Program

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

- Açılış Konuşmaları
İsmet R. ÇEBİ - MMO Başkanı
Teoman ALPTÜRK -TMMOB Başkanı

- Konuk Konuşmacılar
Erdal İNÖNÜ - SHP Genel Başkanı
Şükrü YÜRÜR - Sanayi Bakanı
Mehmet GÖKHAN - DYP Milletvekili
Oğuzhan ASİLTÜRK - RP Milletvekili
Ferit İLSEVER Sosyalist Parti Genel Başkanı

I. OTURUM
- Bilim, Araştırma ve Geliştirme Politikaları
Oturum Başkanı (Chair): Prof. Dr. Kemal KAFALI
- Teknolojik Bağımlılık ve Yaratıcı Mühendislik Eğitiminin Gerekliliği
Doç. Dr. H. Rıfat ALPAY - Uludağ Üniversitesi
- Sanayileşmeyi Hızlandıracak Eğitim, Bilim ve Araştırma Politikaları
Prof. Dr. Güngör BAŞER - Ege Üniversitesi
- Araştırma, Geliştirme Çalışmaları ve Nesnel Koşullar
Doç. Dr. Yücel ÇAĞLAR - MPM
- Endüstriyel Gelişmede Bilimsel Araştırmanın Rolü
Prof. Dr. Uğur ERSOY - ODTÜ
Bilim ve Teknolojinin Yeni Malzemeleri
Dr. Kemal GÜLEÇ - DPT
- Refah Düzeyi ve Araştırma Geliştirme Politikaları
Prof. Dr. Mehmet O. KICIMAN - TAİ
- Bilim ve Teknoloji ile Kalkınma
Prof. Dr. N. Kemal PAK Bilkent Üniversitesi-ODTÜ

PANEL
- Üniversite - Sanayi İşbirliği
Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Yakup KEPENEK
- Panelistler:
Teoman ALPTÜRK - TMMOB
Prof. Dr. A. Talha DİNİBÜTÜN - İTÜ
Dr. Recep GÖRÜR - ELSİS
Ali Ekber GÜVENÇ - BASIN-İŞ
Ali İhsan İLKBAHAR - OSD
Prof. Dr. Ömer SAATÇİOĞLU - ODTÜ

III. OTURUM
- Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerin Sanayideki Uygulamaları
Oturum Başkanı: Tunç KOMAN
- Bilişim Etkinliklerinde Kurumlaşma
Doç. Dr. Semih BİLGEN - ODTÜ
- Sanayileşme ve Ötesi
Yurdakul CEYHUN - TELETAŞ
Selim SARPER - TELETAŞ
- İmalat Teknolojisindeki Gelişmeler ve Mühendislik Sanayileri
Dr. Erol TAYMAZ - Industriens Utredningsinstitut İSVEÇ
- Genel Amaçlı Bilgisayarların Sanayide Otomasyona Uygulanması
Hakan UYGUN - ORTAŞ A.Ş.
Y. Murat ERTEN - ORTAŞ A.Ş.

IV. OTURUM
- Teknoloji Üretiminin Belirleyicileri ve Gelişme Perspektifleri
Oturum Başkanı (Chair): Prof. Dr. Ömer ANLAĞAN
- Teknolojik Yenilikleri Belirleyen Etmenler
Doç. Dr. Tülay ARIN - İstanbul Üniversitesi
- 21. Yüzyıl Sanayi Dokusunda Yeni Bir Yapılanmaya Doğru III. Uluslar arası İşbölümü
Doç. Dr. Arif ESİN - Mimar Sinan Üniversitesi İSTANBUL
- Bilimsel Teknolojik Devrim Koşullarında Ekonomik Gelişme ve Türkiye
Yusuf IŞIK - ESDA
- Tasarım - Teknoloji - Sanayileşme
Prof. Dr. Çelik KURDOĞLU - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
- Elektro - Ekonominin Parası
Prof. Dr. Ergun TÜRKCAN - Gazi Üniversitesi

AÇIK OTURUM
- Siyasi Partiler ve Sanayileşme Politikaları
Oturum Başkanı (Chair): Teoman ALPTÜRK
Konuşmacılar:
Yalçın KOCAK - ANAP Sakarya Milletvekili
Yusuf Ata ARIAK - SHP Kamu Yönetimi ve Yürütme Komisyonu Üyesi
Sinasi ALTINEL - DYP Zonguldak Milletvekili
Oğuzhan ASİLTÜRK - RP Genel Sekreteri
Necmi ÇİFTÇİ - DSP Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi
Yalçın BÜYÜKDAĞLI- SP Genel Sekreteri

