Şube Tarihçesi

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Trabzon Şubesi

MMO TRABZON ŞUBESİ TARİHİ

VE

KURULUŞ  ÖYKÜSÜ

TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Anayasanın 135.maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kanununa göre 1954 yılında kamu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak kurulmuş olup, Kuruluş amaçları;
-Ülke ve toplum yararları doğrultusunda yurdun doğal kaynaklarının işletilmesini, üretimin arttırılmasını, yurt sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde gelişmesini sağlamak için teknik ve bilimsel çalışmalar yapmak ve bunları üyelerinin ve sanayinin yararına sunmak,
-Makina mühendisliği hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, inceleme, proje ve raporların hazırlanmasını, uygulanmasını ve teknik uygulama sorumluluğunun uzman makina mühendisleri tarafından yapılmasını sağlamak ve bunların teknik kurallara uygunluğunu incelemek, denetlemek ve onaylamak olarak benimsenmiştir.
Bu amaçlar doğrultusunda Makine Mühendisleri Odası Genel Merkezi tarafından 1966 yılında Orhan KARAKULLUKÇU' nun  görevlendirilmesiyle Trabzon Bölge Temsilciliği mesleki faaliyetlerine başlamıştır. Başlangıçta mesleki faaliyetler ve oda hizmetleri, görev yapacak herhangi bir ücretli personel ya da hizmet binası bulunmadığından, temsilci arkadaşlarımızın üstün özverileriyle kendi işyerlerinde sürdürülebilmiştir.

Odamız gerek oda gelirlerinin bulunmaması gerekse faaliyet alanının çok geniş bir bölgeyi kapsaması nedeniyle büyük sıkıntılar içinde faaliyet göstermeye çalışıyordu. Üye sayısının azlığı ve üye aidatlarının çok mütevazi olması odanın gelir durumunun yetersiz olması sonucunu doğuruyordu. Ayrıca bölge temsilciliği sınırları Sinop’tan Artvin’e, Erzurum’dan Ağrı’ya kadar olan alanı kapsadığından mesleki faaliyetlerin yapılması ve hizmete ulaşım konularında büyük sıkıntılar yaşanıyordu.
Bu kısıtlı imkanlara rağmen 1974 yılına kadar faaliyetlerini Trabzon Bölge Temsilciliği olarak devam ettiren odamız, 1974–1975 Döneminde Odamızın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiş olan Ali DİNÇER’in Genel Başkanlığı döneminde İl Temsilciliği düzeyine indirilmiştir.

Fuat GÜNAY 1973-1975 yılları arasında Orhan KARAKULLUKÇU’dan görevi devralmış ve askerlik nedeniyle ilimizden ayrılmasıyla bu görevi sona ermiştir. Fuat GÜNAY’ın ayrılması üzerine temsilcilik görevi, 1975 yılında Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 11. Bölge Müdürlüğü Tesisat Bölüm Şefi Osman Gürhan’a devredilmiştir.
Bu dönemde Odamız, diğer üç meslek odası (Mimarlar, İnşaat mühendisleri ve Elektrik mühendisleri Odası) ile birlikte, Trabzon Merkez Uzun Sokak’ta bir iş hanının ikinci katında, tek odası olan bir ofis kiralayarak, üyelerine belirli bir mekandan hizmet sunma imkanına kavuşmuştur.
Osman GÜRHAN, 1980 ihtilali ile bütün sivil toplum kuruluşları ile birlikte bölge temsilciliğimiz de fiilen kapatılana dek bu görevini sürdürmüştür. Daha sonra İl Temsilciliği görevi, 1980-1986 yılları arasında Ali Bülent GÜMÜŞTEKİN’e verildi. Bu dönem içerisinde 1983-1984 yılları arasında İl Temsilciliği görevini vekaleten İbrahim SAĞLAM sürdürmüştür.

