SONUÇ BİLDİRGESİ

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

SAVUNMA SANAYİİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ’22 SONUÇ BİLDİRGESİ

13-15 EKİM 2022

Savunma Sanayii Sempozyumu 13-15 Ekim 2022 tarihleri arasında Erciyes Kültür Merkezinde TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından MSB, SSB ve üst düzey protokollerin, kamu, özel sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversitelerin katılım ve destekleriyle yaklaşık 20.000 kişinin ziyaretiyle Kayseri’de gerçekleştirilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı MKE, ASFAT ve AFGM, Savunma Sanayii Başkanlığına bağlı  Vizyoner Genç Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, Aspilsan Enerji A.Ş., TEİ gibi ana yükleniciler ile alt yüklenici olan özel sektör firmaları, Türksat, Aırbus, Oran Kalkınma Ajansı, KalDer, Sasad, Türk Harb İş Sendikası, Kosgeb, Herkes İçin Havacılık Derneği, Sivil Toplum Kuruluşları ve Üniversiteler sempozyumda stant açarak katılım sağlamış, ayrıca akademik bildiri sunumu ile katılan ve bilim kurulumuzda yer alan toplam 29 üniversitenin katılım ve destekleriyle tamamlanmıştır. 3 gün süren etkinlikte 2 gün boyunca 2 farklı salonda paralel olarak 16 oturumda 52 adet akademik bildiri yanında Tübitak Sage ve çalışmaları hakkında bilgilendirme, kalite güvence ve belgelendirme (AQAP), stratejik iş birliği anlaşması (SİA), patent süreçleri, savunma sanayii güvenliği ve belgelendirme, teşvik programları, yalın kalite ile kalite anlayışı konularının da işlendiği toplam 59 adet sunum gerçekleştirilmiştir. Savunma sanayii alanında ileri gelen firma yetkililerinin katılımı ile 2 farklı panelde yerlileştirme çalışmaları hakkında sunumlar yapılmıştır.

Paneller öncesi Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Genel Müdürü Tümg. Hüseyin Duman ve Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Serdar Demirel’in savunma sanayiinde güncel gelişmeler hakkında bilgilendirmeler yapmıştır. 1. panelde; Aspilsan Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Turan ÖZDEMİR (Moderatör ), TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin ÖZTÜRK, TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk AKŞİT, TR Eğitim ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Çağlar DEMİRKAN sunumlarını gerçekleştirmiştir. 2. panelde; Ulusal Siber Güvenlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa ALKAN (Moderatör ), Asfat A.Ş. Hava Programları Direktörü Serdar TAŞBİLEK, Aırbus Türkiye İş Geliştirme Direktörü Bahadır GÜLTEKİN, Sasad Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur COŞKUN, Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin SOYDAN faaliyet alanları hakkında bilgi vermiştir.  3 gün boyunca ana yükleniciler ve alt yükleniciler ile üniversitelerin katılımı ile sergi alanında 54 stant açılarak, üretilen ürünler ve projeler sergilenmiştir. Akademik Bildiri sunumları ile paralel olarak 500 ün üzerinde B2B görüşmeleri gerçekleştirilerek, Türkiye genelinden katılım sağlayan firmaların birçok ana yüklenici firmalar ile anlaşma sağlanmış olup görüşmeleri devam eden firmalar bulunmaktadır.

‘’Akademik Çalışmalar Işığında Yerlileştirme Faaliyetleri’’ temalı Savunma Sanayii Sempozyumunun oturumlarında savunma sanayiinde; Enerji Uygulamaları, Malzeme ve Üretim Teknolojileri, Tasarım ve Simülasyon, Elektronik ve Haberleşme Sistemleri başlıkları altındaki konular ele alınmıştır.

Savunma Sanayii Sempozyumu düzenlemekteki hedefimiz; ülkemizin coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle önem arz eden savunma sanayiine katkı sağlamak, yüksek teknolojiye sahip savunma sistemlerini millileştirmek, yurtiçi tasarım ve arge çalışmalarına ağırlık vermek suretiyle savunma sanayiinde güçlü bir ülke olarak dış siyasette daha etkin bir rol almak ve ekonomiye artı bir değer kazandırmaktır. Sempozyumda; konunun ilgili tüm taraflarının katılımıyla, ülkemiz ve kamu yararı gözetilerek bilgi paylaşımının sağlanması, sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin sunulması ve kamuoyu ile paylaşılarak savunma sanayiinde ana ve alt yüklenici olan kamu ve özel sektörler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler bir araya getirilerek iş birliği yapılması amaçlanmıştır.

Sempozyumda sorunların tespiti ile çözüm önerileri kamuoyunun dikkatine sunulması kararlaştırılmıştır.

Savunma sanayiinin oluşturulması ve geliştirilmesinde ki en önemli amaç ulusal bağımsızlık ve güvenlik açısından güçlü olmaktır. Dünya’da ve Türkiye’de savunma sanayii geçmişine baktığımız zaman, bu sektörün gelişmiş ülkelerde daha fazla olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu nedenle;  

