II. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 23 Ekim 1997 Perşembe - 14:30 - 24 Ekim 1997 Cuma - 14:30
Yer: ESKİŞEHİR

II.ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

II.Ulusal Ölçümbilim Kongresi 23-24 Ekim 1997 tarihinde Eskişehir‘de gerçekleştirildi. Kongreyi yaklaşık 200 kişi izlemiş olup, Bilimsel Metroloji, Endüstriyel Metroloji, Kalite ve Metroloji ilişkisi konu başlıkları altında 21 tebliğ ve 35 poster sunulmuştur. Bu sunuşlarda metroloji, kalibrasyon, test, akreditasyon, gümrük birliğinden doğan hak ve yükümlülüklerimiz, Avrupa Birliği‘nde düzenlenmiş ve düzenlenmemiş alanda işaretlendirme, UME‘nin yaptığı bilimsel çalışmalar, yurtdışında gösterdiği başarılar, verdiği hizmetlerle ikincil seviye laboratuarlar için ürettiği cihazlar ve ikincil seviye laboratuarların yaptıkları çalışmalar, verdikleri hizmetlerle TKS akreditasyonuna sahip olabilmek için yaptıkları ve kazandıkları deneyimler işlenmiştir.

Kongrenin birinci gününde gerçekleştirilen, MMO Temsilcisinin yönettiği, TMMOB, UME, TSE ve İSO temsilcilerinin katıldığı Panelde "Gümrük Birliği Uyum Yasaları Çerçevesinde Türkiye Akreditasyon Konseyinin Oluşumu" konusu işlenmiş, Avrupa ve dünyadaki oluşumlar değerlendirilerek, laboratuar, sistem, ürün/hizmet ve personel belgelendirmeleri konusunda nasıl bir akreditasyon sistemi kurulması gerektiğinin cevabı araştırılmıştır. Ülkemizde AB Ülkeleri tarafından tanınırlığı olan Ulusal bir Akreditasyon Konseyi ve buna uygun alt kuruluşlar oluşturulamadığı için üreticilerin bu hizmetleri Gümrük Birliği Anlaşması uyarınca AB ülkelerinden çok yüksek fiyatlarla satın almak zorunda kaldıkları, aksi halde topluluk ülkeleri tarafından standardizasyon, ölçüm, kalibraj, kalite, akreditasyon test ve belgelendirme konusunda konulan teknik engelleri aşamadıkları, bunun da maliyetleri dolayısı ile rekabet edilebilirliği olumsuz yönde etkilediği vurgulanmış, ilgili tüm kurum, kuruluş ve taraflar arası gerekli konsensün sağlanarak, özerk, bağımsız, tanınır bir Ulusal Akreditasyon Konseyinin oluşturulması doğrultusunda gerekli tüm teknik ve hukuksal düzenlemelerin ivedilikle tamamlanması gerektiği görüşü dile getirilmiştir.

Kongreye paralel olarak düzenlenen sergiye 7 kuruluş katılmıştır. Kalibrasyon, eğitim ve diğer hizmetlerle ilgili olarak düzenlenen sergi katılımcılardan büyük bir ilgi görmüş ve kuruluşlar arasındaki iletişimin gelişmesinde önemli bir rol oynamaya başlamıştır.

Başarılı bir şekilde organize edilen kongre ve sergiye gösterilen ilginin büyüklüğü gelecek kongreye ümitle bakılmasına neden olmuştur.

II.ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ
SONUÇ BİLDİRGESİ KURULU