Mühendisleri Odası‘ndan alınması zorunludur.

Anılan yönetmelik, asansöre ilişkin can ve mal güvenliğini ilgilendiren eksik ve hatalar varsa giderilmesini zorunlu kılmakta ve giderilene dek asansörün kullanımına izin vermemektedir. Asansörlerin Yıllık Kontrolleri hizmetinin yerine getirilmesinde göstereceğiniz duyarlılık ve işbirliği için şimdiden teşekkür eder, sağlık ve esenlikler dileriz.

TMMOB

Makina Mühendisleri Odası