Program

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

- Türkiye‘de Sanayinin Gelişimine Genel Bakış
Doç.Dr. Oktar TÜREL - ODTÜ
- Türkiye‘de Yabancı Sermaye
Semiha BABAN - YASED Genel Sekreteri
- Sanayiinde Yoğunlaşma ve Tekelleşme
Dr. Gürel TÜTÜN
- Türkiye‘de Sanayinin Finansman Kaynakları ve Sorunları
Prof.Dr. Yüksel KOÇ - YALKIN, SBF
Prof. Dr. Özdemir AKMUT - SBF
- Sanayileşmede Türk Bankacılık Sisteminin, Rolü
Yrd.Doç.Dr.Sami GÜÇLÜ
Öğr. Gör. Kerim ÖZDEMİR
- Sanayide Teşvik Tedbirlerinin Etkileri
Dr. Öztin AKGÖÇ- Marmara Üniversitesi Öğr. Gör.
- Sanayi Yapısındaki Yeni Oluşumlar ve Yer Seçimi
Yrd.Doç.Dr. Ayda ERAYDIN - ODTÜ
- Küçük Sanayi Siteleri Deneyimi
Doç. Dr. Raci BADEMLİ - ODTÜ
- Denizli Sanayinin Gelişimi ve Sorunları
Esat SİVRİ - Basma ve Boya Sanayi A.Ş. Y.K. Başkanı
- Takım Tezgahları
Adnan İĞNEBEKÇİLİ - TAKSAN Genel Md.
- Tekstil Makinaları
Doç.Dr. H.Rıfat ALPAY - Mak.Yük. Müh. Uludağ Üniversitesi, - Elektro-teknik Makina ve İmalat Sanayi
Metin ÖZGÜÇ - Makina Yük. Müh. TAMSAN Proje Dairesi Başkanı
- Nükleer Enerji Tesisleri Yapımı
Suphi ŞAHİN - Elektrik Yük. Müh. TEK Nükleer Santraller Dairesi
Başkan Yardımcısı
- Türkiye‘de İmalat Sanayinin AET‘deki Geleceği Açısından Uluslararası Ücret ve Emek Verimi Karşılaştırmaları
Prof. Dr. Korkut BORATAV
- AT‘nun Son İki Genişlemesinin Türkiye‘nin Sanayi Ürünleri İhracatı Üzerindeki Muhtemel Etkileri
Lerzan ÖZKALE - İTÜ Öğr. Gör.
- Uluslararası İş Bölümü ve Türkiye
Yusuf IŞIK - Araştırma Uzmanı
- Türkiye‘de Serbest Bölgeler ve Sanayinin Gelişimi
Prof. Dr. İlhan TEKELİ - ODTÜ
Selim İLKİN
- Türkiye‘nin Sanayileşmesinde Kamu Sektörü ve Planlama
Doç. Dr. Bilsay KURUÇ- SBF
- Endüstriyel Gelişmede İnsan Kaynaklarının Önemi ve Bu Alanda Yöneticilerin Konumu
Olgun KIRÇIL - MPM Araştırma Uzmanı
- Türk Sanayinde Yönetici Profili
Gündüz PAMUK - Inşaat Y.Müh.
- Türkiye‘de İstihdam Sorunu ve Sanayi
Prof. Dr. Sadun AREN
- Türkiye‘de Sanayi ve Ücretler
Cevdet SELVİ - Petrol-İş Genel Bşk.
- Sözleşmeli Personel ve İş Güvencesi
Doç.Dr.Gülhan ÖZGEN - Erciyes Üniversitesi
- Sanayide Enerji Tasarrufu
Erhan IŞlL, Enerji Eski Bakanı
- Çevre Sorunları, Maliyetleri ve Yeni Bir Ekonomiye Yönelme
Dr. Ömer KULELİ - Kimya Y.Müh.
- Sanayide Doğalgaz Kullanımı
M.Emin SAATÇİ
- Sanayide Doğalgaz Politikası
Nuran ŞATANA - BOTAŞ
- İmalat Sanayinde Verimlilik