V. OTURUM - Türkiye Sanayiinde Enerji Sektörü -Nükleer ve Jeotermal-
Oturum Başkanı: Bülent DAMAR
- Türkiye‘de Jeotermal Enerjinin Değerlendirilmesi
İsmail DOKUZ - MTA
- Nükleer Santral Teknoloji Transferi
Doğan ÖNEK - TAEK
- Türkiye‘de Nükleer Enerji
Prof. Dr. Atilla ÖZMEN - TAEK

VI. OTURUM
- Bölgesel Kalkınma ve Çevre Sorunları
Oturum Başkanı (Chair): Aydan Bulca ERİM
- GAP: Bölge Kalkınması İçin Enerji
Dr. Ömer KULELİ - ASEA Brown Boveri
Dr. Ali CULFAZ - ODTÜ
- GAP Entegre Bölge Kalkınma Planlaması Örneği
Doç. Dr. Mahmut SERT - TÜBİTAK-Gebze
- Sürekli ve Dengeli Kalkınma Amacıyla Çevresel Etkiler Çerçevesinde Sanayi Gelişiminin Yönlendirilmesi
Melih AKALIN - Çevre Genel Müdürlüğü
Mustafa YILDIRIM - Çevre Genel Müdürlüğü
- Çevre, Teknoloji ve İktisat
Dr. Aslan SONAT - Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

VII. OTURUM
- Bilimsel ve Teknoloji Gelişmelerin Toplumsal Boyutları
Oturum Başkanı: Dr. Hıfzı TOPUZ
- Teknolojik Gelişme, Enformasyon Teknolojisi, Esnek Üretim ve Uzmanlaşma
Teoman GÜLSEVER - İstanbul Üniversitesi
- Completion of the European Single Market: Ist Effect on Employment and Labour With Special Reference to Internal and Extemal Migration
- Avrupa Tek Pazarı Çerçevesinde Teknolojik Gelişmelerin İstihdama Etkileri ve Göçmen İşçi Sorunu
Elman HÖNEKOPP - Intitute of Labour Market Studies,
- Teknolojik Gelişmeler ve Sosyal, Siyasal Düşünceler
Prof. Dr. Korkmaz ALEMDAR - Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Raşit KAYA - ODTÜ
- Yeni Teknolojinin Ürünü: Emek Sürecinde Niteliksizleşme
Kuvvet LORDOĞLU - Dokuz Eylül Üniversitesi
- Bir Büyük Sırçaram: İletişim Teknolojileri ve İki Büyük İddia "İletişim Devrimi" ile "Bilgi Toplumu"
Yrd. Doç. Dr. Aydın UĞUR - Ankara Üniversitesi

VIII. OTURUM
- Türkiye Sanayiinde Sektör İncelemesi - Seramik, Tekstil
Oturum Başkanı: (Chair): Prof. Dr. Erhan KIRTAY
- Seramik Sağlık Gereçleri Sanayiimizin Yapısı ve Gelişimi
Yüksel GÜNER - Eczacıbaşı
- Bursa Tekstil Sektörü: Yoğunlaşma ve Verimlilik Çerçevesinde Piyasa Yapısı
Doç. Dr. Güzin ERLAT - ODTÜ
- Türkiye‘de Tekstil Teknolojisi Seçiminde Strateji Ne Olmalıdır?
Prof. Dr. Işık TARAKÇIOĞLU - Ege Üniversitesi

IX. OTURUM
- Türkiye Sanayiinin AT Karşısında Konumu Otomotiv - Demir - Çelik
Oturum Başkanı (Chair): Atilla CANDIR
- AT Tek Pazara Yönelirken Türk Binek Otomobil Üretiminin Bugünü ve Gelecekteki Durumu - Bir Karşılaştırma
Dr. N. Lerzan ÖZKALE - İTÜ
- AT Entegrasyonunda Demir - Çelik Sanayii
Doç. Dr. Canan BALKIR - Dokuz Eylül Üniversitesi
Ataman ILGAZ - METAŞ
- Türkiye‘de ve Dünyada Demir- Çelik Üretimi
Süleyman ÇINARER - DTÇİ
Fatih DULKAN - TDÇİ
Yusuf Ziya AKSOY - TDÇİ

X. OTURUM
- AT ve Teknolojik Gelişmeler
Oturum Başkanı: Bilge CANKOREL
- 1992 Tek Pazar Hedefi Doğrultusunda Avrupa Topluluğu Üye Davetlerinin Ekonomik Entegrasyon Çalışmaları ve Standardizasyon Sorunu
M. Can BAYDAROL - İKV
- Standardizasyonun Ekonomik Açıdan Önemi Ançtan TÖNÜK - TSE
- İnformation Society and the European Community
Dr. J. Le Quement - Avrupa Topluluğu Komisyonu
- Avrupa Ortak Savunma Sanayi ve Türkiye
Doç. Dr. Cemil ARIKAN - ROKETSAN
Dr. Yavuz AKA - ROKETSAN
- Yerli Silah Sanayiinin Kurulmasının Ekonomiye Olası Etkileri
Yrd. Dç. Dr. G. Güllük ŞENESEN - İTÜ

