Bildiri Konuları

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

A. Demir - Çelik Sektörünün Dünü, Bugünü ve Yarını

Sektörün tarihsel gelişimi
Sektörün gelecek perspektifi (arz-talep dengelerinde değişimi, AB sürecindeki geleceğinin tartışılması ve tahminler)

·     Sektördeki sorunlar ve çözüm önerileri (hammadde, rekabetçilik, ürün geliştirme, lojistik yönetimi, insan kaynakları ve yapısal sorunlar )

·     Sanayi ve üniversite işbirliği

·     Özelleştirme politikaları ve demir-çelik sektörü

·     Arz-talep dengelerinde değişim ve tahminler

B. Demir - Çelik Sektörü Üretim Teknolojileri ve Uygulamalar - Gelişmeler

Üretim teknolojileri
Yeni ürünler ve uygulama alanları
Otomasyon uygulamaları
Hasar analizi (aşınma, korozyon, yorulma, kırılma vb.)
Isıl işlemler
Sektörel uygulamalar

C. Çevre, Yönetimi ve Atıkların Değerlendirilmesi

D. Demir-Çelik Sektöründe Enerji Yönetimi ve Enerji Politikaları