Mesut ODABAŞI, Gültekin ÇOYGUN, Nurdan A.ILGAZ
- Sanayi ve Araştırma
Sümeyir AKÇASU - Makına Y.Müh. ETİ MAKINA AŞ
- Türkiye‘de Sanayi-Üniversite İlişkileri
Prof.Dr.Halim DOĞRUSÖZ - ODTÜ
- Türkiye‘de Araştırma Firmaları
Naci UĞUR - Makina Yük. Müh. Petkim AŞ
- Otomotiv Sektörü
Ziya ÖZKAN - Makina Y.Müh.Otomotiv Sanayi Demeği Y.K.Başkanı
- Otomotiv Sanayinin Dünü Bugünü
Hilmi K.ATİLLA - TAYSAD Genel Sekreteri Gemi Mak. İşl.Müh.
- İş Makinaları
Oğuz TÜRKYILMAZ - Makina Y.Müh.
- Türkiye‘de Motor Sanayi
Ergin SUNGUR. AKMOSAN Genel Müdürü, Makina Y.Müh.
- Türkiye‘ye Teknoloji Transferi
Gülser YILDIRIM - Cam İş Ambalaj A.Ş Teknik Müdürü
- Teknoloji Üretme Potansiyeli ve Teknoloji Transferi
Nurhan YENTÜRK-ÇOBAN
- 21. Yüzyılda Doğru Sanayi Teknolojileri
Prof.Dr.İbrahim KAVRAKOĞLU - Elektrik Yük. Müh. T.Şişe ve Cam Fab. AŞ. Genel Md.Yrd.
- Sanayi Tesisleri Yapımı
Tamer ATAUZ - Makina Y.Müh. ALARKO Holding Yön.Kur. Üyesi
- Türkiye‘de Mühendislik Hizmetleri
Algan HACALOĞLU - İnşaat Yük.Müh.
- Türkiye‘de Silah ve Mühimmat İmalat Sanayi
Sedat TOKGÖZ - Elektrik Yük.Müh. Emekli General - Gemi Sanayi
Dr.Nezih NEYZİ - PEVA A.Ş. Y.K. Başkanı
- Büyük Motorlu Araç Üretimi
Tunç KOMAN - Makina Yük. Müh. MAN MOTOR A.Ş. Genel Müd.
- Havacılık Sanayimizle İlgili Bazı Görüşler
Prof.Dr. Cahit ÇlRAY - İnşaat Müh. ODTÜ TAİ Y.K. Başkanı - Tüketicinin Korunması
Hilmi İSMAİLOĞLU - Makina Yük. Müh. TSE Genel Sekreteri
- Sanayi Ürünleri Dış Ticaretinde Kalite Kontrolü
İsmail ÖZTUNALI - Orman Yük. Müh. Ulusal Kalite Kontrol Sistemi Kurulmasına Dair Proje‘de TMMOB Temsilcisi
- Ülkemizde Ölçme ve Kalibrasyon Durumu Üzerine Bir Araştırma
Doç.Dr.Yrd. Ahmet TOPUZ,
Yrd.Doç.Dr. Ahmet EKERİM , Yard. Doç. Dr. Nişan SÖNMEZ,
Öğr. Gör. Cemalettin YAMAN - Yıldız Üniversitesi Müh.Fak.
- Sanayide Standartlar ve AT‘da Standartlarının Uyumlaştırılmasına
İlişkin Yeni Yaklaşımlar
Nurşah KOŞAR, Elektrik Müh. ELTEM-TEK AŞ
- Tüketicinin Korunması ve Kalite Kontrolü
MMO Kalite Komisyonu
- Çağdaş Bilgi Dokümantasyon Faaliyetleri
Sönmez TANER
- 21.Yüzyıla ve Avrupa Topluluğu‘na Girerken Türk Sanayinde İnsan Faktörünün "kalite" Çemberleri
Serdar ERKAN
- Odun Kökenli Ürün Sanayinde Yapısal Durum ve Sorunlar
Celal ÇOBAN
- 21.Yüzyıla Girerken Dünya "Malzeme" Teknolojisindeki Gelişmeler ve Bu Gelişmeler Karşısında Türkiye
A.H.ÜÇIŞlK
- Sanayide Atıl Kapasite Sorunu
Işıl YAPRAK

Etkinlik Bilgisi