Program

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

- Sunuş Konuşması
İlhami KILIÇOĞLU - 1974 Sanayi Kongresi Başkanı
- Açılış Konuşması
Ali DİNÇER - TMMOB MMO Başkanı

I. OTURUM

Oturum Başkanı : Ali DİNÇER - TMMOB MMO Başkanı
- Sanayileşmenin Kuramsal Doğrularına Bir Yaklaşım Denemesi
Nadir AKGÜL
- Tartışma
Katılanlar : Prof. Dr. Tuncer BULUTAY - Siyasal Bilgiler Fakültesi
Doç. Dr. Necdet SERİN - Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dr. Yakup KEPENEK - ODTÜ
Mümtaz ZEYTİNOĞLU - Eskişehir Sanayi Odası Başkanı

II. OTURUM

Oturum Başkanı : Ahmet VAROL - TMMOB EMO Başkanı
- Türk Elektronik Sanayi ve Geleceği
Dr. Toğan ZEREN - TBTAK Mar. Bil ve End. Araş. Enst.
- Tartışma
Katılanlar: Aydın KÖKSAL - El. Yük. Müh.
Yavuz DOĞUSOY - El. Yük. müh.
Kaya YAZGAN - El. Yük. Müh.

III. OTURUM

Oturum Başkanı : Atalay YILDIZ - TMMOB MMO İzmir Şb. Başkanı
- Montajcılıktan Otomotiv Sanayine Geçiş Süreci
Şener MUTER - Mak. yük. Müh.
- Tartışma
Katılanlar : Yavuz BAYÜLKEN - TMMOB MMO İst. Şb. Yön. Kur. Üyesi
Dr. Şadi CİNDORUK - ODTÜ

IV. OTURUM

Oturum Başkanı : Ayhan KARLIDAĞ - San. ve Tek. Bak. Küç. El. San. Da. Bşk.
- Organize Sanayi Bölgeleri Uygulaması ve Bursa Organize Sanayi Örneği
Ercan DÜLGEROĞLU - Etüd ve Araştırma Uzmanı
- Tartışma
Katılanlar : Sümeyir AKÇASU - Mak. Yük. Müh.
Yılmaz ÇAKIR - Eskişehir Sanayi Odası Genel Sekreteri

V. OTURUM

Oturum Başkanı : İsmet Rıza ÇEBİ - TMMOB MMO Yönetim Kur. Üyesi
- Türkiye‘nin Traktör Talebi ve Karşılanması
Turhan ONUR
- Tartışma
Katılanlar : Prof. Dr. İsmail Hakkı ÖZ - Ziraat Mak. Araş. Enst. Başkanı
Prof. Dr. Gazanfer HARZADIN - Zirai Donatım Genel Md.
Kadri ÖZTÜRK - Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Gen. Müd.
Yavuz BAYÜLKEN - TMMOB MMO İstanbul Şb.Yön. Kur.

VI. OTURUM

Oturum Başkanı : Faik KOÇ - TMMOB MMO Ankara Şube Başkanı
- Tahribatsız Muayene Disiplinin Bir Merkezi Otorite Şeklinde Kurumlaştırılmasının Türk Sanayine Getireceği Faydalar
Doç. Dr. Müh. Nezihi ÖZDEN - İTÜ Nükleer Enerji Enst.
- Tartışma
Katılanlar : Mustafa GEDİKTAŞ - İTÜ Mak. Fak. Dekanı
Bilgin KAFTANOĞLU - ODTÜ Makina Bölüm Başkanı
Ayşe CEYHAN - DPT Uzmanı
Arslan SANIR - Sanayi Bakanlığı

VII.OTURUM

Oturum Başkanı : Tamer BALÇIK - TMMOB GMO Başkanı
- Gemi İnşa Sanayimiz ve Geleceği
Gemi Mühendisleri Odası adına
Nurettin URAS - Gemi Mak. Müh.
Atilla ERGÜLEC - Gemi Mak. Yük. Müh.
- Tartışma
Katılanlar : Prof. Dr. Teoman ÖZALP - İTÜ Gemi Fak. Dekanı
Yük. Müh. Melih KÖKNEL - Denizcilik Bankası İnşaat İşleri Md.
Hikmet BİLYAZ - TMMOB MMO İzmir Şube San. ve Tek. Kom.

VIII.OTURUM

Oturum Başkanı : Teoman ÖZTÜRK - TMMOB Başkanı
- Türkiye‘de Sanayileşme Politikası ve Yatırımların Parasal Kaynakları Nadir AKGÜL - Dev. İstatistik Enst. Tek. Ar. Da.
- Tartışma
Katılanlar : Doç. Dr. Necdet SERİN - Siyasal Bilgiler Fakültesi
Aslan Başer KAFAOĞLU - İktisatçı
IX. OTURUM
Oturum Başkanı : Tevfik ÇAVDAR - DPT Uzmanı
- Kamu Yatırımlarının Finansman Sorunları
Doç. Dr. Akın İLKİN - İst. Üniv. İktisat Fakültesi
- Tartışma
Katılanlar : Atilla CANDIR - Tekel Gn. Müdürü
Doç. Dr. Zafer BAŞAK - Hacettepe Üniversitesi
Aslan Başer KAFAOĞLU - İktisatçı

X. OTURUM

Oturum Başkanı : Fevzi ŞOLT - TMMOB MMO İstanbul Şube Başkanı
- Sanayi Yatırımların Finansmanında Yurt Dışında Çalışan İşçilerin Tasarruflarından Yararlanma Olanakları
Prof. Dr. Nusret EKİN - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
- Tartışma
Katılanlar : Doç. Dr. Alparslan IŞIKLI - Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dr. Yakup KEPENEK - ODTÜ
Sina PAMUKÇU - DİSK Adına

XI. OTURUM

Oturum Başkanı : İlkay İZER - TMMOB İMO Başkanı
- Yatırımlar ve Halk Sektörü
Korkut ÖNGÜN - Mak. Yük. Müh.
- Tartışma
Katılanlar : Doç. Dr. Alparslan IŞIKLI - Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dr. Kemal DERVİŞ - ODTÜ
Aydın MERİÇ - TMMOB MMO İstanbul Şube Yön. Kur

XII. OTURUM :
- Yöneylem Araştırması ve Sanayileşme ile İlişkileri
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Halim DOĞRUSÖZ - ODTÜ
- Yöneylem Araştırması ve Sistem Tasarımı; Türkiye‘den Bir Örnek
Dr. Ünver ÇINAR - ODTÜ
- Bakım Sorununa Kantitatif Yaklaşımlar
Dr. Ömer SAATÇİOĞLU - ODTÜ
- Yatırımların Rantabilite Hesaplarının Yapılmasında Türkiye‘deki Uygulamalar ve Yöneylem Araştırması Tekniği Yaklaşımı
Cihan H. DAĞLI - ODTÜ
- Tartışma
Katılanlar : Dr. Muhittin ORAL - TBTAK Mar. Araş. Lab.
Ergin TANBERG - Mak. Yük. Müh.
Refik CABİ - DPT Uzmanı
- Değerlendirme