Amaç ve Kapsam

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Enerji; insan yaşamı ve sanayi üretimi için olmazsa olmaz temel unsurlardan bir tanesidir. Gerek dünyada gerekse ülkemizde nüfus artışı, konfor standartlarının yükselmesi, sanayi ve teknolojideki gelişmeler enerji talebini hızla artırmaktadır. Diğer taraftan sınırlı kaynakların dünya üzerindeki dengesiz dağılımı ve ülkelerin paylaşım hırsları, politik istikrarsızlara yol açarken, son on yılda tanıştığımız iklim değişikliği olgusu ve politikaları enerji tüketimini baskı altına almaktadır.

Enerji ihtiyacının karşılanmasındaki sorunları çözümüne katkı olması bakımından bütün dünya, güneş, jeotermal, rüzgar gibi alternatif enerji kaynaklarından mümkün olduğunca daha fazla faydalanmak ve mevcut enerji kaynaklarını verimli kullanmak üzere bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bunu sağlamak üzere piyasaları yönlendirmek için geniş teşvikler formüle edilmekte ve teknolojik bir evrim yaşanması için bugüne kadar dünyanın tanık olmadığı boyutta ARGE çalışmaları yapılmaktadır.

Ülkemiz ise enerji verimliliğini arttırmak için en az %25 potansiyele ve yenilenebilir kaynaklarda Avrupa‘da öncü olabilecek bir konuma sahiptir. Son yıllarda arka arkaya gelen mevzuat düzenlemeleri ülkemizde yıllardır beklenen destekleyici ortamı yaratmıştır. Bundan sonraki aşama toplumun tüm kesimleri ve ülkenin yatırımcıları ile bu potansiyel imkânlarımızı kendi öz kaynaklarımız, teknik kadrolarımız ve teknolojimizle değerlendirmek üzere bir seferberlik ilan etmek olmalıdır. Özellikle milyarlarca dolar yatırımın yapılması programlanmış olan yenilenebilir kaynaklarımızı öz kaynak olarak değerlendirirken, teknoloji için yurt dışına bağımlılık yaratmadan ülke içinde yerel teknolojilerin geliştirilmiş olması çok önemli ve stratejik bir husustur.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası; ülke kaynaklarının halkımızın ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda kullanımı, enerji verimliliği konularında kamuoyunun bilinçlendirilmesi, ülke çapında enerji ve döviz tasarrufu, hava kirliliğinin azaltılması, insan sağlığının korunmasına katkıda bulunulması için teknolojik ve bilimsel esaslar doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir.

Bu anlamda, Makina Mühendisliğinin önemli alanlarından biri olan enerji konusuna yönelik politikaları ve teknolojik gelişmeleri irdelemek, bu alana yönelik yeni açılımlar sunmak, alternatifler üretmek amacıyla "II.ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ"ni "Enerji Ekipmanlarının Yerli Üretimi ve Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında Enerji Verimliliği" olarak iki tema altında düzenliyoruz.