BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMAMIZ İLE GÜCÜMÜZÜ BÜYÜTME ZAMANI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Adana Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü emeğin hakları ve bayramı için, laiklik için, emek, bilim, kamuculuk öncülleri üzerinde kurulacak yeni bir toplumsal düzen için TMMOB çatısı altında mücadelesine devam edecektir.

Birlik, Mücadele ve Dayanışmamız ile Gücümüzü Büyütme Zamanı

Emekçilerin uluslararası birlik mücadele dayanışma günü olan 1 Mayıs’ı bu yıl da zorlu koşullarda kutlayacağız. Çünkü sömürü ve azami kâra dayalı kapitalizm, Covid-19 salgını koşullarında sömürü, işsizlik, yoksulluk ve pahalılığı daha da artırdı. Örneğin Türkiye salgın nedeniyle salgına karşı halkına en az destek sunan, işsizlik ve yoksulluğun artış gösterdiği ülkeler arasında yer alıyor.

Ekonomik sosyal desteklerden yoksun ve “üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar”ı yani sanayi ve iktidarın gözdesi inşaat sektörlerini kapsamayan sınırlı “kapanma” da gösteriyor ki, iktidarın önceliği çalışanlar ve halk değil sermaye düzenidir.

İktidar salgın sürecinde üretim zincirlerinin kesintisiz olarak çalışmasının peşinde iken meslektaşlarımız dâhil bütün emekçiler yoksullaşma, işsizleşme, esnek güvencesiz çalışma biçimleri ve yoğun sömürü koşullarında alın teri döküyorlar. Diğer yandan belirtmek gerekir ki laikliğin tasfiye edilmesiyle emekçilere reva görülen çalışma ve yaşam koşulları sermaye güçlerinin çıkarları lehinedir. Bu nedenle bütün emekçiler olarak olarak birlik, mücadele ve dayanışmamızı büyütme zamanıdır diyoruz.

Emekçilerin istemleri bellidir: Yaşam ve iş güvencesinin sağlanması, işsiz olmamak, aç ve yoksul olmamak, emeğin karşılığını hakkıyla almak, eğitim-sağlık-ulaşım-enerji-barınma gereksinimlerinin kamucu politikalarla karşılanması, eşit işe eşit ücret, asgari ücretten vergi kesintisi yapılmaması, kıdem tazminatı hakkına dokunulmaması, BES sisteminin kaldırılması, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin tam olarak alınması, iş cinayetlerinin olmaması, geçici işçi, kiralık işçi olmamak, yasal çalışma süresine uyulması, fazla mesai ücretlerinin ödenmesi, grev ve toplu sözleşme dâhil örgütlenme ve sendikal hakların tanınması, taşeron çalışmanın yasaklanması, kamuya alımlarda adaletsizlik yapılmaması, cinsiyet ayrımcılığı yapılmaması, fabrikalarının satılmaması-kapatılmaması, üretim ve yaşam alanları ile doğal çevrenin rant talanına açılmaması.

Covid-19 salgını nedeniyle emekçilerin diğer acil istemleri de şunlardır. Salgının gerektirdiği bütün koruyucu önlemlerin tam olarak alınması, aşılamada öncelikli gruplar içinde yer almak, temel gereksinimlerin devlet tarafından karşılanması, zorunlu ve acil işler dışındaki tüm işlerin durdurulması, işten çıkarma ve ücretsiz iznin yasaklanması, ücretlerde kesinti yapılmaması, durdurulan işlerde çalışanlara ücret kaybına yol açmaksızın İşsizlik Fonu’ndan ödeme yapılması/ön koşulların kaldırılması, kayıtdışı çalışan emekçilere en az asgari ücret düzeyinde destek sağlanması, bütün emek-meslek örgütlerinin dile getirdiği istemlerin eksiksiz karşılanması…

TMMOB Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü emeğin hakları ve bayramı için, laiklik için, emek, bilim, kamuculuk öncülleri üzerinde kurulacak yeni bir toplumsal düzen için TMMOB çatısı altında mücadelesine devam edecektir.

Bütün meslektaşlarımızı ve halkımızı, DİSK-KESK-TMMOB-TTB öncülüğündeki 1 Mayıs etkinliklerinde yer almaya davet ediyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın emekçilerin birlik mücadele ve dayanışması!

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı