AMAÇ – KAPSAM

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Dünyada yıllık nüfus artışından daha fazla enerji talebi artışı yaşanmaktadır. Ülkemiz de gittikçe artan bir enerji talebiyle karşı karşıya olup, nüfus artışıyla birlikte enerji kullanımı; sanayi, ulaşım ve binalarda hızla artmaktadır. Sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu fosil yakıtların hızla tükenmesi, enerjinin verimli kullanımını daha da önemli hale getirmektedir.

Son yıllarda Türkiye enerji gereksiniminin yerli kaynaklardan sadece % 25’i temin etmekte olup, kullandığımız  enerjinin  %75‘i dışa bağımlıdır. Ülkemizin enerji ithalatı toplam ithalatımızın %23’ünü oluşturarak, ithalattaki en önemli kalemlerimizden biridir.

Ülkemiz artan enerji talebini yerli kaynaklarla karşılamada başarılı olamamaktadır ve enerji talebindeki artışlar, güvenilir ve uygun fiyatta petrol ve doğalgazın temininde sorun teşkil etmekte ve bunun sonucunda ülkemizin enerji ithalatına ödediği maliyetler her geçen yıl artmaktadır. Bu bağlamda Ülkemizde enerji verimliliğinin artırılması, ekonomimiz üzerindeki dışa bağımlılıktan kaynaklanan ağır yükün azaltılmasında çok önemlidir. Ayrıca, İthal kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtların bu denli yüksek kullanımı, önümüzdeki yıllarda karbon salımlarına yönelik gündeme gelebilecek cezai ekonomik yaptırımlara da yol açabilecektir.

Enerji verimliliği bu riskleri bir fırsata çevirmek için  en kolay, en ucuz ve doğrudan bir yoldur. Hali hazırda Ülkemizin yaklaşık olarak bina sektöründe %30, sanayi sektöründe %40  ve ulaşım  sektöründe %15 olmak üzere enerji tasarruf potansiyeli mevcuttur.

Dünyada en önemli enerji kaynağı olan petrol ve kömür gibi fosil yakıtların hızla tükenmesi, varolan kaynaklarının verimli kullanımında enerji verimliliği çalışmalarını çok önemi kılmaktadır. Bununla birlikte, enerji verimliliğinin ürün ve hizmet üretiminde, istihdama, ekonomiye ve sosyal hayata katkısı büyüktür.

Enerji kullanımı tek başına bir çevresel sorun olmasa da, enerjinin üretimi ve kullanımı esnasında ortaya çıkan sera gazı emisyonlarının sebep olduğu küresel  ısınma, iklim değişiklikleri gibi çeşitli çevresel sorunlar, insan hayatını ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Ayrıca insanların yaşamlarını %90 oranında iç ortamlarda geçirdiği gerçeği yaşam alanlarımızdaki yapılarda, yapı malzemesi, kullanıcı, iç ortam hava kalitesi ve sağlık arasındaki ilişki hakkında çok az şey bilmemiz enerji verimliliğini daha önemli hale getirmektedir.

Bu açıdan bakıldığında enerji verimliliği; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, daha az fosil yakıt kullanımı, daha küçük karbon ayak izi ve daha az sera gazı emisyonu demektir.

Mevcut tesislerde enerji verimliliğinin artırılması, yeni kurulacak sistemlerde enerji verimli teknoloji ve ekipman kullanımı ile enerji yoğunluğunun düşürülmesi, ülkemiz ekonomisinin gelişimine çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca, sanayileşme ve denetimsizlik yüzünden halkın yaşamını tehdit eden çevre kirliliğinin engellenmesinde, iklim değişikliği ve küresel ısınma ile etkin bir mücadele yöntemi olan enerji verimliliği dünyanın korunması için önemli bir adımdır.

Odamız, 01-02 Haziran 2007 tarihlerinde ilkini, 09-11 Nisan 2009 tarihlerinde ikincisini ve 31 Mart-2 Nisan 2011 tarihlerinde üçüncüsünü gerçekleştirildiği Enerji Verimliliği Kongrelerinde; Enerji sektöründe temel politikaları ve teknolojik gelişmeleri irdelemek, enerjinin etkin, verimli ve tasarruflu kullanımı için toplumsal "farkındalık", "bilgilenme" ve "bilinç" yaratmaya yönelik yeni açılımlar sunmak, alternatifler üretme sorumluluğunu yerine getirmiştir.

Odamız, 13-14 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştireceği IV.Enerji Verimliliği Kongresi’nde de Ülkemizin dört bir yanındaki sektörle ilgili akademisyenleri, kamu ve özel sektör yetkililerini, sektörde ürün ve hizmet üreten firmaları, işletmeleri ve çalışanlarını bir araya getirmeyi amaçlayarak Enerji Verimliliği konusunda önemli bir platform olacaktır.