Bildiri Konuları

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

 1. Yasal Mevzuat

 

-  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

-  İşyeri Sağlık Güvenlik ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri

-  Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkileri

-  İSG Kanun Tasarısı Taslağı

-  İş G-venliği Uzmanları Eğitim ve Yetkilendirme

-  İş G-venliği Uzmanları Görev ve Çalışma Esasları

-  Mesleki Eğitim ve Sorunları

-  İş Ekipmanları, Kontrol Yöntemleri, Yetkili Kişi ve Kurumlar

-  Acil, Yakın ve Ciddi Tehlike Kavramları

-  İSG Yönetmelikleri

-  İSG Hizmetleri Yönetmeliği Tasarısı

-  5510 Sayılı Sosyal G-venlik Yasası Uygulamaları

-  İSG` de Özel Sigorta Uygulamaları

-  İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hukuksal Boyutu, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları

-  Uluslararası Standartlar ve İş Güvenliği

-  Kayıt Dışı Çalışmalar ve İSG

-  İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Politika ve Esasları

-  Mesleki Yeterlilik ve Ulusal Meslek Standartlarında İSG

-  İSG Eğitimi, Eğiticileri ve Eğitim Kurumları

2. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)

-  İSG Kültürü

-  Risk Değerlendirmesi (Analizi)

-  İş Kazaları: Nedenleri, Önlemleri ve Değerlendirme Yöntemleri

-  Acil Durumlarda sağlık ve Güvenlik Yönetimi

-  Elle Taşıma İşlerinde Sağlık ve Güvenlik

-  Yangın Güvenliği

-  Yüksekte Çalışma

-  Gürültü Kontrolü ve İşitme Sağlığı

-  Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerle Yapılan Çalışmalarda Güvenlik

-  Makina Koruyucularının Önemi

-  Elektrikle Yapılan Çalışmalarda İSG

-  İş Ekipmanlarında İSG

-  Taşıma, İstifleme ve Depolamada İSG

-  Yapı İşlerinde İSG

-  Tehlikeli Kimyasallarla Çalışmalarda İSG

-  KOBİ` lerde İSG

-  Isıtma – Soğutma Ekipmanlarında İSG

-  Kişisel Koruyucu Donanımları ve CE İşareti

-  Radyasyonlu Çalışmalarda İSG

-  Boru Hatlarında İSG

-  Gemi İnşa Sanayinde İSG

-  Liman Çalışmalarında İSG

-  Endüstriyel Mutfaklarda İSG

-  Alış Veriş Merkezlerinde İSG ve Ergonomi

-  Kaynakla Yapılan Çalışmalarda İSG

-  Basınçlı Kaplarda İSG

-  İSG` de Düzenlenen Form ve Belgeler

-  Meslek Hastalıkları ve Korunma

-  İşyeri Hekimliği Hizmetleri

-  İşyeri Sağlık Elemanı Hizmetleri

-  İşyerlerinde Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Yolları

-  İş Yerlerinde İlk Yardım ve Acil Tedavi Hizmetleri

-  Yanıklar (Termal, Kimyasal)

-  Tozların Etkileri ve Korunma Yolları

-  Kaldırma Araçlarında İSG

-  Radyofrekansın Sağlık üzerine Etkileri

-  Dökümhanelerde İSG

-  Talaşlı İmalat Çalışmalarında İSG

-  Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İSG

-  İşyeri Ortam Faktörleri (Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik, Ergonomik, Psikososyal vb.)

-  Titreşim ve Etkileri

-  Tarımda- Tarım Makinalarında İSG

-  Çalışanlarda Sağlık Risk Grupları

-  İş Sağlığı Uygulama İlkeleri

-  İş Sağlığı ve Beslenme İlişkisi

-  Büyük Endüstriyel Kazalar

-  İşyerlerinde İş sağlığı ve Güvenliği Organizasyon Modelleri

-  İSG Yönetim Sistemleri

-  El Aletlerinde İSG

-  İşe Devamsızlık (Absenteeism) ve Önleme

-  İşyerinde Stres ve Korunma