Bildiri Konuları

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

1.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Hukuksal Boyutu,Uygulamalarda Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler 

2.İSİG Alanında Ulusal-Uluslararası Mevzuat, Yönetim Sistemleri ve Standartlar  (ILO Sözleşmeleri, AB Direktifleri, Ulusal Kanun, Yönetmelikler, Standartlar )

3.Kamu Sektöründe İSİG Uygulamaları

4.İş Kazaları: Nedenleri, Sonuçları, Önleme, Değerlendirme, Bildirim, Kaza Analizi

5.Meslek Hastalıkları, İşe Bağlı Hastalıklar

6.İSİG ile Toplum Sağlığı Etkileşimi

7.Örnek İSİG Uygulamaları  (Kamu ve Özel Sektör)

8.Çalışanların İSİG Eğitimleri  (Teorik- Uygulamalı- İşbaşı Konuşmaları- Ölçme Değerlendirme)

9.İSİG`de Ölçme Değerlendirme

10. İSİG` de Mesleki Eğitim – Mesleki Yeterlilik,

11. İSİG Kültürü, İSİG Politikaları ve Yaygınlaşması, İSİG` de Liderlik

12. İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği (Görev-Yetki- Sorumluklar, Karşılaşılan Sorunlar, Saha Uygulamaları, Mesleki Sorumluluk Sigortası)

13. İşyeri Sağlık-Güvenlik ve Ortak Sağlık-Güvenlik Birimleri

14. İşyerlerinde ve Ülke Düzeyinde İSİG Örgütlenmesi ve Denetim Modelleri

15. Acil Durumlarda Sağlık ve Güvenlik Yönetimi

16. Tehlike ve Risk Kavramları

17. Çalışanlarda Risk Grupları ve İSİG (Kadın, Çocuk, Genç, Yaşlı, Göçmen, Engelli)

18. Esnek İstihdam Biçimleri ve İSİG` e Etkisi

19. Risk Değerlendirmesi

20. İSİG`de Önleme ve Koruma

21. İşe Devamsızlık (Absenteeism) ve Önleme

22. İş Ekipmanlarınde Güvenlik ve Periyodik kontroller

23. Kişisel Koruyucu Donanımlar ve CE

24. İşyeri Ortam Faktörleri (Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik, Psikolojik, Ergonomik, Tozlar vb.) ve Korunma 

25. Psikososyal Tehlikeler (Stres, mobbing vb.) ve Güvenlik 

26. KOBİ` de  İSİG Hizmetleri

27. Kapalı Alanlarda İSİG Uygulamaları

28. Tarımda İSİG

29. Taşıma, İstifleme ve Depolamada İSİG

30. Yüksekte ve Düşme Tehlikesi Olan Çalışmalarda İSİG

31. Kaynaklı İmalat Çalışmalarında İSİG

32. Bakım Onarım İşlerinde Güvenlik

33. Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerle Yapılan Çalışmalarda Güvenlik

34. Ekranlı Araçlarla Yapılan Çalışmalarda İSİG

35. Ergonomi

36. İSİG Çalışmaları ve Etik

37. Endüstriyel Hijyen

38. Yangın Güvenliği

39. Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve İSİG

40. Proses Güvenliği

41. Büyük Endüstriyel Kazalar (BEKRA, SEVESO)

42. İSİG`de Teşvik Uygulamaları

43. Sektörel İSİG Profesyonelliği

44. İSİG` de Sürdürülebilirlik

45. İşyerlerinde Çağdaş Teknolojinin Getirdiği Yeni Tehlikeler (GSM, Radyofrekans, Çoklu Kimyasal Duyarlılık Sendromu, Nanoteknoloji)

46. Kentsel Dönüşümde İSİG

47. Sporda İSİG