 • İleri teknoloji ve yüksek maliyet isteyen savunma sanayii sektörünün güçlendirilmesi, istihdam sağlanması ve yurtdışına bağımlılığının asgariye indirilmesi gerekmektedir. Bunun içinde üretimde yerlileşme ve millileşme ile ilgili projeleri daha fazla gündeme getirilerek desteklenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.
 •  Savunma sanayii hem yüksek sermaye hem de yüksek Ar-ge harcamaları gerektiren bir sektördür. Yapılan araştırmalara göre son yıllarda Türkiye’nin Ar-ge harcamalarında büyük bir artış görünmektedir. Üretimde yüksek Ar-ge çalışmaları sonucunda yerli ürün oranı artmış ve ihracat miktarlarında artış görülmektedir. Sempozyumda yapılan çalışmalar ve araştırmalarda elde edilen veriler sonucunda Savunma sanayiinde yerli ve milli üretim için daha fazla Ar-ge çalışmaları desteklenmesi amacıyla ülkemiz için Ar-ge faaliyetlerinde önemli rol oynayan Tübitak-Sage kuruluşunun faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılmış olup, alt yüklenicilerin Tübitak-Sage ile işbirliği çalışmaları teşvik edilmelidir. Ayrıca sempozyumda sunumu yapılan kompozit, malzeme, imal usulleri, enerji, similasyon, havacılık konularında akademik bildirilerden Ar-ge çalışmalarında faydalanılmalıdır.
 • Savunma sanayiinde de nitelikli insan gücü diğer sektörlere nazaran daha çok önem arz etmektedir.  Türkiye’de modern savunma sanayiinin ilerleyişi, akademik bilgi ve bu bilgiye sahip nitelikli iş gücü ile paralel ilerlemektedir. Sektörde ileri teknoloji gerektiren her türlü üretim faaliyeti ancak kalifiye ve teknik bilgiye sahip çalışanlarca mümkün olabilir. Bu nedenle Dünya genelinde hızla değişen teknolojilerin yakından takip edilebilmesi ve rekabet üstünlüğü için insan kaynakları çok önemlidir. Ar-ge tasarım faaliyetlerinde mühendislik çalışmalarının önemi nedeniyle eğitim ve farkındalıklara önem verilmeli, mühendislik bölümündeki öğrenciler için eğitim programları ve sektöre yönlendirme yapılmalıdır. Genç mühendislere istihdam sağlanması ve savunma sanayiiye katkı sağlamak amacıyla üniversite- oda işbirliği çerçevesinde ve sektörün istek ve ihtiyaçları doğrultusunda  ‘’ Kalite Sistemleri, CAD CAM Programları, Analiz Doğrulama Programları, Yapay Zeka Programlama, Test Ve Kalibrasyon, Similasyon, Sanal Gerçeklik’’ vb konularda eğitimler düzenlenmelidir.
 • AFGM’ ye bağlı kamu kurumları ile üst yüklenici olan vakıf şirketlerinin Know-how,  bilgi ve tecrübelerinin sektörde çalışan veya çalışmak isteyen alt yüklenicilere aktarılması sağlanmalıdır.
 • Savunma sanayii ile ilgili üniversite öğrencileri, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları ve alt yüklenicilerin bilinçlendirilmesi için faaliyetler artırılmalıdır. Bölgede ekosistem oluşturulması için Uygulama – Geliştirme merkezleri kurulmalıdır.
 • Sempozyumda AFGM ‘ye bağlı kamu kuruluşlarının yurtdışında temin edilen ihtiyaçlarının, yerli piyasada temin edilebilmesi amacıyla başlatılan ‘’Stratejik İşbirliği Anlaşması (SİA)’’  hakkında firmalara bilgi verilerek, bilinçlendirme sağlanmış olup işbirliğinin artırılması hedeflenmelidir.
 • Etkinliğimizde, havacılık sektöründe uluslararası kalite sistemlerinin önemi, sürdürülebilirlik ve güvenilebilirlik kapsamında üst yüklenicilerin isterleri olan ‘’Savunma Sanayii Güvenliği ve Belgelendirme’’, verimliliğin artırılması kapsamında ‘’Yalın Teknikler ile Kalite Anlayışı’’ ve ‘’ Kalite Güvence ve Belgelendirme (AQAP)’’ hakkında bilgi verilerek, sektöre girmek isteyen alt yüklenici firmalara farkındalık sağlanmıştır. Yerlileştirme faaliyetlerinin geniş kapsamda yaygınlaştırılması amacıyla ‘’Teşvik Programları’’ hakkında bilgi verilerek, güncel teşvikler hakkında kamuoyunda sürekli bilgilendirilme yapılmalıdır. Ayrıca savunma sanayiinde Ar-ge, inovasyon tasarım faaliyetleri önem arz etmekte olup, stratejik öneme sahip gelişmelerin patentle koruma altına alınması amacıyla patent süreçleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Bu kapsamda, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri vb. kurumlar tarafından güncel bilgilendirmeler yapılmalıdır.
 •  Sempozyumda 500 ün üzerinde yapılan B2B görüşmeleri ile ana yükleniciler ile alt yüklenicileri bir araya getirilerek iş birliği yapılması hedeflenmiştir. Yapılan anket çalışmaları ve geri dönüşlerden olumlu sonuçlar alınmaktadır. Hedeflemiş olduğumuz işbirliği anlaşmaları birçok firma da sağlanmış olup, ülkemiz ve şehrimiz için bu alanda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ana yükleniciler ile görüşmeleri devam eden firmalar bulunmaktadır. Yine aynı şekilde etkinliğimiz sonrasında şehrimizin stratejik önemi gündeme gelerek Kayseri’de ASFAT, TUSAŞ, TOMTAŞ Yatırım ve Erciyes Teknopark ortaklığı  ile Türkiye’nin ilk uçak fabrikası olarak 1925’te kurulan ancak daha sonra kapanan TOMTAŞ, aynı isimle yeniden kurulması için gerekli anlaşmalar imzalanmıştır. Bu kapsamda firmaları daha çok bir araya getirerek iş birliği fırsatı sağlayan seminer, sempozyum gibi etkinlikler artırılmalıdır.

 

Etkinlik Bilgisi