Asansör Kontrolleri

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Edirne Şubesi

Sayın Bina Yöneticileri

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ne göre

“Bina sorumlusunun yükümlülüğü

MADDE 34 – (1) Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere yılda en az bir defa periyodik kontrolünü yaptırır.

(2) Bina sorumlusu, engellilerin erişilebilirliği için asansörün sürekli olarak güvenli kullanımını sağlar.

Periyodik kontrol ücretinin tahsili

MADDE 23 – (1) Periyodik kontrol ücreti, bina sorumlusundan KDV dahil olarak A tipi muayene kuruluşunca tahsil edilir.

(2) Tescil öncesi ilk periyodik kontrol ücreti ise asansör yaptırıcısından periyodik kontrol ücretinin üç katı olacak şekilde KDV dahil olarak A tipi muayene kuruluşunca tahsil edilir.

(3) İlgili idare tarafından talep edilmesi ve protokolde belirtilmesi durumunda EK-1’de yer alan taban ve tavan fiyat aralığında ilgili idarece belirlenen fiyatın azami % 10’unu protokol yapılan ilgili idareye A tipi muayene kuruluşunca aktarılır.

Periyodik kontrol dönemi ve yaptırma sorumluluğu

MADDE 8 – (1) Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda en az bir defa, Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşuna yaptırılır.

(4) Periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yükümlülük ilgili idare ve bina sorumlusuna aittir.

Periyodik kontrol esasları

(11) (Değişik:RG-13/9/2022-31952) Periyodik kontrol, asansörün bakımını üstlenen asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin nezaretinde gerçekleştirilir. Periyodik kontrole nezaret edecek olan kişinin teknik bakım ve onarım personeli olması ve periyodik kontrolde A tipi muayene kuruluşu ile iş birliği yapması asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından sağlanır. Garantisi dolan, garanti uygulamaları dışında kalan veya garanti kapsamında bulunmayan asansörün takip kontrolüne ise asansörün bakımını üstlenen asansör monte eden veya onun yetkili servisi veya periyodik kontrol raporuna göre söz konusu uygunsuzlukları gidermek adına sadece bu iş için bina sorumlusu ile sözleşme imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi nezaret eder. Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, tescil öncesi ilk periyodik kontrole, yıllık periyodik kontrole ve takip kontrolüne nezaret eden teknik bakım ve onarım personelinin;

a) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına aykırı hareket etmemesini,

b) İşveren bilgilerini de içeren tanıtıcı kimlik belgesini üzerinde taşımasını,

c) Güncel Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalılık kaydının ilgili A tipi muayene kuruluşuna sunulmasını,

sağlar.

(12) (Değişik:RG-13/9/2022-31952) Periyodik kontrole nezaret etme yükümlülüğü bulunan asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin ilgili mevzuat kriterlerini sağlamadığının tespiti halinde veya bina sorumlusu ile asansör monte eden veya onun yetkili servisi arasında bakım sözleşmesi imzalanmamış olduğunun belirlenmesi durumunda, denetim için asansörün bulunduğu ildeki Bakanlık il müdürlüğüne gerekli bildirim A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır. Bina sorumlusu ile bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisine ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin bulunmaması, bu belgenin geçerlilik süresinin dolması veya bu belgenin askıya alınması durumunda A tipi muayene kuruluşu tarafından periyodik kontrol yapılmaz.

(14) A tipi muayene kuruluşu, tanzim ettiği periyodik kontrol raporunu ilgili idareye, asansör monte edene veya onun yetkili servisine ve bina sorumlusuna iletir. Bu rapor, A tipi muayene kuruluşu, ilgili idare, asansör monte eden veya onun yetkili servisi ve bina sorumlusunca muhafaza edilir.

(16) Asansörde meydana gelecek bir kaza sonrasında bina sorumlusunca periyodik kontrolün tekrar edilmesi sağlanır.

(17) (Değişik:RG-13/9/2022-31952)  Yıllık periyodik kontrol veya takip kontrolü A tipi muayene kuruluşu tarafından bu Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde belirlenen tarihte resen yapılır. Ancak bina sorumlusunun başvurusu olması halinde söz konusu kontroller birinci cümlede belirtilen tarihten önce de yapılabilir. Bu durumda başvuru, A tipi muayene kuruluşu tarafından hazırlanan başvuru formu üzerinden yazılı beyan olarak elden veya A tipi muayene kuruluşunun kendi internet sitesinden elektronik olarak alınır. Başvuru asgari olarak başvuruyu yapanın unvanını veya adını ve soyadını, başvuru tarihini, başvurunun kapsamını ve başvuru konusu asansöre ait adres bilgisini içerir. Başvuruya ilişkin kayıtlar, bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar A tipi muayene kuruluşu tarafından muhafaza edilir ve talep edilmesi halinde Bakanlığa sunulur.” Şeklindedir.

 

Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek şekilde TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre asansör periyodik kontrolleri konusunda akredite olmuş A Tipi Muayene Kuruluşu olan Asansör Kontrol Merkezimiz tarafından, asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin yapılması için birçok belediyeyle protokol imzalanmıştır.

MMO AKM Edirne Şube olarak hizmet bölgemizde;

EDİRNE, LÜLEBURGAZ , LALAPAŞA, SÜLOĞLU, ENEZ, İPSALA, YENİKARPUZLU, MERİÇ, BÜYÜKMANDIRA, BABAESKİ, PEHLİVANKÖY , BÜYÜKKARIŞTIRAN Belediyeleri ve EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ ile protokollerimiz gereği yıllık periyodik kontrol ücretleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Güvenli asansör kullanımı için işbirliğinize teşekkür ederiz.

2024 YILI ASANSÖR KONTROL ÜCRETLERİ KDV DAHİL
  0-5 Durak 6-10 Durak 11-15 Durak 16-20 Durak 21-25 Durak TESCİL 0-5 TESCİL 6-10 TESCİL 11-15 TESCİL 16-20 TESCİL 21-25
EDİRNE BELEDİYESİ 1861 2326 2405 2875 3351 5583 6978 7215 8625 10053
LÜLEBURGAZ 1981,32 2242,68 2633,40 3160,08   5943,96 6728,04 7900,2 9480,24  
İPSALA 2038 2394 2872     6114 7182 8616    
SÜLOĞLU 2038 2394 2872     6114 7182 8616    
PEHLİVANKÖY 2038 2394 2872     6114 7182 8616    
BABAESKİ 2038,80 2394 2872,80     6116,4 7182 8618,4    
ENEZ 2038,80 2394 2872,80     6116,4 7182 8618,4    
LALAPAŞA 2038,80 2394 2872,80     6116,4 7182 8618,4    
MERİÇ 2038,80 2394 2872,80     6116,4 7182 8618,4    
YENİ KARPUZLU 2038,80 2394 2872,80     6116,4 7182 8618,4    
BÜYÜKMANDIRA 2027,67 2374,51       6083,01 7123,53      
EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ 2027,67 2374,51       6083,01 7123,53      
BÜYÜKKARIŞTIRAN 1982 2243 2634     5946 6729 7902    
EVRENSEKİZ BELEDİYESİ 1902 2282       5706 6846      

 

Aşağıdaki linklerden ilgili formları doldurarak, mail, fax göndererek veya Şube binamıza gelip başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

 

 

Asansör Başvurusu