Odamız,1986 yılına kadar İl Temsilciliği olarak Trabzon’da faaliyetlerini sürdürürken, Samsun Bölge Temsilciliğine bağlı olarak çalışıyordu. Oda seçimlerinin Samsun’da yapılması nedeniyle birçok sıkıntıyı da beraberinde getiriyordu. Bu yıllarda seçimlere katılmak üzere Samsun’a giden meslektaşlarımız, Samsun Bölge Temsilciliğinin bir lokal binası olmamasından dolayı seçimleri, o dönem öğretmenlerin derneği olan Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği lokalinde yapar ve gidiş-geliş masraflarını da kendi imkanları ile karşılardı. O dönemlerdeki seçimlerde, oylama esnasında lokale gelen-giden  öğretmen ve ziyaretçiler nedeni ile çıkan kargaşalar sonucu seçimler bir çok kez iptal edilmek zorunda kalınıyordu.
1986 yılında Samsun Bölge Temsilciliğinin kapatılması sonucunda Bölge Temsilciliğinin Trabzon’a alınmasına karar verildi. Yapılan seçimler sonucunda Erdal KESKİN başkanlığında göreve gelen ekip, 1988 yılına kadar göreve devam etti. Sinop, Samsun, Trabzon, Artvin illerinin yanında Erzurum, Ağrı, Kars ve Van illeri de, bu dönem içerisinde Bölge Temsilciliği faaliyet alanı içerisinde bulunmaktaydı.

Bölge Temsilciliğimiz, Mimarlar, İnşaat ve Elektrik Mühendisleri Odalarının İl Temsilciliklerinin de birer masaları olan bir ofiste bulunuyor ve birlikte hizmet veriyordu. Mehmet BAYTUNÇ tek ortak sekreter olarak tüm odalara adına faaliyet gösteriyordu. Bu dönemde maddi kaynak eksikliği nedeniyle Genel kurullara katılmak için Ankara’ya gidecek meslektaşlarımız kendi ulaşım masraflarını kendileri karşılar, yetmeyen miktar o zamanki iş adamı üyelerimizden bağış olarak alınırdı.
O yıllarda görevde bulunan Erdal KESKİN başkanlığındaki Yönetim Kurulu, öncelikle işe yeni bir hizmet binası aramakla başlamıştı. Bugünkü Uzun Sokak Eba Çarşısı 3. katını diğer üç meslek odası ile beraber kiralayarak yeni ofislerinde hizmetlerini sürdürme kararı almıştı. Bu dönemlerde TMMOB’a bağlı tüm üyeler için, İl Koordinasyon Kurulu’nun da içerisinde görev yapabileceği, ortak bir lokal ve müstakil hizmet binası büyük bir konfor olarak görünüyordu.

1988-1990 yıllarında Haydar ÇORUHLU, 1990-1992 yıllarında Ferzan OYMAN, 1992-1994 yıllarında Aydın BIYIKLIOĞLU başkanlığındaki Yönetim Kurulları Bölge Temsilciği olarak görevlerini sürdürmüşlerdir. 1994 yılında Gürcan BAYRAK başkanlığındaki Yönetim Kurulu göreve başladıktan sonra, Bölge Temsilciliği olarak faaliyet gösteren odamız Şube unvanı almış ve Giresun, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illerinin bağlı bulunduğu Şube etkinlik alanı belirlenmiştir.
Daha sonraki yıllarda diğer meslek odalarının, müstakil hizmet binalarına taşınmaları ile dört Meslek Odasının ortak hizmet binasında çalışma dönemi sona erdi. Bunun üzerine Odamız yine Uzun Sokak’ta bulunan 140 m² lik yeni yerini 1998 yılında göreve gelen Ayhan SÜRMEN başkanlığındaki Yönetim Kurulu kararıyla kiralayarak hizmet vermeye başladı. Bu süreçte yapılan yasal düzenlemeler neticesinde artan faaliyetler ile doğru orantılı olarak oda gelirinde de artış sağlanmıştır. Yine bu dönemde Uzunsokakta bir İş merkezinde bulunan ofis katının tamamı satın alınarak, çalışma mekanı üyelerimize daha kaliteli hizmet verebileceğimiz 218 m² lik geniş bir alana kavuşturulmuştur. Ayrıca Şubemize ait ilk hizmet aracı da yine bu dönemde satın alınmıştır.

