Genel Bilgiler

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Kurultayın Amacı; Üniversitelerin Makina, Endüstri, İşletme, Sanayi, Uçak, Havacılık, Uzay, Sistem, Teknik Metod, Üretim Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören öğrenci üyelerimize, ülkemizdeki mühendislik eğitimini ve üniversitelerde yaşanan sorunları, meslek alanlarımıza ilişkin gelişmelerin öğrenci üyelere yansımasını, eğitimde yaşanan sorunlara ve çözümlerine ilişkin düşünceleri, öğrenci üye örgütlülüğüne ilişkin önerileri ortaya koyarak tartışabilecekleri özgür bir platform oluşturmaktır.

Bu kapsamda Şubelerimizde Kurultay başlıklarına ilişkin yerel öğrenci kurultayları yapılacaktır. Binlerce öğrencinin katılarak görüşlerini ifade edeceği yerel kurultaylardan süzülen görüşler 1999 yılından bu yana her iki yılda bir düzenlediğimiz ve bu yıl altıncısını düzenleyeceğimiz Öğrenci Üye Kurultayına taşınacaktır. Kurultayımız "Mühendis: Toplumun Öznesi mi? Sermayenin Nesnesi mi? "  ana temasıyla düzenlenecektir.

Ülkenin dörtbir yanında Şubelerimizde ve İl Temsilciliklerimizdeki Öğrenci Üyelerimiz komisyonlarını oluşturarak çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır. Şube Öğrenci Komisyonları üniversitelerindeki öğrencilerle birlikte çalışmalarını sürdürmektedir. Merkez Öğrenci Üye Komisyonu, Şube Öğrenci komisyonları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla Şubelerin öğrenci temsilcilerinin katılımıyla oluşturulmuştur. Genel kararlar ülkenin dört bir yanından gelen öğrenci temsilcilerinin katılımıyla alınmaktadır.

Makina Mühendisleri Odası bünyesindeki öğrenci üye faaliyetini planlayan ve Şubelerde yaşama geçmesi için perspektif oluşturan Merkez Öğrenci Üye Komisyonunun önemli bir görevi de Öğrenci Üye Kurultayını yapmaktır.

Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin "Amaç" bölümünde yer alan "Meslek alanlarıyla ilgili öğretim yapan kuruluşlarla iş birliği yaparak ülkenin gereksinimini karşılayabilecek nitelik ve nicelikte mühendisin yetişmesine yardımcı olmak, bu konularda önerilerde bulunmak, eğitimin ve öğrencilerin sorunlarını incelemek ve öneriler geliştirmek..." maddesi, öğrenciye yönelik çalışmalarımızın Odamız tarafından ne kadar önemsendiğini vurgulamaktadır.

Kurultaylar sürecinde beş alt başlıkta tartışmalar yürütülecektir.

1 - Oda- Öğrenci İlişkisi ve Öğrenci Örgütlülüğü

Odamız, öğrenci üye örgütlülüğüne büyük önem vermektedir. Odamız örgütlülüğü içerisinde yer alan meslek disiplinlerine bağlı bölümlerde okuyan tüm öğrencileri gelecekte üyesi ve yöneticisi olacakları Makina Mühendisleri Odasıyla öğrencilik günlerinden başlayarak tanıştırmak, teknik ve sosyal içerikli seminer, kurs gibi etkinliklere katılarak mesleki gelişimlerine katkıda bulunabilmek hedeflenmektedir.

2 - Üniversitelerde Neo-Liberal Dönüşüm ve Piyasalaşma

IMF ve Dünya Bankasının dayatmalarıyla, YÖK ve atadığı yöneticiler eliyle uygulanan Neo-Liberal politikalar üniversiteleri ticarethaneye çevirmektedir. Üniversiteler; yemekhaneleri, yurtları, kantinleri, yaz okulları, her türlü belge ve bağış adı altında alınan çeşitli ücretleri ile tam bir ticari işletme mantığıyla çalıştırılmaktadır. Bizler, eğitimin kamusal bir hizmet olduğunu ve tüm öğrencilere eşit ve parasız biçimde verilmesi gerektiğini savunuyoruz.

3 - Üniversite-Sanayi-Toplum İlişkisi ve Mühendislik Eğitimi

Üniversiteler bilim yuvasıdır ve bilim halkın hizmetinde olmalıdır. Tüm toplumsal yapıyı olduğu gibi başta üniversiteler olmak üzere eğitim sistemi sermayenin ve piyasanın ihtiyaçlarına uygun biçimde yapılandırılmaktadır. Bilim, bilim olmaktan çıkartılarak alınıp satılabilen bir meta haline getirilmektedir. Kamusal kaynaklarla kurulan üniversitelerin her türden imkanı teknokentler vasıtasıyla sermayenin hizmetine sunulmaktadır. Bireyci ve rekabetçi bilgi üretimi yerine kolektif bilimsel üretim; bilginin özel mülkiyeti yerine de kamusal mülkiyet esas olmalıdır.

4 - Kriz-İstihdam-İşsizlik

Kapitalist küreselleşmenin sınırsız kar hırsı, üretim yerine para hareketleriyle kazanmayı hedeflemektedir. Üretim politikalarından vazgeçen kapitalizmin krizi derinleştikçe bedelini emeğiyle geçinenler ödemektedir. Üretimin vazgeçilmez unsuru olan mühendisler her geçen gün istihdam ve işsizlik sorunu yaşamaktadır. İşsiz mühendis sayısı sürekli artmaktadır. Üretim ve sanayileşmeyi esas alan bir ekonomik sistemi savunuyoruz.

5 - Mühendislikte Kadının Yeri

Kadınlar, yaşamın her alanında olduğu gibi işyerinde de birçok ayrımcı uygulamaya uğramaktadır. İşyerinde cinsiyetçi baskılarla karşılaşılmakta, bilgi-beceri ve liyakatın önüne cinsiyeti engel olarak çıkarılmaktadır. Kadınların iş hayatında yaşadıkları sorunları belirleyerek mühendis adayı kadınların yaşayacağı zorluklara bugünden çözümler üretmeye çalışacağız.