Etüt Proje Eğitimleri

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Kocaeli Şubesi

ETÜT PROJE EĞİTİMLERİ

Sıra Modül Eğitimin Adı Eğitim Tarihi Sıra Modül Eğitimin Adı Eğitim Tarihi
1 3. Modül Sanayi Etüt Proje 15 - 20 Ocak 2024 18 3. Modül Bina Etüt Proje 20 - 24 Mayıs 2024
2 3. Modül Bina Etüt Proje 15 - 19 Ocak 2024 19 1. 2. 3. Modül Sanayi Etüt Proje 20 Mayıs - 08 Haziran 2024
3 1. 2. 3. Modül Sanayi Etüt Proje 19 Şubat  - 09 Mart 2024 20 3. Modül Sanayi Etüt Proje 03 - 08 Haziran 2024
4 3. Modül Sanayi Etüt Proje 04 - 09 Mart 2024 21 1. 2. 3. Modül Bina Etüt Proje 20 Mayıs - 07 Haziran 2024
5 1. 2. 3. Modül Bina Etüt Proje 19 Şubat  - 08 Mart 2024 22 3. Modül Bina Etüt Proje 03 - 07 Haziran 2024
6 3. Modül Bina Etüt Proje 04 - 08 Mart 2024 23 1. 2. 3. Modül Sanayi Etüt Proje 24 Haziran - 13 Temmuz 2024
7 1. 2. 3. Modül Sanayi Etüt Proje 04 - 23 Mart 2024 24 3. Modül Sanayi Etüt Proje 08 - 13 Temmuz 2024
8 3. Modül Sanayi Etüt Proje 18 - 23 Mart 2024 25 1. 2. 3. Modül Bina Etüt Proje 24 Haziran - 12 Temmuz 2024
9 1. 2. 3. Modül Bina Etüt Proje 04 - 22 Mart 2024 26 3. Modül Bina Etüt Proje 08 - 12 Temmuz 2024
10 3. Modül Bina Etüt Proje 18 - 22 Mart 2024 27 1. 2. 3. Modül Sanayi Etüt Proje 07 - 26 Ekim 2024
11 1. 2. 3. Modül Sanayi Etüt Proje 15 Nisan - 04 Mayıs 2024 28 3. Modül Sanayi Etüt Proje 21 - 26 Ekim 2024
12 3. Modül Sanayi Etüt Proje 29 Nisan - 04 Mayıs 2024 29 1. 2. 3. Modül Bina Etüt Proje 07 - 25 Ekim 2024
13 1. 2. 3. Modül Bina Etüt Proje 15 Nisan - 03 Mayıs 2024 30 3. Modül Bina Etüt Proje 21 - 25 Ekim 2024
14 3. Modül Bina Etüt Proje 29 Nisan - 03 Mayıs 2024 31 1. 2. 3. Modül Sanayi Etüt Proje 02 - 21 Aralık 2024
15 1. 2. 3. Modül Sanayi Etüt Proje 06 - 25 Mayıs 2024 32 3. Modül Sanayi Etüt Proje 16 - 21 Aralık 2024
16 3. Modül Sanayi Etüt Proje 20 - 25 Mayıs 2024 33 1. 2. 3. Modül Bina Etüt Proje 02 - 20 Aralık 2024
17 1. 2. 3. Modül Bina Etüt Proje 06 - 24 Mayıs 2024 34 3. Modül Bina Etüt Proje 16 - 20 Aralık 2024

İçerik

27 Ekim 2011 tarihli Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 11. Madde 2. ve 3. Fıkrasında yer alan ve 18 Eylül 2012 tarih ve 28415 sayılı resmi gazetede yayınlanan Enerji Verimliliği Eğitim Ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliği kapsamında ETÜT PROJE EĞİTİMİ düzenlenmektedir.

Kimler Katılabilir

Etüt - Proje eğitimlerine mühendislik alanında en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilir.

Sertifikaların Kullanılabileceği Alanlar

Etüt Proje Sertifikası: 

Enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek isteyen tüzel kişilere, Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından, sanayi ve/veya bina sektörlerinde faaliyet yürütmek üzere, aşağıda tanımlanan esaslar çerçevesinde yetki belgesi verilir."

Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi Yetkilendirilmesinde

Sanayi kategorisinde yetki belgesi almak isteyenlerde asgari olarak aşağıdaki personel altyapısına sahip olma şartı aranır:

a)   Etüt-proje sertifikasına ve en az 2 yıllık mesleki deneyime sahip asgari 3 mühendis"

Bina kategorisinde yetki belgesi almak isteyenlerde asgari olarak aşağıdaki personel altyapısına sahip olma şartı aranır:

b)   Etüt -proje sertifikasına ve en az 2 yıllık mesleki deneyime sahip asgari 2 mühendis"

Enerji Yöneticisi Sertifikası: 

a)  Yönetimler, yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, her bir endüstriyel işletmesindeki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir.

Yönetmelik 9. Madde 2. Fıkrası gereğince,

b)   Toplam inşaat alanı en az yirmibin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beşyüz TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az onbin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi ikiyüzelli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, binalarındaki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır.