PANEL
- Savunma Sanayi
Panel Yöneticisi. Dr. Haluk GERGER
Panelistler (Participants):
Doç. Dr. Birol ALTAN - SAGEB
Kenan DURUKAN - HARB-İŞ
Adnan İĞNEBEKÇİLİ - MKE
Mahmut KARADENİZ - ASELSAN
Prof. Dr. Mehmet O. KICIMAN - TAI
Em. Tümgeneral Sedat TOKGÖZ - Gama Elektronik

PANEL
- Yönetim Teknolojileri - Geleceğin Fabrikası
Panel Yöneticisi: Prof. Dr. İmdat KARA
Panelistler:
Hamdi AKFIRAT - Bilkent Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer BENLİ - Bilkent Üniversitesi
Doç. Dr. Nesim ERKİP - ODTÜ
Prof. Dr. Ömer SAATÇİOĞLU - ODTÜ
Prof. Dr. Ataç SOYSAL - İTÜ
Prof. Dr. Gündüz ULUSOY - Boğaziçi Üniversitesi

XI. OTURUM
- Türkiye Sanayiinin Gelişimi
Oturum Başkanı: Tamer ATAUZ
- Türkiye‘de Sanayiinin Yapısı ve Gelişimi
Zafer GEÇİM - SAGEB
- Türkiye‘de Yatırım Alanlarına Yönelik Mühendislik Danışmanlık Hizmetleri Üretiminde Bugünkü Durum
Aykut GÖKER
- Türkiye‘de Sanayileşmenin Bölgesel Yapısı
Prof. Dr. Ümit ŞENESEN - İTÜ
- Türkiye Sanayisinde Küçük Üretim
Dr. Gürel TÜZÜN - Dr. Sezgin TÜZÜN
- Teknoloji Ödülleri
M. Yavuz ZEYTİNOĞLU - Eskişehir Sanayi Odası

XII. OTURUM
- Teknolojik Gelişmeler ve Yeni Sanayileşen Ülkeler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cem ALPAR
- Tek Pazarın Eşiğinde Şirket Birleşmeleri, İspanya ve Türkiye
Yasemin ÇONGAR - Cumhuriyet Gazetesi
Cem SEY - Gazeteci- BATI BERLİN
- İleri Teknolojilerin Gelişmekte Olan Ülkelere Girişinde UNIDO‘nun Rolü
Kamal HUSSEIN - UNIDO
Melih TÖRELİ - UNIDO
- Industrialisation Strategies and the Stati in NICs.
- Yeni Sanayileşmekte Olan Ülkelerde Sanayileşme Stratejileri ve Devlet
Dr. Fred NIXSON - Üniversity of Manchester İNGİLTERE

XIII.OTURUM
- Türkiye Sanayiinin Geleceği
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
- 2000‘li Yıllarda Sanayimizin Hedefleri
İshak ALATON - ALARKO
- Yeni Sanayileşen Ülkelerde ve Türkiye‘de İhracat, Sanayileşme ve Teknoloji
Doç. Dr. Muhteşem KAYNAK - Gazi Üniversitesi
- Sanayileşme Politikaları ve Türkiye Sanayinin Geleceği
Prof. Dr. Yakup KEPENEK
- Türkiye‘de 1980 Sonrası Ekonomik Politikalar, Sanayileşme Etkileşimi ve Sanayinin Yeniden Yapılanma Gerekleri
Doç. Dr. Fikret ŞENSES - ODTÜ
Doç. Dr. Arman KIRIM - ODTÜ
- Teknoloji: Dünya ve Türkiye
Prof. Dr. Tolga YARMAN - BİLTES
Doç. Dr. B.Sıddık YARMAN - STFA-Savronik AŞ
Dr. Farik A. YARMAN - STFA-Savronik AŞ

AÇIK OTURUM
- Türkiye Sanayiinin Geleceği
Oturum Başkanı: İsmet Rıza ÇEBİ
Konuşmacılar (Participants):
Prof. Dr. Taner BERKSOY - Marmara Üniversitesi
Haluk CEYHAN - IKV
Yılmaz KUŞKAY - Erzurum Sanayi Odası
Doç. Dr. Oktar TÜREL - ODTÜ
M. Yavuz ZEYTİNOĞLU - Eskişehir Sanayi Odası
- Türkiye‘de Doğalgaz Uygulamalarına Eleştirel Bakış
Mustafa ARAL
- Avrupa Tek Pazarının Gerçekleşmesi : İstihdam ve İş Gücü Özellikle de İç ve Dış Göç Etkileri
Elmar HÖNEKOPP

Etkinlik Bilgisi