SONUÇ BİLDİRİSİ

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) her dönem olduğu gibi bu dönemde de üyelerinin uzmanlık ve çalışma alanlarına yönelik çok sayıda etkinlik düzenlemiştir. Bu etkinliklerle, yeni teknolojik gelişmelerin uygulamaya geçirilmesi, endüstrinin talepleri, yaşanan sorunlar ve olası çözüm önerilerinin ortaya konulduğu tartışma, danışma ve paylaşma ortamının oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda kurumsallaşmış etkinliklerden olan “Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi” 1997 yılından bu yana yapılmaktadır. Bu çalışma döneminde Ankara Şubemizin sekretaryalığında yapılan etkinliğin onikincisi 19-20 Kasım 2021 tarihlerinde Anfa Altınpark Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenmiştir.

Kongrenin ana temaları;

 • Kaynaklı İmalat Alanlarında İSG Uygulamaları
 • Tahribatsız Muayene Alanındaki Gelişmeler, Yeni Uygulamalar ve Etkin Örgütlenme Faaliyetleri
 • Kaynak Teknolojisi Uygulamalarında Sayısal, Mobil Teknoloji ve Uzaktan Yönetim
 • Endüstri 4.0 ve ilgili Kaynak Teknolojileri Uygulamaları olmuştur.

İki gün süren kongrede yedi ayrı oturumda 27 bildiri, 4 poster bildiri sunulmuştur. Düzenlenen sergiye sektörde ürün ve hizmet üreten 21 kuruluş katılmıştır. Kongremizi ve sergimizi 500’ü aşkın mühendis, teknik eleman, sektör temsilcisi, öğretim görevlisi ve üniversite öğrencisi izlemiş ve ziyaret etmiştir.

Kongreye gidiş sürecinde, 09.10.2021 tarihinde Bursa’da MMO Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi’nce tahribatsız muayene alanına yönelik “NDT Günleri” etkinliği gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte 3 oturum ve 1 kapanış oturumu olmak üzere toplam 4 oturum yapılmıştır. Oturumlarda 13 konuşmacı söz almış; kaynaklı imalat ve tahribatsız muayene süreçleri ile ilgili önemli paylaşımlarda bulunulmuştur. Etkinlik boyunca kongreye olumlu atıflarda bulunulmuştur.

Önceki etkinliklerde olduğu gibi bu kongremizde de kaynak teknolojilerindeki gelişmelerin izlenmesi ve deneyimlerin paylaşılmasının yanı sıra alanda yaşanan sorunlar ortaya konularak çözüm yolları tartışılmıştır.

Etkinlik boyunca yapılan tartışma ve değerlendirmelerde ulaşılan aşağıdaki sonuçların kamuoyunun bilgisine sunulmasına karar verilmiştir:

- Kaynak teknolojisi alanında ülkenin uluslararası temsiliyeti ile ulusal örgütlülüğü temsil eden mevcut yapının, gerçekte sektörce beklenen düzeyde olmadığı ve tarafları kapsamlıca temsil etmediği ifade edilmiştir. Sektörün tüm temsilcileri tarafından; Makine Mühendisleri Odasının tarafsızlığı, bilgi birikimi ve organizasyon yeteneğini kanıtlamış olması açısından öncü kuruluş olarak kabul edildiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda sektörün tamamını kapsayacak bir birliktelik için ulusal ve uluslararası platformda çalışmalara hız verilmesinin önemi belirtilmiştir.

- Kongrenin kurumsallaşmış kimliği ile paralel olarak sektördeki etkinliğinin daha da artırılması için önceki etkinliklerde de ifade edildiği üzere;

 • Tamamlayıcı etkinlikler belirlenerek, sektör ile ilgili kritik şehirlerdeki MMO Şubeleri aracılığıyla ön etkinlikler düzenlenmesinin yararlı olacağı, 
 • Sektördeki gerek ulusal gerekse uluslararası kurum ve kuruluşların kongre platformunda yer alması için daha etkin çalışılma yapılmasının faydalı olacağı,
 • Kongrede sunulan bildirilerin uluslararası düzeyde yayımlanması için çalışmaların yapılmasının önemi,
 • Etkinlik ana teması ile uyumlu panel, söyleşi, eğitim, vb. faaliyetlerin de kongre programında yer almasının gerekliliği,
 • 2023 yılında yapılması planlanan Kaynak Teknolojisi XIII. Ulusal Kongre ve Sergisi’nin uluslararası bildiri katılımlı bir etkinlik olarak düzenlenebileceği,
 • Kaynak teknolojisi uygulamalarında işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunun etkinlik kapsamında yeteri derecede ele alınamadığı, ayrı bir oturum ile değerlendirilmesinin yararlı olacağı belirtilmiştir.

Kaynak Teknolojisi XII. Ulusal Kongre ve Sergisi ‘nin niteliği ve niceliğiyle çağdaş, demokratik, üreten, sanayileşen, kalkınan bir Türkiye yaratılması sürecine katkıda bulunacağı inancı ile yukarıda belirtilen hususların yaşama geçirilmesinin takipçisi olacağız.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI