XI. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 17 Kasım 2017 Cuma - 10:30 - 18 Kasım 2017 Cumartesi - 18:30
Yer: İSTANBUL

XI. ENDÜSTRİ VEİŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

SONUÇ BİLDİRİSİ

XI. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, TMMOB Maki­na Mühendisleri Odası (MMO) adına İstanbul Şube sekretar­yalığında 17-18 Kasım 2017 tarihlerinde MMO İstanbul Şube Konferans Salonu’nda meslektaşlarımız, öğrencilerimiz, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti­rilmiştir. “Endüstriyel Dönüşümde Endüstri ve İşletme Mü­hendislerinin Rolü” ana başlığı altında gerçekleştirdiğimiz kurultayımızı 214 katılımcı izlemiştir.

Kurultayımız süresince 3 panel gerçekleştirilmiş, 1 özel otu­rum ve 4 oturumda toplam 13 bildiri sunulmuş ve bildiriler kitabı basılmıştır.

Türkiye`de Endüstri Mühendisliği eğitimi 1969 yılında OD­TÜ`de ve hemen akabinde de İTÜ`de başlamıştır. 2017 yı­lında endüstri ve işletme mühendisliği alanı için yurt gene­linde 93 üniversitede 93’ü örgün, 12’si ikinci öğretim olmak üzere toplam 105 Endüstri ve İşletme Mühendisliği Bölümü bulunmaktadır. Bunların 68’i devlet, 37’si vakıf üniversitesi­dir. Bu rakamlar, endüstri ve işletme mühendisliğinin birçok üniversitede kolayca açılabilen mühendislik bölümlerinden biri haline geldiğini göstermektedir. Kasım 2017 itibariyle odamıza kayıtlı endüstri ve işletme mühendisi sayısı 8.050’yi bulmuştur.

Endüstri ve işletme mühendislerinin imza yetkisi olması için iki uzmanlık ala­nı tanımlanmış ve Stratejik Planlama ve Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme yönetmelikleri Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bunlardan ilki olan stratejik planlama uzmanlığı; ülkeyi yönetenlerin heveslerinin ve hayallerinin gerçekleştirilmesi için değil ülke olanakları ve kabiliyetleri ile dünyadaki fırsatlar ve tehditler göz önüne alınarak stratejik planlar hazırlan­ması ve bu plana ulaşmak için tüm ülke ekonomisinin ve sanayisinin ortak bir istikamete yönlendirilmesi amacına yöneliktir.

Yatırım Hizmetleri Yönetimi ise mevcut kaynakları en uygun ve en etkili şe­kilde kullanmamız için gereken mesleki bilgi birikiminin ülke ve toplum yara­rına kullanılmasına yöneliktir. Ancak bu sayede ilerlemek ve halkımız için fark yaratacak değerleri ortaya çıkartmak mümkün olabilecektir.

Kurultayımızda gelişen ve değişen teknolojiye uyumlu, insanı tüm üre­tim ve hizmet sektörlerinin odağında tutabilecek bir vizyonun endüstri ve işlet­me mühendisliği açısından önemi üzerine değerlendirmeler yapılmış ve üniversi­teler ile sanayi arasında işbirliği çerçevesinde kamusal değerlerle gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yapılmıştır.

Kurultayımız;

 • Endüstriyel dönüşümde endüstri işletme mühendisleri olarak sistemin insan odağını ve sistem çevre ile uyumunu optimum düzey de değer­lendirmek,

 • Teknolojik ilerlemenin zorunluluğu ile oluşacak yararları, meslektaşı­mızın büyük fotoğrafın neresinde olduğunu ve ilerleyen süreçte nerede olacağını öngörmek,

 • Stratejik Planlama ve Yatırım Hizmetleri uzmanlık alanlarının, belgelen­dirmeye ilişkin yönünün endüstriyel dönüşüme adaptasyonu ve uygulanabi­lirliğini incelemek,

 • Teknolojik ilerlemede toplumsal yararların önemsenmesini sağlamak, şirketlere ve ka­mu tarafından içselleşmesine katkı sağlamak,

 • Üniversitelerin eğitim programlarına endüstriyel dönüşüm ve toplumsal kazanımları içeren derslerin dahil edilmesini sağ­lamak,

 • Öğrencilere TMMOB geleneği, Makina Mühendisleri Odası bakış açısı, öğrenci üyelik ve örgütlü yapının gerekliliğinin önemini aktarabil­mek,

vb. değerli amaçların dile getirilmesi yanı sıra günümüzde yaygın olarak konuşulan dijital dönüşüm/Endüstri 4.0’ın yalnızca üretim ve hizmet sunma açısından değil, kamusal-toplumsal yarar ve insan odaklı bir yaklaşım ile birlikte ele alınması gerektiği vurgulanmıştır.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

 •