Amaç

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Bakım; bir sistemin üretken ve güvenli olarak sürdürülebilmesi için gerçekleşltirilen faaliyetler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bakım kavramı, genişl kapsamlı olarak düşünülmelidir. Takım tezgahları yanında; günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan araba, uçak, tren, bina gibi diğer makina ve tesisler de "bakım" kapsamı içerisinde değerlendirilmelidir. Bir tesisin etkili ve sürdürülebilir bir şekilde işletilebilmesi, ancak etkin olarak yapılacak bakım faaliyetleri ile mümkün olabilir. Etkili bakım faaliyetleri, en az tesisin satın alınması veya kurulması kadar önemli bir süreçtir.

Mühendislerin büyük bölümü bakım faaliyetlerinde "uygulayıcı" olarak görev yapmakta ve sadece bakım yöntemlerine odaklı olarak çalışlmaktadır. Halbuki, bakım; üretim planlama, satın alma başta olmak üzere diğer süreçlerle bağlantılı tüm ilişkileriyle, anlaşılması ve de yönetilmesi gereken bir konudur.

BTKS 2007‘de "tema"; TPM (Toplam Üretken Bakım) olarak belirlenmiştir. Gelişmiş ülkelerde doğru planlanmış bakım faaliyetlerinin üretim sürekliliği ve malzeme kalitesini direkt etkilediği gözlemlenmiş ve "Toplam Üretken Bakım" kavramı geliştirilmiştir. "Toplam Üretken Bakım"; bakım faaliyetlerini, tüm ilişkileri ile ele alan bir yaklaşım ve yöntemler topluluğudur. Üçüncüsü gerçekleştirilecek bu ulusal etkinlikte, konusunda uzman herkesin bildiri sunması, bilgi ve deneyimlerini paylaşması, bildirilerin uygulamacı mühendislere referans niteliğinde olması hedefenmektedir.

Kongrenin yanı sıra bu sektörde ürün ve hizmet üreten kurum ve kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilecek sergiyle, doğrudan bilgilendirme ve etkileşimin sağlanacağı bir platform oluşturulması, işveren, çalışan, öğrenci ve sektör firmalarının, daha geniş bir katılım ile buluşturulması, böylece de bakım konusu ile ilgili birikimi, sizlerle birlikte daha da artırarak sektöre yeni ve etkili mesajlar verilmesi arzulanmaktadır.