Genel Bilgiler

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

İş Sağlığı ve Güvenliği; emeği ile geçinen, yani çalışan insanları ilgilendiren bu kavramlara verilen önem ülkeden ülkeye değişmektedir. Ayrıca ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle, toplumlar ve toplumu oluşturan bireylerin eğitim, kültür ve bilinç düzeyleriyle doğrudan ilgilidir.

Gelişmiş ülkeler yasal önlemlerle, toplumsal eğitim ve bilinçlendirme ile sorunun çözümü yönünde oldukça mesafe katetmişler. Oysa bizim gibi sanayileşmesini tamamlayamamış, sanayici ve demokrasi kültürü gelişmemiş, eleştiri, öneri ve denetim sistematiklerinin gelişmediği ülkelerde yara kanamaya devam etmektedir.

Sorunun çözümünün;

İlgili tarafların (devlet-işveren-işçi) bir araya gelip, her şeyin odağına insanı koyan bir anlayış çerçevesinde hareket etmeleriyle,

İşyerlerinde "önce insan, önce sağlık, önce iş güvenliği" anlayışıyla hareket edilerek tüm süreçlerde birinci önceliğin İş Sağlığı ve Güvenliğine verilmesiyle,

"Yanlış olan neydi?" ile ilgilenen reaktif yaklaşımlar yerine "Nelerin yanlış gidebileceğini" araştıran, önceden öngören, "Daha başka neler olabilir?" sorusuna yanıt arayan risk yönetiminin, yani proaktif yaklaşımların öne çıkarılmasıyla, çözülebileceğine inanmaktayız.

AB sürecine dönük olarak 4857 sayılı İş Yasası ile birlikte Ülkemizdeki İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı da yeniden değişmiş, bu alanda çok sayıda yönetmelik yayınlanmış ve bir kısmı yürürlüğe girmiştir. Ancak uygulamada diğer alanlarda olduğu gibi belirsizlikler yaşanmaktadır.

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olmanın bilinci ve sorumluluğuyla bu ekonomik ve toplumsal sorunu her boyutuyla bir kez daha tartıştırıp ortaya çıkan çözümleri ilgili yetkililerin bilgisine sunmak, kamuoyu oluşturmak görevimizdir.

Bu sebeple birincisini 2001, ikincisini 2003 ve üçüncüsünü 2005 te düzenlediğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresinin dördüncüsünü 2007 de de yapmayı talep ediyoruz.

TMMOB Makina  Mühendisleri Odası olarak; bir meslek örgütü olmanın sorumluluk ve bilinciyle; 1.sini 2001, 2.sini 2003‘ te ve 3. sünü 2005‘ te düzenlediğimiz, 4. sünü 2007‘ de Adana Şubemiz sekreteryalığında gerçekleştireceğimiz bu büyük buluşmada amacımız; bu alandaki çabalara destek vermek, tartışma platformları oluşturmak ve kanayan yaranın iyileştirilmesini sağlamaktır.

Amaçlarımızın gerçekleşmesi doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bu Kongrede de bizlere desteğini esirgemeyen kurum, kuruluş, firma ve kişilere bir kez daha teşekkür ederiz.

Düzenleme Kurulu