Bu şekilde enerji yöneticisi sertifikası sahibi bir kişi tarafından verilebilecek hizmet, üç bina ile sınırlıdır."

Eğitim Şartları ve Sınav

 1. Kursiyer adayları katılmak istedikleri eğitim dönemi için belirlenen mail adresine ön başvuru yaptırması gerekmektedir. 
 2. Planlanan eğitim için MMO tarafından yapılacak olan ön değerlendirmeden sonra kesin liste oluşturulacak ve katılımcılara duyurulacaktır. MMO; kurslar esnasında müracaat sırasını göz önüne alarak bir liste oluşturacaksa da; nihai listede istediği katılımcıya yer verip vermemekte serbesttir.
 3. Herhangi bir sebeple eğitime katılımın olmaması halinde eğitim ücreti iade edilmez. Bu durumda ya bildirilen kursiyerin bir başka dönemde düzenlenecek eğitime katılımı sağlanır, ya da aynı eğitime katılmak üzere ilgili kurum veya kuruluşlar tarafından yeni bir kursiyer bildirilir.
 4. Makina Mühendisleri Odası eğitime katılım durumuna göre, eğitim tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
 5. İstenen diğer belgelerin kursun ilk günü eksiksiz olarak getirilmesi gerekmektedir. Eksik evrakı bulunan kursiyer eğitime devam edemeyecektir.
 6. Eğitimin başarılı olması için tüm derslere devam edilmesi tavsiye edilir. Eğitim esnasında belirtilen devamsızlık sürelerine uyulmaması halinde katılımcının eğitimi iptal edilir ve ücret iadesi yapılmaz.
 7. Eğitimin tamamlanmasını takip eden en fazla 6 ay içerisinde, katılım sağlanan eğitim gurubuna bağlı olarak, yönetmelik kapsamında bulunan gerçek bir Endüstriyel Tesiste veya Binada etüt ve proje çalışmasının yapılması ile tamamlanacak bir bitirme ödevi hazırlanmalıdır.
 8. Etüt eğitimi sonrasında hazırlanan bitirme ödevinden başarılı olanlar, Genel Müdürlük tarafından açılacak merkezi sınavlara katılarak başarılı olunması koşulu ile katılımcılar "ETÜT PROJE" Sertifikalarına sahip olacaklardır.
 9. Sınav Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği Ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafınca her yıl Nisan ve Ekim aylarında yapılmaktadır. Sınavdan başarılı olan katılımcılar Bina veya Sanayi Etüt Proje Sertifikasını almaya hak kazanacaktır.

Gerekli Belgeler

 1. Fotoğraf- 2 adet
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Noter onaylı diploma veya çıkış sureti (Fakülte Sekreterliğinden veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için kurumlarından alınan aslının aynıdır onaylı belgeler kabul edilir)
 4. Kursiyer adı-soyadı ve " ETÜT PROJE EĞİTİM ÜCRETİ" ibaresi belirtilerek yatırılan eğitim ücretine ilişkin dekont
 5. Sadece 3. Modüle katılacak katılımcıların Enerji Yöneticisi Sertifikasının Fotokopisi

Sadece 3. Eğitim modülüne katılacak katılımcılar için; 18.09.2012 tarihinden önce alınmış Sanayi Enerji Yöneticisi veya Bina Enerji Yöneticisi Sertifikalarına sahip olanlar sertifikalarını bakanlığa gönderip yenilemeleridir.

Eğitime Katılım

Başvuru: Aşağıda belirtilen E-Posta adresine almak istediğiniz eğitim dönemini belirtip, iletişim bilgilerinizi içeren talep yazısı ile ön başvuru yapılması gerekmektedir.

Tel  : (0262) 335 33 96 – 97 – 98                    Fax : (0262) 335 33 92

E-posta              : uem [at] mmo.org.tr

Yer                      : TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi

                        Sanayi Mah. Çarşı Yapı Sitesi D Blok No:22   İZMİT / KOCAEL (KOÇTAŞ Alışveriş Merk. Arkası.)

Eğitim Süresi

a)      ETÜT PROJE EĞİTİMİ (1.Modül+2.Modül+3.Modül Eğitimi)Katılımcıları için:

Eğitim Süresi : 16 İş Günü ( Sanayi Etüt Proje Eğitimi )

Eğitim Süresi :15 İş Günü ( Bina Etüt Proje Eğitimi )

Eğitim Saatleri : 09:30 - 18:30

2024 Yılı Eğitim ve Yemek Bedeli Kdv Dahil: 33.000,00TL

b)   Sadece 3. Modül Eğitimi Katılımcıları için:

Eğitim Süresi : 6 İş Günü ( Sanayi Etüt Proje )   : 5 İş Günü  ( Bina Etüt Proje )                   

Eğitim Saatleri : 09:30 - 18:30

2024 Yılı Eğitim ve Yemek Bedeli Kdv Dahil: 16.000,00TL

 

Eğitim Ücretinin Yatılacağı Banka Hesap Numarası Bilgileri:

Banka Adı       : Türkiye İş Bankası

Banka Kodu    : 4218

Hesap Adı       : Tmmob Makina Mühendisleri Odası

Hesap No        : 5994240

IBAN No          : TR08 0006 4000 0014 2185 9942 40