2004-2008 yılları arasında görev yapan Osman Gökhan BALİ dönemindeki Yönetim Kurulu kararlarıyla  Büyük Sanayi Sitesindeki 600 m² lik eğitim amaçlı salon ve Giresun İl Temsilciliğinin faaliyet gösterdiği 100 m² lik yer alınarak Şubemiz envanterine dahil edilmiştir.
2008 yılında Şaban BÜLBÜL başkanlığındaki Yönetim Kurulu görevi devralmıştır. Bu dönemde Erzurum İl Temsilciliği için 250 m² ofis yeri satın alınmış, Kars Mesleki Denetim Bürosu İl Temsilciliğine dönüştürülmüş, Gümüşhane’de ise Mesleki Denetim Bürosu açılmıştır. Yine bu dönemde Rize ve Giresun İl Temsilciliklerinde kullanılmak üzere birer adet hizmet aracı satın alınmış olup aynı zamanda İl temsilciliklerindeki hizmet kalitesini yükseltme çalışmalarına öncelik verilmiştir. Mevcut Şube  Hizmet binasının oluşan iş hacmine cevap vermemesi ve üyelere yönelik sosyal alan eksiklikleri nedeniyle yeni bir hizmet binası arayışına girişilmiş ve bu aşamada 11/09/2009 tarih ve 505 nolu Yönetim Kurulu kararıyla ile 800 m², 4 katlı, içinde lokal, 90 kişilik seminer salonu, 2 adet eğitim salonu ve Teknik Birimin daha rahat hizmet verebileceği alanların bulunduğu Trabzon’un en gözde binalarından bir tanesi odamıza kazandırılmıştır.
1986 yılına kadar Başkanlık, Sekreterlik, Saymanlık görevlerinde bulunan Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımız, aynı zamanda şubemizin hizmet alanında bulunan her türlü yazışma, muhasebe gibi görevler yanında periyodik kontrol gibi teknik görevleri de fiilen kendileri yapmak durumunda idiler.

İlk olarak 1987 yılında Şube’ye büro görevlisi olarak bir personel alınmış olup bu durum odamızın iş ve işleyişinin gelişimi adına büyük bir başlangıç olmuştur. Sonraki süreçte yıldan yıla arttırılan Teknik ve İdari Personel sayısı ile Şubemiz faaliyet alanları için zorunlu hale gelen ideal kadroya doğru gelişimini sürdürmüştür.
Şubemiz Kanun ve Yönetmeliklerin kendisine vermiş olduğu yetkilere dayanarak bölgemizde bulunan özel ve kamu kuruluşlarına yönelik faaliyet alanına giren konularda hizmet vermekte ve üye talepleri, teknolojik gelişmeler, ilgi alanına göre belirlenen konularda eğitim, seminer panel gibi toplantılar düzenlemektedir.

Şubemiz, TÜRKAK tarafından  “TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları için Genel Kriterler” Standardı’na göre akredite olan Muayene Kuruluşumuzun (MMO AKM) birimi olarak tanımlanmış  ve Akredite Muayene Kuruluş statüsü kazanarak faaliyetlerine başlamış ve  bu kapsamda Asansör ve Sızdırmazlık kontrollerine devam etmektedir.
Şubemizin bu gününde, birlikte karar alma ve yönetme anlayışının hayata geçirildiği, meslek ve meslektaş sorunlarına, bölge gündemine ve Şube çalışmalarına ilişkin politikaların belirlendiği Danışma Kurulu toplantıları belirli aralıklarla düzenlemektedir.
Ayrıca meslek alanlarımızla ilgili gelişmeleri takip etmek, yapılan düzenlemeleri inceleyerek meslek alanlarımıza uyarlamak ve Oda Yönetim Kurulu çalışmalarını zenginleştirmek amacıyla kurulmuş olan İhtisas Komisyonlarımız faaliyetlerini sürdürmektedir.
Yine Şubemizde üyelerimiz arasındaki birlik ve beraberlik anlayışını pekiştirmek amacıyla yıl içinde birçok organizasyon düzenlemekte olup bunların başında her yıl düzenli olarak yapılan ‘Geleneksel Hamsi Şöleni’ gelmektedir.     

Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi olarak; meslektaşlarımızın gösterdiği birlik ve beraberlik anlayışı sürdüğü müddetçe, sorumluluk alanımızda bulunan bölgemizde demokratikleşme, bilim teknoloji, sanayi, kalkınma, istihdam, refah politikalarının oluşturulması, üyelerimizin ve kamuoyu duyarlılığının geliştirilmesi için “çağdaş, demokratik, üreten, sanayileşen ve hakça bölüşen bir Türkiye” oluşturmaya katkı sağlayacak meslektaşların üye olduğu ve “daha güçlü, daha etkin bir Meslek Odası” yaratma yolunda önemli adımlar atmaya devam edeceğiz.