Yürütme Kurulu Toplantıları

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Toplantı No : 1

Tarih : 3 Kasım 2012

Yer : Ankara Şube Eğitim Merkezi

Katılımcılar:

Osman TEZGİDEN

Merkez

Çağdaş AKAR

Merkez

Şayende YILMAZ

Merkez

Banu AKIN

Merkez

Serap ÖZPOLAT ÇETE

Merkez

Mahir Ulaş AKCAN

Merkez

İzzet SEFERBEYOĞLU

Ankara Şube

Zafer GÜZEY

İstanbul Şube

Ali Sinan ERTÜRK

İzmir Şube

Hüseyin MANTO

Kocaeli Şube

Birhan ŞAHİN

Zonguldak Şube

Ali Rıza AYDEMİR

Adana Şube

Taner BİLGİÇ

Adana Şube

Sarenur SARI

Ankara Şube

Taylan Özgür TAŞ

Ankara Şube

Gülçin BENGÜ

Antalya Şube

Andaç ZİREK

Antalya Şube

Bahri Can AK

Bursa Şube

Hakan ÇELİK

Bursa Şube

Nihat Canberk KUNDAKÇI

Denizli Şube

Gülcihan ÖZYÜKSEL

Denizli Şube

İlyas ÇELİK

Diyarbakır Şube

Fatih ESİCİ

Diyarbakır Şube

Orhan ÖZDOĞAN

Diyarbakır Şube

Serkan SEVAT

Edirne Şube

Hakan SARI

Edirne Şube

Uğur AKDOĞAN

Eskişehir Şube

İzzet Emre CAN

Eskişehir Şube

Gülden CİHANGİR

Gaziantep Şube

Tahsin YALMAN

Gaziantep Şube

K. Efe ERSÖZ

İstanbul Şube

Ali Can ÖZALP

İstanbul Şube

Mesut GEÇGEL

İstanbul Şube

Çağlar CEYLAN

İzmir Şube

Damla İÇÖZ

İzmir Şube

Murat NAMLI

Kayseri Şube

Çağrı TEBERİK

Kayseri Şube

Uğur CANPOLAT

Kocaeli Şube

Emre TÜRKER

Kocaeli Şube

Sinan OĞUROL

Mersin Şube

Alper SENDAN

Mersin Şube

Hüseyin Umut YILDIZ

Trabzon Şube

Caner SOYKÖK

Trabzon Şube

Işıl UVACIKLIOĞLU

Zonguldak Şube

Sinan DUMAN

Zonguldak Şube

Gündem:

1. Kurultay Düzenleme Kurulu Toplantı Kararları Hakkında Bilgilendirme

2. Kurultay Yürütme Kurulu Çalışma Esaslarının Belirlenmesi

3. Kurultay Ana Teması ve Yerel Kurultaylar Üzerine Görüşme

4. Kurultay Tarihi, Süresi ve Yeri Hakkında Görüşme

5. Kurultay Duyuru Broşürü, Afişi ve Bülteni Üzerine Görüşme

6. Dilek ve Öneriler

Kararlar:

Gündem 2: Kurultay Yürütme Kurulu Çalışma Esaslarının Belirlenmesi

1. Yürütme Kurulunun toplantı kararlarının Kurultay Sekreteri aracılığıyla Düzenleme Kurulu üyeleri ile paylaşılmasına,

2. Kurultay Yürütme Kurulu toplantılarının yerel kurultaylar öncesi ve sonrasında olmak üzere en az 2 kez yapılmasına

Gündem 3: Kurultay Ana Teması ve Yerel Kurultaylar Üzerine Görüşme

1. Kurultay ana temasının ve Kurultay‘da görüşülecek konuların belirlenmesi için merkez öğrenci üye komisyonundaki Şube temsiliyetlerinin 2 katı katılımla 8 Aralık 2012 tarihinde Ankara‘da bir Çalıştay yapılmasına,

2. Çalıştayda görüşülmesi önerilen Kurultaya yönelik konu başlıklarının Şube komisyonları tarafından hazırlanarak en geç 30 Kasım 2012 tarihine kadar Kurultay Sekreterine iletilmesine,

3. Merkez Kurultaya yönelik olarak yapılacak olan şube yerel kurultaylarının en geç Merkez Kurultay tarihinden 15 gün önce tamamlanarak, sonuç bildirilerinin Kurultay Sekreterine iletilmesine,

Gündem 4: Kurultay Tarihi, Süresi ve Yerinin Belirlenmesi

1. Kurultay süresinin 1 gün olmasına,

2. Kurultayın 16 Mart veya 30 Mart 2013 tarihlerinden birisinde yapılmasına (yer durumuna göre tarih belirlenecektir),

3. Kurultay yeri konusunda Kurultay Sekretaryasına görev ve yetki verilmesine,

Gündem 5: Kurultay Duyuru Broşürü, Afişi ve Bülteni Üzerine Görüşme

1. Kurultaya yönelik taslak duyuru broşürünün ve afişinin Kurultay Sekretaryasınca hazırlanarak Yürütme Kurulu ve Düzenleme Kurulu görüşüne sunulmasına,

2. Kurultaya yönelik çalışmaların yer alacağı bir bültenin 1 Mart 2013 tarihine kadar Yürütme Kurulu ve Kurultay Sekreteri ortak çalışmasında hazırlanarak Kurultay katılımcıları ile paylaşılmasına

Alınan kararların Oda Yönetim Kurulu onayına sunulmasına KARAR VERİLDİ.