II.ULUSAL ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 20 Kasım 1999 Cumartesi - 14:00 - 20 Kasım 1999 Cumartesi - 14:00
Yer: ANKARA

SONUÇ BİLDİRGESİ

II. Ulusal Endüstri- İşletme Mühendisliği Kurultayı 20 Kasım 1999 tarihinde DSİ Konferans Salonu-ANKARA‘da Makina Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilmiştir. Kurultay boyunca 3 ayrı oturumda 9 adet bildiri sunulmuştur. Kurultayda "Uzmanlık Alanlarımız Ve Toplumsal Sorumluluklarımız" başlıklı bir panel gerçekleştirilmiştir. Kurultay açılışında 17 Ağustos Depreminde yitirdiğimiz insanlarımızın anısına bir slayt sunumu yapılmıştır. Kurultay boyunca depreme ilişkin fotoğraf sergisi oluşturulmuştur.
Bu kurultayda "21. Yüzyılda Endüstri İşletme Mühendisliği " başlığı altında Endüstri Mühendisliğinin uygulama alanlarına yönelik bildiriler sunulmuş ve Endüstri Mühendislerinin toplumsal sorumlulukları irdelenmiştir. Bir gün süreyle gerçekleştirilen Kurultayın öğleye kadar olan kısmında teknik içerikli bildiriler sunulmuş, öğleden sonraki kısımda ise Endüstri - İşletme Mühendisliğinin konumu, örgüt içindeki yeri, uzmanlık alanları ve toplumsal sorumlulukları tartışılmış ve aşağıdaki sonuçların kamuoyuna duyurulması kararlaştırılmıştır.
İnsanın ekonomik, toplumsal ve kişisel yapısı birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturur. Endüstri Mühendisi de bütünü yani sistemi gözden kaçırmamalıdır. Endüstri Mühendisinin görevi; mühendisliği insan pratiğine geleneksel bilimin gösterdiği türden değil, sistem yaklaşımı açısından yorumlamasıdır. Ayrıntıya yönelen Endüstri Mühendisleri diğer mühendislik alanlarıyla rekabet edemez. Bu nedenle yalın olanla, karmaşık olanı birleştirmek zorunda olan, tekrar yalını yakalamak zorunda olan bir meslek disiplinidir.
Endüstri Mühendisliğinin teknik birimlerle davranış birimleri arasında köprü görevi vardır.
Derinlemesine uzmanlaşmanın en az olduğu, farklı disiplinlerle en çok bir arada çalışmak zorunda olan, farklı disiplinlerden insanlarla sürekli temas içinde olan, o disiplinlerin özelliklerini kavramak açısından en yeni perspektife ve bütünü görme ihtiyacına sahip olan bir meslek disiplinidir. Mühendislik kavramları; toplum çıkarı gözetilerek, toplumsal k‰r maksimizasyonu toplum refahı korunarak gözden geçirilmelidir. Endüstri Mühendisleri bu özellikleriyle ve yaşanan süreçler (globalizm) dikkate alındığında zor bir noktada görev yapmaktadır. Yöneticileri kendi lehimize yönlendirmek değil, toplumun lehine yönlendirmek; doğru bilgileri, doğru değerleri öne çıkartabilmek; kesinlikle insana saygılı olmayı en üst değer olarak benimsemek, yetkin insanlar olmak, bunu insanlık ve çalışan yararına gerçekleştirmek Endüstri Mühendislerinin temel toplumsal sorumluluğudur.
Bu toplumsal sorumlulukları yerine getirebilmek için örgütlü olunması ve tartışma zeminlerinin yaratılması gerekmektedir.
Mühendislerin kendi içinde birlikteliğinin sağlanması ile topluma ve dünyaya bakışın netleştirilmesi mümkün olabilir. Endüstri Mühendisleri özelleştirme, verimlilik, çevre gibi pek çok konuda görüşlerini oluşturmalı, topluma mesajlarını vermelidir. Yaygın zihinsel üretim, örgütlülüğünün asıl gelir kaynağıdır. Mesleğin en güçlü yanı sistemler kurma ve çalıştırma özelliğidir. Eğer örgütlü duruşumuzu terk etmeye başlarsak meslek alanlarına ilişkin fırsatları kaçırabilir, başkaları tarafından daha az anlaşılır hale geliriz. Örgütlü duruşumuz daha çok bilgilenmemiz, daha etkili olmamız için gereklidir.
Kurultayda Endüstri Mühendisleri aynı grup mensupları olarak mesleğin gereklerinde birbirlerinden yararlanabilmek ve ortak eğilimleri oluşturabilmek için bir araya gelirler. Kurultayın bundan sonraki yıllarda gerçekleştirilme biçimi tüm tarafların, Endüstri - İşletme Mühendislerinin beklentilerini, Endüstri - İşletme Mühendisliği alanında yapılması gereken düzenlemeleri, Endüstri - İşletme Mühendislerinin tavrını ortaya çıkarma zemini olmalıdır.
Kurultay her iki yılda bir, iki gün süreli olarak genel kurul havasında gerçekleştirilmeli ve Endüstri - İşletme Mühendislerinin kendini ifade ettiği, politikalarını geliştirdiği, mesleğe ve topluma mesajlarını sunabildiği ortam olmalıdır.
Sonuç olarak, toplumdan, emekten yana politikaların yaşama geçirilmesi, tüm mühendislik disiplinlerinin örgütlenmesinden ve birlikteliğinden geçmektedir. Yaşananlar bölünemez ortak sorunlardan oluşmaktadır. Çözümü yine meslek alanlarımızdan hep birlikte toplumsal yansımalardan geçmektedir.